офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Статистика сільського господарства та навколишнього середовища
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

 

СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Статистичні збірники

 

 

“Економічні результати сільськогосподарського  виробництва”

      

У збірнику наведено інформацію про кількісні та якісні показники ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за видами сільськогосподарської продукції: результат від реалізації продукції, її повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами як в цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції. Інформація подається за 2000, 2005, 2010–2012 роки.

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: червень

 

“Тваринництво  Дніпропетровщини

      

Містить зведені дані про чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва, продуктивність худоби та птиці в динаміці за  1990, 1995, 2000, 2005, 2010–2012 роки, як в цілому по області, так і в розрізі районів та за категоріями господарств.

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: липень

 

“Рослинництво Дніпропетровщини

 

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень у динаміці за ряд років. Дані наведено по області загалом (за 1913–1960рр., 1995, 2000, 2005, 2010–2012рр.), у розрізі міст та районів (2000, 2005, 2010–2012рр.) та за категоріями господарств.

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: серпень

 

Сільське господарство Дніпропетровської області

 

Містить основні дані про економічний стан сільського господарства в цілому по області та по містах і районах за 1995, 2000, 2005, 20102012 роки. У ньому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації сільськогосподарської продукції, проведення реформування в аграрному секторі області. Наведено дані про матеріально-технічну базу сільського господарства та її використання. Крім того, до збірника увійшли баланси основних сільськогосподарських продуктів та показники споживання основних продуктів харчування населенням області.

Окремим розділом виділено основні показники розвитку сільського господарства у порівнянні з іншими регіонами України.

 

Кількість стор. – 210

Термін видання: жовтень

 

Довкілля  Дніпропетровщини

 

Наведено інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу, поводження з відходами, Наведено дані щодо капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування, нарахування та сплату екологічного податку.

В окремий розділ  виділено основні показники щодо охорони довкілля у порівнянні з іншими регіонами України.

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: жовтень

 

Статистичні бюлетені

 

 

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами

 

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами. Із загального обсягу виділяється реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам  у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку та за іншими напрямами за 2012 рік у цілому по області та містах і районах.

 

Кількість стор. – 180

Термін видання: лютий 

 

Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах області

 

Містить основні показники про стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах у 2012 році порівняно з попереднім роком: виробництво основних видів продукції тваринництва, чисельність поголів'я худоби та птиці, показники продуктивності худоби та птиці, надходження приплоду молодняку, падежу, руху поголів’я худоби та птиці, стану звірівництва тощо.

Дані наведено як у цілому по області, так по містах і районах.

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: лютий

 

Внесення  мінеральних та органічних добрив  під урожай  сільськогосподарських культур у 2012 році

 

Містить дані про внесення мінеральних та органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур в цілому по області та по містах і районах. У ньому наведено розрахунки по внесенню добрив на 1 гектар посіву під основні сільськогосподарські культури.

 

Кількість стор. – 35

Термін видання: лютий

 

Збір урожаю  сільськогосподарських  культур, плодів,  ягід та винограду за 2012 рік

 

Містить повну інформацію про фактичний збір урожаю та посівні площі сільськогосподарських культур. У бюлетені наведено дані про уточнену посівну площу, зібрану площу, обсяги валових зборів сільськогосподарських культур у початково-оприбуткованій вазі та у вазі після доробки, а також урожайності основних сільськогосподарських культур.

 

Кількість стор. – 320

Термін видання: січень 

 

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві за 2012 рік

 

Містить дані про види сільськогосподарської техніки за станом на 1 січня 2013р. в цілому по області, містах та районах, по категоріях господарств. У бюлетені наведено дані про наявність техніки, яка належить виключно сільськогосподарським підприємствам, значно розширений перелік техніки, уперше до нього включено устатковання з виробництва відновлювальної енергії, відновлено розподіл тракторів за потужністю їхніх двигунів тощо, а також про енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах.

 

Кількість стор. – 30

Термін видання: травень

 

Основні економічні показники виробництва продукції  сільського господарства в сільськогосподарських  підприємствах за 2012 рік

 

Подається інформація про кількісні та якісні показники ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за видами сільськогосподарської продукції: результат від реалізації продукції, її повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами як в цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції.

