офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Обстеження умов життя домашніх господарств
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

 

ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Статистичні збірники

 

Витрати і ресурси домогосподарств Дніпропетровської області у 2011 році

 

У збірнику наведено результати дослідження витрат і доходів домогосподарств за 2008–2011рр. Представлено інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а такождані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, індекси споживчих цін на окремі їх види, дані по заробітній платі, інформацію про доходи та витрати населення.

Основні показники подаються в цілому по всіх домогосподарствах України та окремих регіонах, що входять до складу Придніпровського економічного району (Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

 

Кількість стор. – 125

Термін видання: березень

 

Наявність у домогосподарствах Дніпропетровської області товарів тривалого користування у 2012 році

 

При підготовці збірника було використано дані як вибіркового опитування, так і базового обстеження умов життя домогосподарств, а також дані державних статистичних спостережень управлінь статистики роздрібної торгівлі та статистики цін Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Інформація, наведена у збірнику щодо домогосподарств, які мають товари тривалого користування, представлена не тільки показниками рівня забезпеченості ними, а й з урахуванням окремих характеристик товару: вітчизняне або імпортне виробництво, термін користування та ін.

Збірник містить інформацію, яка характеризує розподіл до-могосподарств за наявністю товарів тривалого користування, по Дніпропетровській області у порівнянні з даними по Україні та по Придніпровському економічному району, до складу якого входять Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області.

 

Кількість стор. – 65

Термін видання: травень

 

Стан здоров’я населення Дніпропетровської області у 2012 році

 

Інформація, наведена у збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної допомоги, можливості придбати ліки та медичне приладдя; наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, окремі питання, пов’язані з лікуванням у лікарнях, суб’єктивну оцінку впливу на стан здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старші.

Основні показники подаються по всіх домогосподарствах України, Придніпровського економічного району в цілому та по окремих регіонах, які входять до його складу (Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

Крім того, у збірнику вміщено відомості про обсяг продажу медичних товарів у роздрібній торговлі, коливання цін у сфері охорони здоров’я та на окремі види фармацевтичної продукції Дніпропетровщини протягом останніх років.

 

Кількість стор. – 56

Термін видання: травень

 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Дніпропетровської області у 2013 році

 

Збірник містить інформацію щодо характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також – рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарства.

Основні показники подаються в цілому по всіх домогосподарствах України та по окремих регіонах, що входять до складу Придніпровського економічного району (Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: серпень

 

Самооцінка домогосподарствами Дніпропетровської області рівня своїх доходів та матеріального добробуту

(за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2013 року)

 

У збірнику наводиться інформація щодо оцінки домогосподарствами  зміни  свого економічного становища за останні 12 місяців, очікувань домогосподарств стосовно перспектив цих змін у наступні 12 місяців, а також – їх думки стосовно перспектив розвитку економіки України.

Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів містить наступну інформацію: субєктивне визначення рівня достатності річних доходів домогосподарства для того, щоб робити заощадження, для задоволення основних потреб, у т.ч. – для забезпечення достатнього харчування; субєктивне визначення розміру середньодушового грошового доходу, який домогосподарство вважає достатнім для того, щоб не відчувати себе бідним. У збірнику наведено показники самоідентифікації домогосподарствами себе як представників різних верств (заможних, середнього класу, небідних, але ще не представників середнього класу, бідних); визначення населенням найбільш значущих суспільних та особистих цінностей тощо.

Основні показники подаються по області у порівнянні з відповідними показниками в цілому по всіх домогосподарствах України, Придніпровського економічного району та по окремих регіонах, які входять до його складу (Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

 

Кількість стор. – 70

Термін видання: серпень

 

Статистичний бюлетень

 

Витрати і ресурси домогосподарств області

 

Бюлетень містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а такождані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг. У бюлетені наведено індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг, дані по заробітній платі працівників, заборгованості із виплати заробітної плати, інформацію про доходи та витрати населення у відповідному періоді.

Основні показники подаються у цілому по всіх домогосподарствах України та окремих регіонах, що входять до складу Придніпровського економічного району (Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: лютий, червень, вересень, грудень

 

Доповіді

 

 

“Соціально-економічне становище домогосподарств області у 2011 році

 

Кількість стор. –  40

Термін видання: січень

 

“Споживання продуктів харчування та витрати на них у домогосподарствах області у 2011 році

 

Кількість стор. –  35

Термін видання: лютий

 

Наявність товарів тривалого користування у домогосподарствах області у 2012 році

 

Кількість стор. –  20

Термін видання: квітень

 

Самооцінка стану здоров’я населенням Дніпропетровської області  у 2012 році

 

Кількість стор. –  25

Термін видання: червень

 

Соціально-демографічні характеристики  домогосподарств області у 2013 році

 

Кількість стор. –  25

Термін видання: серпень

 

“Соціально-економічне становище домогосподарств області у 2012 році

 

Кількість стор. –  40

Термін видання: грудень


 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області