офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Статистика послуг та соціальних програм
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Статистичні збірники

 

 

“Дошкільні навчальні заклади Дніпропетровської області” 

 

Містить інформацію про дошкільні навчальні заклади,  кількість дітей у них та працівників, які піклуються про підростаюче покоління. Також наведено дані щодо площі дошкільних навчальних закладів та території, на якій вони розташовані. Розраховано охоплення дітей відповідного віку дошкільними навчальними закладами за ряд років.

У збірнику наведено інформацію щодо кількості дошкільних закладів, місць та чисельності дітей у них  порівняно з Україною та  окремими промисловими регіонами. Також вміщено відомості щодо народжуваності малюків та кількості дітей Дніпропетровщини віком до 6 років у динаміці.

 

Кількість стор. – 90

Термін видання: травень

 

Соціальний захист населення Дніпропетровської області

 

Відображає окремі аспекти питань соціального захисту населення Дніпропетровщини: дані про кількість пенсіонерів, які знаходяться на обліку в органах Пенсійного фонду, та розміри призначених їм пенсій; надання різних видів соціальних допомог та субсидій малозабезпеченим верствам населення; соціальне обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; діяльність будинків-інтернатів для інвалідів та громадян похилого віку; дані про кількість жителів, яких уперше визнано інвалідами; діяльність центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді тощо. Окремі показники наведено у порівнянні з Україною та окремими регіонами.

Збірник доповнено інформацією про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства.

 

Кількість стор. – 90 

Термін видання: липень 

 

Статистичні бюлетені

 

 

  Вищі навчальні заклади Дніпропетровської області на початок 2012/13 навчального року”

Відображає основні показники діяльності вищих навчальних закладів: мережу ВНЗ І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації, контингент студентів, які в них навчаються, конкурс на вступних іспитах, результати прийому, випуск, джерела фінансування, напрями підготовки та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців. Дані наведено на початок 2012/13 навчального року і ряду попередніх років.

Інформацію про прийом та випуск (підготовку) фахівців надано у двох варіантах: про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ), а також про прийом на завершальний цикл навчання (тобто про студентів, які, як правило, отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” і продовжують навчання для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”).

Бюлетень містить відомості щодо підготовки фахівців з числа студентів-інвалідів, іноземних громадян, сиріт та позбавлених батьківського піклування.

 

Кількість стор. – 70 

Термін видання: січень

 

“Заборгованість населення Дніпропетровської області за житлово-комунальні послуги”

 

Містить інформацію щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електропостачання, а також про кількість особових рахунків та неплатників по кожному виду послуг.

Наведено дані щодо темпу росту (зниження) заборгованості та рівня оплати населенням  житлово-комунальних послуг.

Вміщено інформацію про стан погашення населенням реструктуризованої  заборгованості.

 

Кількість стор. – 40

Термін видання: лютий, серпень

 

“Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту у Дніпропетровській області у 2012 році”

 

Відображає основні показники діяльності закладів культури, мистецтва, фізкультури та спорту в області у 2012 році. Розраховано рівень забезпеченості населення закладами культури та мистецтва.

Інформацію стосовно бібліотек, клубних закладів, дитячих музичних, художніх, хореографічних, шкіл мистецтв та естетичного виховання, нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини наведено за даними управління культури і туризму облдержадміністрації; відомості щодо дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стану розвитку фізичної культури та спорту – за даними управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, інформацію щодо позашкільних закладів та їх діяльність – департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: квітень

 

“Адміністративні правопорушення  у Дніпропетровській області у 2012 році”

 

Містить інформацію щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності, у Дніпропетровській області у 2012 році.

Розподіл накладених стягнень наведено за основними та додатковими видами: попередження, штраф, позбавлення спеціального права, громадські та виправні роботи, адміністративний арешт, конфіскація предмета або грошей, оплатне вилучення предмета.

Вміщено дані щодо суми штрафів (накладених та сплачених), середнього розміру штрафу, а також розміру матеріальної шкоди, заподіяної державі у разі скоєння адміністративного правопорушення.

Показники розглянуто у різних розрізах: за видами правопорушень, по органах, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також по містах та районах.