 

Кількість стор. – 50

Термін видання: червень

 

 Посівні площі сільськогосподарських  культур під урожай   2013 року

 

Містить інформацію про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по області, за районами та у розрізі категорій господарств.

 

Кількість стор. – 140

Термін видання: липень

 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел у 2012 році

 

Містить дані, що характеризують стан повітряного басейну області за звітний рік у порівнянні з попереднім як у цілому по області, так і по містах та районах. Наведено склад викидів забруднюючих речовин, обсяги викидів на 1 квадратний кілометр площі та на одного мешканця області (міста, району).

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: квітень 

 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у  атмосферу від пересувних джерел у 2012 році

 

У бюлетені наведені показники щодо обсягів надходжень у повітря 10 хімічних речовин, зокрема: оксиду вуглецю, оксиду азоту, діоксиду азоту, діоксиду сірки, метану, неметанових летких органічних сполук, аміаку, сажі, бенз(а)пірену, діоксиду вуглецю, які утворюються під час роботи двигунів автомобілів, тепловозів, повітряних, річкових та морських суден, виробничої техніки, а також окремі розрахункові показники.

 

Кількість стор. – 30   

Термін видання: квітень

 

“Поводження з відходами у 2012 році

 

Містить дані про небезпечні відходи за класами небезпеки. Наведено показники площ сховищ небезпечних відходів, їх наявність, обсягів фактично утворених відходів, їх використання та знешкодження (знищення).

 

Кількість стор. – 80  

Термін видання: травень

 

 Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічний податок у 2012 році

 

Містить дані про кількість підприємств, яким пред’явлено збори за забруднення навколишнього природного середовища, які фактично сплатили ці збори, суми пред’явлених та сплачених зборів, витрати на охорону природи.

 

Кількість стор. – 80

Термін видання: травень

 

 "Ведення мисливського господарства у 2012 році"

 

Містить зведені дані про площу мисливських угідь, чисельність персоналу, витрати на ведення мисливського господарства та чисельність поголів’я мисливських звірів і птахів на території одержаних у користування мисливських угідь, а також дані про розселення і добування мисливських тварин, хутрових звірів та пернатої дичини.

 

Кількість стор. – 70

Термін видання: березень

 

 Лісогосподарська діяльність у 2012 році"

 

Містить дані про проведення лісокультурних робіт та заготівлю другорядних лісових матеріалів, загибель лісових насаджень, пожежі, які сталися у звітному році у лісовому фонді, наведено інформацію про наявність осередків шкідників і хвороб лісу. 

 

Кількість стор. – 30

Термін видання: березень

 

Доповіді

 

 

Довкілля Дніпропетровщини у 2012 році

 

Кількість стор. –  10

Термін видання: травень

 

Сільськогосподарська діяльність населення Дніпропетровщини

 

Кількість стор. –  10

Термін видання: червень

 

Стан свинарства Дніпропетровщини

 

Кількість стор. –  10

Термін видання: листопад

 

Експрес-випуски

 

 

Стан сільського господарства

 

Кількість стор. – 3

Термін видання: щомісячно

 

 Підсумки збору врожаю основних сільсько-господарських культур, плодів та ягід у 2012 році

 

Кількість стор. –  1

Термін видання: березень

 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2012 року

 

Кількість стор. –  3

Термін видання: березень

 

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2013 року

 

Кількість стор. –  5

Термін видання: березень

 

Особисті селянські господарства за станом на 1 січня 2013 року

 

Кількість стор. –  1

Термін видання: березень

 

Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2012 році

 

Кількість стор. –  2

Термін видання: квітень

 

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів у 2012 році

 

Кількість стор. –  2

Термін видання: лютий

 

Лісогосподарська діяльність у 2012 році

 

Кількість стор. –  2

Термін видання: квітень

 

Лісогосподарська діяльність

 

Кількість стор. –  1

Термін видання: травень, серпень, листопад

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

 

Кількість стор. –  3

Термін видання: березень

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

 

Кількість стор. – 3

Термін видання: травень, серпень, грудень

 

“Утворення та поводження з відходами  у 2012 році

 

Кількість стор. –  6

Термін видання: травень

 

Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічний податок у 2012 році

 

Кількість стор. –  2

Термін видання: травень


 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області