офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за 2012 рік

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Промисловість

 

Підсумком роботи промисловості регіону за 2012р. стало зростання темпів виробництва продукції відносно 2011р. (індекс – 102,2%), що забезпечено результатами роботи в усіх основних видах промислової діяльності області: добувній галузі (103,8%), переробній (100,9%), сфері виробництва і розподілення електроенергії, газу та води (104,7%), при цьому в  промисловому виробництві темп росту за 2012р. погіршився на 0,7 в.п. порівняно з підсумками за січень–листопад 2012р.

Показники зростання індустрії Дніпропетровщини визначали, перш за все, позитивні результати в роботі підприємств видобувної галузі, де відмічено ріст випуску продукції як у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин (112,9%), так і неенергетичних (101,8%).

Зафіксовано і вагомий внесок переробних підприємств регіону –металургії та металообробки (100,9%), з випуску іншої неметалевої мінеральної продукції (101,5%), хімічної та нафтохімічної промисловості (101,9%), целюлозно-паперового виробництва (102,1%), випуску харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (107,6%), легкої промисловості (118,6%). При цьому не досягнуто рівня виробництва продукції в обробленні деревини та випуску виробів з деревини, крім меблів (88,6%), коксу та продуктів нафтоперероблення (97%), машинобудуванні (97,7%).

Також на показник загального підсумку роботи промисловості за 2012р. позитивно вплинуло зростання виробництва проти 2011р. і в сфері генерації електроенергії (104,8%).

У добувній промисловості основним чинником зростання обсягів промислового виробництва 2012р. проти 2011р. була робота підприємств з добування залізних руд (індекс – 102,3%), де збільшено випуск агломерованих руд і концентратів залізних на 5,5%. Також свій позитивний внесок зробили підприємства з видобутку, збагачення та агломерації кам’яного вугілля (113,8%).

У галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів вдалось перевищити рівень 2011р., з приростом випуску продукції спрацювали підприємства більшості виробництв (індекси 102,1 – 126,8%), крім товаровиробників м’яса та виробів з м’яса, рибних продуктів, готових кормів для тварин, олії та тваринних жирів (96,5%, 97,3%, 98,8% та 99,9% відповідно). Підсумки фіксують збільшення обсягів виробництва продуктів кисломолочних на 1,5%, виробів ковбасних – на 3%, олії соняшникової нерафінованої – на 9,4%, соків натуральних (включаючи апельсиновий) – на 10,8%, борошна – на 14%, напоїв безалкогольних – на 16,1%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 21,8%, шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках – на 31,1%, круп – на 46,2%, сирів жирних – на 47,8%, масла вершкового у 1,5 раза. Водночас зменшено випуск кормів готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці на 1,2%, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих чи охолоджених – на 2,5%, виробів хлібобулочних – на 3,2%, молока обробленого рідкого – на 6%, виробів макаронних без начинки, не підданих тепловому обробленню – на 27,3%, свинини свіжої, парної чи охолодженої – на 33,6%, яловичини, телятини свіжої (парної) чи охолодженої – на 72,3%.

На підприємствах легкої промисловості перевищено рівень випуску продукції 2011р. завдяки роботі підприємств з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 375,2%), де товаровиробниками збільшено випуск взуття на 31,1%, чемоданів, саквояжів, сумок-чемоданчиків для косметики, туалетних речей, сумок господарських та ін. – у 2,3 раза, сумок жіночих з різних матеріалів – у 4,6 раза. У текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра рівня випуску 2011р. не досягнуто (86,4%). Виробниками зменшено виготовлення виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання на 19,4%, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних трикотажних машинного чи ручного в’язання – на 36,4%, суконь та сарафанів жіночих та дівчачих – на 50,5%, при одночасному збільшенні випуску трикотажу спіднього на 24,5%, сорочок чоловічих та хлопчачих – у 1,6 раза, пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу “парки” чи “аляски” та виробів аналогічних чоловічих та хлопчачих – у 3,1 раза.

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (індекс – 88,6%) скорочено випуск вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних на 12%, піддонів дерев’яних – на 17,9%, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм – на 19,5%.

На показник роботи целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності області значним чином вплинули результати діяльності підприємств-виробників продукції з паперу та картону (індекс – 106,3%), ними збільшено випуск паперу та картону гофрованого на 2,7%, паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення – на 3%, шпалер та аналогічних покриттів з паперу – на 3,4%. Водночас зменшено випуск зошитів на 21,8%.

У галузі з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (індекс – 97%) протягом 2012р. чинником скорочення була робота підприємств з виробництва коксу, де рівня випуску 2011р. не досягнуто: вироблено основного продукту – коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного – менше на 9%, ніж у 2011р., смол (кам’яновугільних) – на 11,7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості показник зростання забезпечили підприємства з виробництва гумових та пластмасових виробів (індекс – 122,4%), де значно збільшено випуск шин (але, на жаль, за рахунок низької бази порівняння). При цьому підприємства хімічної галузі не досягли рівня виробництва 2011р. (93,8%), ними зменшено випуск добрив азотних мінеральних чи хімічних на 10,9%, кислоти сірчаної – на 29,9%.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс – 101,5%) підвищився випуск плит та плиток керамічних  на 6,8%, стінових будівельних матеріалів – на 9,4%, вапна – на 11,8%. При цьому скоротилось виготовлення елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю на 3,2%, цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 10,6%, гіпсових сумішей – на 61,9%.

