офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Статистика сільського господарства та навколишнього середовища
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
Архів 2013

 

СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

5.1.

Статистичні збірники

 

 

“Тваринництво  Дніпропетровщини

 

      

Містить зведені дані про чисельність поголів’я основних видів худоби та птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва, продуктивність худоби та птиці в динаміці за  2000, 2005, 2010–2013 роки, як в цілому по області, так і в розрізі районів та за категоріями господарств.

 


Кількість стор. – 100 Описание: загруженное (1) Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада червня

 

“Економічні результати сільськогосподарського  виробництва”

      

У збірнику наведено інформацію про кількісні та якісні показники ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за видами сільськогосподарської продукції: результат від реалізації продукції, її повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами як в цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції. Інформація подається за 2000, 2005, 2010–2013 роки.


Кількість стор. – 60 Описание: загруженное (1) Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада липня

 

“Рослинництво  Дніпропетровщини

 

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень у динаміці за ряд років. Дані наведено по області загалом (за 1913–1960рр., 1995, 2000, 2005, 2010–2013рр.), у розрізі міст та районів (2000, 2005, 2010–2013рр.) та за категоріями господарств.


Кількість стор. – 150 Описание: загруженное (1) Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада серпня

 

Сільське господарство Дніпропетровської  області

 

Містить основні дані про економічний стан сільського господарства в цілому по області та по містах і районах за 2000, 2005, 20102013 роки. У ньому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації сільськогосподарської продукції, проведення реформування в аграрному секторі області. Наведено дані про матеріально-технічну базу сільського господарства та її використання. Крім того, до збірника увійшли баланси основних сільськогосподарських продуктів та показники споживання основних продуктів харчування населенням області.

Окремим розділом виділено основні показники розвитку сільського господарства у порівнянні з іншими регіонами України.

 


Кількість стор. – 200 Описание: загруженное (1) Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада жовтня

 

Довкілля  Дніпропетровщини

 

Наведено інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу, поводження з відходами. Розміщено дані щодо капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування, нарахування та сплату екологічного податку. Дані надано по області загалом та у розрізі міст та районів (2000, 2005, 2010–2013рр.)

В окремий розділ  виділено основні показники щодо охорони довкілля у порівнянні з іншими регіонами України.


Кількість стор. – 90 Описание: загруженное (1) Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада жовтня

 

5.2.

Статистичні бюлетені

 

 

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами

 

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами. Із загального обсягу виділяється реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам  у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку та за іншими напрямами за 2013 рік у цілому по області та містах і районах.


Кількість стор. – 150  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада лютого 

 

Стан тваринництва у сільськогосподарських  підприємствах

у Дніпропетровській області

 

Містить основні показники про стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах у 2013 році порівняно з попереднім роком: виробництво основних видів продукції тваринництва, чисельність поголів’я худоби та птиці, показники продуктивності худоби та птиці, надходження приплоду молодняку, падежу, руху поголів’я худоби та птиці, стану звірівництва тощо.

Дані наведено як у цілому по області, так по містах і районах.


Кількість стор. – 135  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада лютого 

 

Внесення  мінеральних та органічних добрив  під урожай

 сільськогосподарських культур у 2013 році

 

Містить дані про внесення мінеральних та органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур в цілому по області та по містах і районах. У ньому наведено розрахунки по внесенню добрив на 1 гектар посіву під основні сільськогосподарські культури.


Кількість стор. – 50  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада березня

 

Збір урожаю  сільськогосподарських  культур, плодів,  ягід та винограду

за 2013 рік

 

Містить повну інформацію про фактичний збір урожаю та посівні площі сільськогосподарських культур у цілому по області та за районами.

У бюлетені наведено дані про уточнену посівну площу, зібрану площу, обсяги валових зборів сільськогосподарських культур у початково-оприбуткованій вазі та у вазі після доробки, а також урожайності основних сільськогосподарських культур.


Кількість стор. – 320  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада березня

 

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних

 потужностей у сільському господарстві у 2013 році

 

Містить дані про види сільськогосподарської техніки за станом на 1 січня 2014р. в цілому по області, містах та районах, по категоріях господарств. У бюлетені наведено інформацію про наявність техніки, яка належить виключно сільськогосподарським підприємствам, значно розширений перелік техніки. До нього включено дані про устатковання з виробництва відновлювальної енергії, відновлено розподіл тракторів за потужністю їхніх двигунів тощо, а також про енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах.


