офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Тарифи на платні послуги

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ обласного управління статистики

02.07.01 №64

 

Положення

 

про надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг на платній основі

 

і встановлення тарифів на статистичні роботи та послуги, що оплачуються за рахунок замовників

 

1. Загальні положення

 

1.1.           Положення про надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг на платній основі і встановлення тарифів на статистичні роботи та послуги, що оплачуються за рахунок замовників (даліПоложення), розроблене на виконання пункту 3 Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1659.

 

1.2.           Положення визначає механізм розгляду заявок на виконання статистичних робіт та надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг на платній основі і встановлення вартості статистичних робіт та послуг, що оплачуються за рахунок замовників.

 

1.3.           Розгляд заявок на виконання статистичних робіт і надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг на платній основі, встановлення вартості статистичних робіт та послуг, що оплачуються за рахунок замовників, здійснюється на підставі законодавчих і нормативно-правових актів України та цього Положення.

 

1.4.           Дніпропетровське обласне управління статистики відповідно до чинного законодавства й установленого порядку зобов’язане надавати інформацію всім заінтересованим підприємствам, установам і організаціям,незалежно від форм власності, юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам щодо порядку виконання робіт, надання послуг на платній основі, а також забезпечувати якість цих робіт та послуг.

 

1.5.           Статистичні роботи виконуються, а послуги надаються з використанням методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, і повинні забезпечувати достовірність та цілісність статистичної інформації, доступність та відкритість зведених статистичних даних згідно з законодавством.

 

1.6.           Головною метою Дніпропетровського обласного управління статистики під час виконання статистичних робіт та надання послуг на платній осно- ві є забезпечення потреб користувачів у статистичній продукції високої якості і на цій основі - залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази управління статистики.

 

2. Розгляд і реєстрація заявок замовників

 

2.1.           Підставами для виконання статистичних робіт та надання послуг на платній основі є надходження заявки (листа) або укладення договору, як разового так і довгострокового, які мають чітко ідентифікувати запитувану ста-тистичну інформацію і повинні містити:

 

запитуваний перелік інформації ( показників ) або найменування видання;

 

звітні періоди;

 

мету та порядок подальшого застосування статистичної інформації;

 

бажані носії інформації та її вигляд.

 

Заявки підлягають обов’язковій реєстрації управлінням статистики.

 

2.2.           Під час реєстрації зазначається дата надходження заявки, обумовлена дата її виконання, відмітка про оплату робіт та послуг замовником, згідно з відміт-кою банку на платіжному дорученні або прибутковим касовим ордером.

 

2.3.           Після реєстрації заявки і накладення резолюції керівником або його заступниками щодо її виконання окремими галузевими чи структурними відділами, заявка надходить у відділ фінансово-економічної та договірної роботи.

 

2.4.           Термін розгляду заявки щодо можливості її виконання не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом зазначеного терміну доводиться до відома замовника, що його заявка буде виконана або буде відмовлено у виконаннінаданні).

 

2.5.           Відмова в наданні статистичної інформації (робіт, послуг) може грунтуватися лише на підставах, передбачених чинним законодавством України, про що замовнику повідомляється письмово із визначенням підстав відмови у зазначений вище термін.

 

2.6.           Якщо позитивно вирішено питання щодо надання статистичної інформації (робіт, послуг) на платній основі, то із замовником укладається договір, в якому визначаються умови та терміни його виконання, або роботи виконуються (послуги надаються) на підставі гарантійного листа-заявки.

 

3. Встановлення вартості виконання статистичних робіт та надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг, укладення договорів

 

3.1.           Тарифи за вконану роботу (надану послугу) розробляються і затверджуються наказом начальника обласного управління статистики (крім послуг, зазначених у п. 3.3.).

 

3.1.           Ті офіційні видання, підготовка яких здійснюється відповідно до Плану державних статистичних спостережень, який затверджується Кабінетом Міністрів України, органами державної статистики, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, реалізуються за цінами, які враховують вартість паперу, поліграфічних і редакційних послуг та інших додаткових витрат.

 

3.2.           Вартість відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України визначається відповідно до наказу Держкомстату “Про затвердження вартості користування даними ЄДРПОУ” від 18.03.99 №98, зареєстрованого Мін’юстом 31 березня 1999 р. № 200/3493.

 

3.3.           Вартість статистичних робіт та послуг, що оплачуються за рахунок замовників, складається з витрат галузевих та структурних відділів, які виконують замовлення.

 

3.4.           Розрахунок вартості виконання статистичних робіт та надання обласним управління статистики послуг, які оплачуються за рахунок замовників, здійснюється відповідно до переліку витрат.

 

3.5.           У разі залучення сторонніх організацій або фізичних осіб для виконання статистичних робіт та надання обласним управлінням статистики послуг, що оплачуються за рахунок замовників, витрати за виконані ними роботи (надані послуги) включаються до загальної вартості.

 

4. Порядок та умови видання статистичної продукції замовникам

 

4.1.           Статистична інформація (роботи, послуги) може бути отримана замовником на паперових, а за наявності такої можливості – на магнітних носіях або в електронному вигляді. Форму і структуру запису інформації обумовлює замовник у письмовому запиті.

 

4.2.           Виконання статистичних робіт та надання послуг на платній основі галузевими та структурними відділами Дніпропетровського обласного управління статистики згідно з укладеними договорами або листом-заявкою оформляються актом прийняття-здачі виконаних робіт (послуг), на підставі яких виписується рахунок-фактура. Оплата за виконану роботу (послугу) проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або вноситься готівкою до каси обласного управління статистики.

 

4.3.           Статистична інформація (роботи, послуги) надається замовникам після повної оплати вартості виконаних робіт (наданих послуг), обумовленої у договорі або в листі-заявці.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1.           Кошти, отримані від виконання статистичних робіт та надання Дніпропетровським обласним управлінням статистики послуг на платній основі, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються за призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків управління.

 

Начальник відділу фінансово-економічної та договірної роботи

О.В. Оніщенко

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області