офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Статистика промисловості
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

 

СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ

Статистичні збірники

 

”Благоустрій населених пунктів Дніпропетровської області”

 

Містить інформацію про роботу підприємств, які відпускають воду, теплоенергію і газ (природний та зріджений)  населенню та підприємствам, установам чи організаціям на комунально-побутові потреби, надають споживачам послуги каналізації. У збірнику також наведені дані про житловий фонд області, окремі міжрегіональні зіставлення.

Інформація представлена за 2000, 2005, 2009–2012 роки як у цілому по області, так і в розрізі міст та районів.

Збірник містить короткий аналітичний огляд, графіки та діаграми.

 

Кількість стор. – 100

Термін видання: червень

 

”Про роботу водопровідного господарства Дніпропетровської області”

 

У збірнику наводяться дані, що характеризують роботу водопровідного господарства області за 2000, 2005, 2009–2012 роки (як в цілому по області, так і в розрізі її міст та районів), міститься інформація щодо стану основних фондів підприємств цієї сфери господарювання, окремих фінансових показників.

Розміщений у збірнику статистичний матеріал дає можливість зробити порівняльний аналіз основних показників роботи водопровідних господарств України та її окремих, розташованих по сусідству з Дніпропетровщиною,  регіонів.

Збірник містить методологічні пояснення до основних показників, графіки та діаграми.

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: серпень

 

”Промисловість Дніпропетровщини”

 

Збірник містить основні дані, що характеризують стан та розвиток промисловості області у 20092012 роках.

У збірнику наведена інформація про динаміку промислового виробництва, обсяги та структуру реалізованої продукції (товарів, послуг), випуск основних видів промислової продукції, інвестицій в промисловість, фінансовий стан та інноваційну діяльність підприємств, працю в промисловості.

Збірник містить методологічні пояснення до основних показників, графіки та діаграми.

 

Кількість стор. – 30

Термін видання: серпень

 

”Основні показники роботи газопровідних господарств Дніпропетровщини”

 

У збірнику наводяться дані, що характеризують роботу газопровідних господарств області за 2000, 2005, 2009–2012 роки, міститься інформація щодо окремих фінансових показників цієї сфери господарювання, використання природного газу (в цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів). 

Розміщений у збірнику статистичний матеріал дає можливість зробити порівняльний аналіз основних показників роботи газопровідних господарств України та її окремих, розташованих по сусідству з Дніпропетровщиною,  регіонів.

Збірник містить методологічні пояснення до основних показників, графіки та діаграми.

 

Кількість стор. – 20

Термін видання: жовтень

 

Статистичний бюлетень

 

”Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж у 2012 році”

 

У статистичному бюлетені наведена інформація по підприємствах, які відпускають теплоенергію населенню та підприємствам, установам чи організаціям на комунально-побутові потреби.

Статистичний бюлетень містить основні дані про джерела теплопостачання в області, їх кількість та потужність, виробництво та відпуск ними теплової енергії у 2012 році, порівняння динаміки з 2011 роком,  як в цілому по області, так і у розрізі  міст та районів.

У бюлетені відображені також відомості про виробництво і відпуск теплової енергії виробленої джерелами у розрізі видів економічної діяльності, так і міст та районів області.

Збірник містить методологічні пояснення до основних показників та доповнений графіками й діаграмами.

 

Кількість стор. – 21

Термін видання: квітень 

 

Доповіді

 

”Про генерацію електроенергії на теренах області та ефективність її споживання”

 

Кількість стор. – 8

Термін видання: червень

 

”Стан, напрямки та можливості подальшого розвитку мясної промисловості області”

 

Кількість стор. – 12

Термін видання: вересень

 

”Про виробництво продукції для потреб будівельної індустрії”

 

Кількість стор. – 12

Термін видання: грудень

 

Експрес-випуски

 

”Підсумки роботи промисловості Дніпропетровської області”

 

Кількість стор. – 3

Термін видання: щомісячно

 

”Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за основними видами промисловоїдіяльності”

 

Кількість стор. – 1

 Термін видання: щомісячно


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області