 

Кількість стор. – 55

Термін видання: травень

 

“Травматизм на виробництві у Дніпропетровській області у 2012 році

 

У бюлетені наведено основні показники травматизму, пов’язаного та не пов’язаного з виробництвом, на підприємствах  Дніпропетровської області; відомості про матеріальні наслідки нещасних випадків. Вміщено інформацію щодо розподілу потерпілих на виробництві за основними видами подій і причинами нещасних випадків.

Дані наводяться у динаміці; по містах та районах, а про рівень травматизму на виробництві – у порівнянні з окремими промисловими регіонами України.

 

Кількість стор. – 70

Термін видання – травень

 

Квартирний облік та кількість наданих  квартир у Дніпропетровській області  у 2012 році

 

Містить основні статистичні дані про квартирний облік і надання квартир громадянам за станом на 1 січня 2013 року та у динаміці, одержані від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, в яких ведеться квартирний облік.

Відображено показники щодо кількості сімей та одинаків, які знаходяться на квартирному обліку за станом на 1 січня 2013 року, за категоріями населення по містах та районах.

Наведено дані про тривалість перебування сімей на квартирному обліку за категоріями населення, а також про надання квартир громадянам, які знаходились у черзі, за часом перебування на  обліку.

 

Кількість стор. – 60

Термін видання: травень

 

Житловий фонд Дніпропетровської області у 2012 році

 

Містить інформацію про житловий фонд Дніпропетровської області за станом на 1 січня 2013 року: про загальну і житлову площу житлових приміщень та кількість квартир, про обладнання загальної площі окремими видами благоустрою та характеристику житлових будинків за їх основними ознаками.

Наведено відомості про середню забезпеченість житлом одного мешканця, розподіл квартир по числу кімнат у них, наявність комунальних та незаселених житлових квартир, ветхого та аварійного житла, дані про капітальний ремонт житлових приміщень.

Вміщено інформацію про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.

 

Кількість стор. – 70

Термін видання: липень

 

“Діяльність об’єднань громадян  у Дніпропетровській  області у 2012 році”

 

       У бюлетені вміщено відомості щодо діяльності об’єднань громадян  Дніпропетровщини у 2012 році. Наведено дані щодо кількості легалізованих осередків політичних партій і громадських організацій. 

Також надано інформацію про кількість  членів, які знаходяться  на обліку громадських організацій, колективних членів-організацій; працівників спискового складу апарату; кількість  підприємств, установ, організацій, заснованих та створених об’єднаннями громадян для виконання статутних цілей; джерела фінансування громадських організацій.

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: липень

 

“Оздоровлення та відпочинок дітей на Дніпропетровщині влітку 2013 року”

 

У бюлетені вміщено інформацію щодо оздоровлення підростаючого покоління окремо по дитячих закладах оздоровлення та закладах відпочинку, які працювали влітку 2013 року на території Дніпропетровщини. Наведено відомості про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, дані про оздоровлення дітей окремих категорій, а саме: постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, тощо. Дані наведено у динаміці, а за літній період 2013 року – по містах та районах.

 

Кількість стор. – 50 

Термін видання: листопад

 

“Загальноосвітні навчальні заклади  Дніпропетровської області на початок 2013/14 навчального року”

 

У статистичному бюлетені вміщено інформацію про мережу денних та вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, про чисельність учнів та вчителів у закладах освіти різних типів. Бюлетень доповнено відомостями про кількість перших класів, організованих у дошкільних навчальних закладах, і учнів у них.

Проаналізовано дані щодо охоплення дітей середньою освітою; наведено розрахунки чисельності учнів на 10 тис. населення, на один заклад, на одного вчителя.

Основні показники розглянуто у динаміці. Дані, які характеризують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2013/14 навчального року, наведено по містах та районах області.

За даними департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації надано інформацію щодо організації підвезення учнів сільської місцевості до закладів освіти.

 

Кількість стор. – 60 

Термін видання: грудень

 

Доповідь

 

 

 Захворюваність на ВІЛ/СНІД – одна з глобальних проблем сучасності

 

Кількість стор. – 12

Термін видання: квітень

 

Експрес-випуски

 

 

 Про надання субсидій населенню

 

Кількість стор. – 4

Термін видання: щомісячно

 

 Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

 

Кількість стор. – 4

Термін видання: щомісячно


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області