офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Каталог публікацій | Статистика фінансів
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

 

СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ

Статистичний збірник

 

 

Основні показники фінансового стану господарського  комплексу Дніпропетровської області у 2012 році

 

Містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств регіону (без урахування банків та бюджетних установ), а саме щодо: складу балансу, необоротних та оборотних активів, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансових результатів, формування чистого прибутку (збитку), рентабельності операційної діяльності та інших. Окремі показники подаються за 2008–2012 роки.

Усі статистичні показники наведено в цінах і за методологією відповідного року та деталізовано за видами економічної діяльностіурахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році). Проведено порівняння окремих показників господарського комплексу Дніпропетровщини та інших регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів: представників суб’єктів підприємництва, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

 

Кількість стор. – 340

Термін видання: грудень

 

Статистичний бюлетень

 

 

Окремі фінансові показники суб’єктів господарювання області за 2012 рік

 

У бюлетені наведено дані, отримані за результатами розробки річної фінансової звітності підприємств господарського комплексу області. Показники наведено в цілому по всій сукупності підприємств та окремо по малих підприємствах за законодавчими критеріями, у розрізі міст та районів області, а також за видами економічної діяльності (без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності).

Вміщує інформацію про фінансові результати до оподаткування, рентабельність операційної та всієї діяльності, формування чистого прибутку (збитку).

 

Кількість стор. – 24

Термін видання: червень  

 

Експрес-випуск

 

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Дніпропетровської області

 

Кількість стор. – 2

Термін видання: травень, серпень, листопад


 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області