офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Доступ до публічної інформації | Перелік документів Головного управління статистики, які містять публічну інформацію

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

Перелік документів Головного управління статистики, що містять публічну інформацію

Перелік документів Головного управління статистики,  які містять публічну інформацію

 

з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надход-женя докумета

Джерело інфомації (автор, відпові-дальний підрозділ)

Підстава відне-сення інфор-мації з обме-женим доступом

Строк обме-ження доступу до інфор-мації, у разі її відне-сення до інфор-мації з обме-женим доступом

Галузь

Ключові  слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеоза-писи, аудіо записи тощо)

Вид (норма-тивні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

Проекти рішень (допо-відні записки, звер-нення, заяви, подання, пропо-зиції, листи тощо)

Форма, місце зберігання документа

 

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

 

1.1.

Положення про Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Наказ Держстату   від 30.05.2015231 (зі змінами, наказ  Держстату від 21.07.2017 №211)

21.07.2017

Держстат

-

-

-

Положення про Головне управління статистики

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

1.2.

Принципи діяльності органів державної статистики України

Наказ Держстату

від 17.08.2018 №170

17.08.2018

Держстат

-

-

-

Принципи діяльності

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Розпоряд-ження Кабінету Міністрів України      від 20.03.2013 №145-р

20.03.2013

Держстат

-

-

-

Стратегія розвитку

Текстовий документ

Розпоряд-ження Кабінету Міністрів

-

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.4.

Положення про колегію Головного управління статистики у Дніпропетровській області

Наказ ГУС

від 07.07.2012 №54

07.07.2012

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Положення про колегію

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.5.

Регламент Головного управління статистики у Дніпропетровській області

Наказ ГУС від 07.03.2017 №23

07.03.2017

Головний спеціаліст-юрисконсульт ГУС

-

-

-

Регламент

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

1.6.

Положення про експертну комісію Головного управління статистики та її склад

Наказ ГУС         від 07.05.2018 №32

07.05.2018

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Положення про експертну комісію

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

1.7.

Положення про тендерний комітет Головного управління статистики  у Дніпропетровській області

Наказ ГУС  від 29.07.2016 №50

29.07.2016

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Положення про тендерний комітет

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

 

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають

обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності

 

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної  Ради України

від 17.09.1992 №2615-XII),                із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України  

від 13.07.2000 №1922-III (Законом України

від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції),

від 15.12.2005 №3205-IV,

від 05.03.2009 №1070-VI,

від 01.06.2010 №2289-VI,

від 02.12.2010 №2756-VI

від 13.01.2011 №2938-VI

від 16.10.2012 №5463-VI

від 27.03.2014 №1170-VII

17.09.1992

Верховна Рада України

-

-

-

Закон про державну статистику

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт ГУС

2.2

Указ Президента України Про Державну службу статистики України

Указ Президента від 06.04.2011 №396/2011

06.04.2011

Президент України

-

-

-

Указ про Державну службу статистики

Текстовий документ

Указ Президента

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт ГУС

2.3.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000 № 2058-III   зі змінами

від 13.04.2012  №4652-VI

від 16.10.2012 №5463-VI

19.10.2000

Верховна Рада України

-

-

Статис-тика населення

Закон про Всеукраїн-ський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Відділ аналізу даних демографічної статистики

2.4.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику"

Закон України від 07.02.2002 №3047-III

07.02.2002

Верховна Рада України

-

-

-

Закон про внесення змін

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.5.

Закон України "Про сільськогоспо-дарський перепис"

Закон України від 23.09.2008 №575-VI зі змінами, внесенеми згідно із Законами 
від 16.10.2012 №5463-
VI

від 20.11.2012 №5495-VI

23.09.2008

Верховна Рада України

 -

Статисти-ка сільського господарства

Закон про сільськогосподарський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Управління аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

2.6.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон України від 05.03.2009 №1070-VI

05.03.2009

Верховна Рада України

-

-

-

Закон щодо організації статистичних спостережень

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт ГУС

2.7.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента від 02.12.2002 №1120/2002 

02.12.2002

Президент України

-

-

-

Указ про день працівників статистики

Текстовий документ

Указ Президента

-

Управління персоналу та документального забезпечення

2.8.

Указ Президента України "Про символіку Державної служби статистики України"

Указ Президента від 20.03.2004 №349/2004, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 396/2011 від 06.04.2011

20.03.200406.04.2011

 

Президент України

-

-

-

Указ про символіку

Текстовий документ

Указ Президента

 

Управління персоналу та документального забезпечення

2.9.