Кількість стор. – 80  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада травня

 

Основні економічні показники виробництва продукції  сільського господарства в сільськогосподарських  підприємствах за 2013 рік

 

Подається інформація про кількісні та якісні показники ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за видами сільськогосподарської продукції: результат від реалізації продукції, її повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами як в цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції.


Кількість стор. – 50  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада червня

 

 Посівні площі сільськогосподарських  культур під урожай  2014 року

 

Містить інформацію про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по області, за районами та у розрізі категорій господарств.


Кількість стор. – 140  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: І декада липня

 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу

від стаціонарних джерел у 2013 році

 

Містить дані, що характеризують стан повітряного басейну області за звітний рік у порівнянні з попереднім як у цілому по області, так і по містах та районах. Наведено склад викидів забруднюючих речовин, обсяги викидів на 1 квадратний кілометр площі та на одного мешканця області (міста, району).


Кількість стор. – 80  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада квітня 

 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у  атмосферу

від пересувних джерел у 2013 році

 

У бюлетені наведені показники щодо обсягів надходжень у повітря 10 хімічних речовин, зокрема: оксиду вуглецю, оксиду азоту, діоксиду азоту, діоксиду сірки, метану, неметанових летких органічних сполук, аміаку, сажі, бенз(а)пірену, діоксиду вуглецю, які утворюються під час роботи двигунів автомобілів, тепловозів, повітряних, річкових та морських суден, виробничої техніки, а також окремі розрахункові показники.


Кількість стор. – 30  Описание: загруженное (1)   

Термін видання: ІІ декада травня

 

“Утворення та поводження з відходами у 2013 році

 

У бюлетені представлені узагальнені дані щодо утворення, утилізації, оброблення, зберігання відходів І–ІV класів небезпеки (за виключенням радіоактивних відходів) та відходів, які не мають небезпечних властивостей, включаючи вторинні відходи. Статистична інформація подається в цілому по області за класами небезпеки, видами небезпечних відходів та категоріями відходів, у розрізі міст та районів.


Кількість стор. – 80   Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада травня

 

 Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічний податок

 у 2013 році

 

Містить дані про кількість підприємств, яким пред’явлено збори за забруднення навколишнього природного середовища та які фактично сплатили ці збори, суми пред’явлених та сплачених зборів, витрати на охорону природи. Інформація подається як в цілому по області, так і у розрізі міст та районів, а також за видами економічної діяльності.


Кількість стор. – 80  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада травня

 

 "Ведення мисливського господарства у 2013 році"

 

Містить зведені дані про площу мисливських угідь, чисельність персоналу, витрати на ведення мисливського господарства та чисельність поголів’я мисливських звірів і птахів на території одержаних у користування мисливських угідь, а також дані про розселення і добування мисливських тварин, хутрових звірів та пернатої дичини.


Кількість стор. – 70  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: І декада квітня

 

 Лісогосподарська діяльність у 2013 році"

 

Містить дані щодо проведення лісокультурних робіт та заготівлю другорядних лісових матеріалів, загибель лісових насаджень, пожежі, які сталися у звітному році у лісовому фонді, наведено інформацію про наявність осередків шкідників і хвороб лісу. 


Кількість стор. – 30  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: І декада квітня

 

5.3.

Доповіді

 

 

Довкілля Дніпропетровщини у 2013 році

Кількість стор. –  10  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада червня

 

 

Актуальні питання виробництва та переробки кукурудзи на Дніпропетровщині

Кількість стор. –  10  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада листопада

 

5.4.

Експрес-випуски

 

 

Стан  сільського  господарства Дніпропетровської області

 

Кількість стор. – 3  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: щомісячно, ІІ декада

 

 Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2013 році

 

Кількість стор. –  1  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ березня

 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2013 року

 

Кількість стор. –  3  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада березня

 

Чисельність худоби та птиці станом на 1 січня 2014 року

 

Кількість стор. –  5  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада березня

 

Особисті селянські господарства за станом на 1 січня 2014 року

 

Кількість стор. –  1  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада березня

 

Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2013 році

 

Кількість стор. –  2  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: І декада квітня

 

Додобування водних біоресурсів у 2013 році

 

Кількість стор. –  2  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада лютого

 

 

Лісогосподарська діяльність у 2013 році

 

Кількість стор. –  2  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: І декада квітня

 

Лісогосподарська діяльність

 

Кількість стор. –  1  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада травня, серпня, листопада

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2013 році

 

Кількість стор. –  3  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада березня

 

“Утворення та поводження з відходами  у 2013 році

 

Кількість стор. –  6  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІІ декада травня

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у 2013 році по області“

 

Кількість стор. –  2  Описание: загруженное (1) 

Термін видання: ІІ декада травня


 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області