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Наказ Держкомстату від 19.06.2003 №186, зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.2003

Держстат

-

-

-

Порядок проведення перевірок достовірності

Текстовий документ

Наказ

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

 

3.1.

Наказ "Про встановлення вартості одного людино-дня"

Наказ ГУС    від 04.05.2005 № 67, зареєстровано у Дніпропет-ровському обласному управлінні юстиції 19.05.2005    за №27/1322     

із змінами і доповненнями, внесеними

наказом ГУС  від 17.04.2007 №39, зареєстровано у Дніпропет-ровському обласному управлінні юстиції 28.04.2007    за №15/1438

наказом ГУС  від 18.05.2009 №42, зареєстровано у Дніпропет-ровському обласному управлінні юстиції 28.05.2009    за №20/1539

 

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Встановлення вартості одного людино-дня

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

3.2.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату від 28.11.2005 №386 зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789 із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Держкомстату від 22.10.2010 №428/1,

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 №486

 

15.12.2005

Держстат

-

-

-

Положення про порядок користування реєстром

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

3.3.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держком-стату         від 12.01.2011 №3 зареєстро-вано в Мін’юсті 29.03.2011 за №408/19146, зі змінами, внесенеми згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2017 №571

11.04.2011

Держстат, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

-

-

-

Порядок подання електронної звітності

Текстовий документ

Наказ

-

Управління інформаційних технологій

3.4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів від 08.11.2000 №1659

із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2011 №820,

Постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2013 №842

08.11.2000

Кабінет  Міністрів  України

-

-

-

Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

3.5.

Положення про надання обласним управлінням статистики послуг на платній основі

Наказ ОУС    від 02.07.2001 № 64, зареєстровано у Дніпропет-ровському обласному управлінні юстиції 08.08.2001    за №155/969

    

08.08.2001

Управління фінансового забезпечення, бухгалтер-ського обліку     та звітності

-

-

-

Положення про надання послуг на платній основі

 

 

 

Управління персоналу та документального забезпечення

 

4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

 

4.1.

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення їх результатів

Наказ Держстату від 27.03.2017 №67

27.03.2017

Держстат

-

-

-

Порядок проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

 

5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

 

5.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ГУС

Затверджені начальником ГУС, погоджено з профспілко-вим комітетом (протокол від 13.02.2008 № 03)

 

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУС

Наказ ГУС від 21.03.2017 №26

21.03.2017

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Особистий прийом громадян керівництвом

Текстовий документ

-

-

Управління персоналу та документального забезпечення

5.3.

Розпорядок роботи ГУС

-

-

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Розпорядок роботи

Текстовий документ

-

-

Управління персоналу та документального забезпечення

5.4.

Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУС

Наказ ГУС від 21.03.2017 №26

21.03.2017

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Особистий прийом громадян

Текстовий документ

-

-

Управління персоналу та документального забезпечення

 

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 

6.1.

Звіт про діяльність Головного управління статистики

-

-

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Звіт про діяльність

Текстовий документ

Звіт

-

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

6.2.

Звіт про використання коштів державного бюджету

-

-

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Звіт про використання коштів держбюджету

Текстовий документ

Звіт

-

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

6.3.

Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян

-

-

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

Організація роботи зі зверненнями громадян

Текстовий документ

Огляд

-

Управління персоналу та документального забезпечення

6.4.

Аналітична інформація про виконання антикорупційного законодавства

-

-

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

-

-

-

Виконання вимог закону про боротьбу з корупцією

Текстовий документ

Огляд

-

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

7. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень

 

7.1.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів    від 25.03.2016 №246

зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ

від 04.07.2017 №457

від 18.08.2017 №648

від 06.09.2017 №694

від 25.10.2017 №815

від 20.12.2017 №1056

від 10.05.2018 №374

від 23.05.2018 №434

25.03.2016

Держстат

-

-

-

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Управління персоналу та документального забезпечення

7.2.

Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби ГУС

Наказ ГУС від 17.01.2018 №7

17.01.2018

Держстат

-

-

-

Порядок проведення конкурсу

Текстовий документ

Наказ

-

Управління персоналу та документального забезпечення

7.3.

Місцезнаход-ження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

-

-

Управління інформа-ційних технологій

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Управління інформаційних технологій

7.4.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та відокремлених підрозділів, основні функції структурних та відокремлених підрозділів

-

-

Управління персоналу та документаль-ного забезпечення

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Управління персоналу та документального забезпечення

 

 

 

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області