У металургії та виробництві готових металевих виробів зафіксовано темп росту на рівні 100,9% внаслідок збільшення випуску труб (106,6%) та готових металевих виробів (111,9%). В області виробництво труб великого та малого діаметрів, профілів пустотілих, з металів чорних зросло на 7,4%, при цьому спостерігається скорочення темпів випуску чавуну, сталі та феросплавів (індекс – 99,1%). На потужностях області знизився випуск прокату готового чорних металів на 1,7%, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям – на 9,7%, при одночасному зростанні обсягів випуску чавуну на 7,1%.

У машинобудуванні порівняно з 2011р. зафіксовано падіння випуску продукції (товарів, послуг) на підприємствах з виробництва машин та устатковання, а також електричного, електронного та оптичного устатковання (індекси – 85,9% та 86,3% відповідно). Зменшено випуск борін дискових (на 3,8%), акумуляторів електричних свинцевих для запуску двигунів внутрішнього згоряння (на 23,1%), залишилось на рівні 2011р. виробництво розпушувачів та культиваторів. Водночас у виробництві транспортних засобів та устатковання темп випуску продукції склав 106,3%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії її вироблено на 4% більше, ніж у 2011р., у тому числі виробництво електроенергії тепловими електростанціями та теплоцентралями збільшилось на 4,2%.

За січень–листопад 2012р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 188,1 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 158,2 млрд.грн., це за вагою вкладу в загальноукраїнський обсяг обороту від промислової діяльності (18,5%) поступається лідерством тільки промисловості Донеччини (20,1%).

У структурі загальнообласного обороту від промислової діяльності більше, ніж три чверті складає продукція металургії та виробництва готових металевих виробів, добувної промисловості та діяльності з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; переважну частку реалізованої  продукції добувної та переробної промисловості (84,1%) займає сировинна продукція.

 

 

Сільське господарство

 

За попередніми даними, у 2012р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2011р. зменшилося на 20,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 23,7%, у господарствах населення на 15,1%.

Під урожай 2012р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1901,5 тис.га, у т.ч. аграрними підприємствами – на 1294,4 тис.га (68,1%), господарствами населення – на  607,2 тис.га (31,9%). Порівняно з 2011р. загальна посівна площа збільшилась на 16,6 тис.га (на 0,9%).

Господарствами усіх категорій у 2012р. одержано 1,6 млн.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 0,6 млн.т (на 62,4% менше, ніж у 2011р.), фуражних зернових – 1 млн.т (на 49,5% менше). Порівняно з 2011р. виробництво зерна зменшилось на 55%, що зумовлено, перш за все, зниженням урожайності зернових культур (на 15,2 ц з 1 га) внаслідок несприятливих погодних умов.

У 2012р. значно гірший, ніж у 2011р., зібрано врожай усіх культур зернової групи: проса – 9,3 тис.т (на 72% менше), пшениці – 540 тис.т (на 62,3%), гречки – 3,3 тис.т (на 60,3%), кукурудзи на зерно – 595,3 тис.т (на 54,7%), ячменю – 373,3 тис.т (на 40,7%), жита – 3,1 тис.т (на 35,3%), вівса – 5,6 тис.т (на 11,1% менше), що зумовлено насамперед значним зниженням їхньої врожайності.

У всіх категоріях господарств урожай соняшнику на зерно зменшився порівняно з 2011р. на 22,7% (становив 799,7 тис.т), що зумовлено зниженням урожайності на 6 ц з 1 га, у той же час площа його збирання розширилася на 40,4 тис.га, або на 8,2%.

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2011р. зменшився на 46,1%, як за рахунок зниження урожайності на 32 ц з 1 га, так і внаслідок скорочення площі збирання на 40,3%.

У всіх категоріях господарств картоплі накопано 481,7 тис.т, що на 14,2% менше, ніж за попередній рік, що зумовлено зниженням урожайності на 23 ц з 1 га. Виробництво овочевої продукції проти 2011р. зменшилося на 0,6% і склало 670,3 тис.т.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції (157 тис.т) збільшилися на 0,2% за рахунок зростання урожайності на 0,8 ц з 1 га.

Під урожай 2013р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій посіяно на площі 671,6 тис.га, що менше показника попереднього року на 5,5 тис.га (на 0,8%), у т.ч. зернові культури на зерно – на 591,8 тис.га (на 25,3 тис.га, або на 4,1%, менше), ріпак на зерно – на 78,4 тис.га (на 20,1 тис.га, або на 34,4%, більше, ніж торік).

За 2012р. (за попередніми даними) господарствами всіх категорій реалізовано на забій 294,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,1% більше порівняно з 2011р., вироблено 343,4 тис.т молока (на 0,5% більше) та 1093 млн.шт. яєць (залишилось на рівні 2011р.).

На 1 січня 2013р. в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби у порівнянні з відповідною датою 2012р. зросло на 1,3%, овець та кіз – на 0,7%, птиці всіх видів – на 2,1%. Чисельність корів залишилася на рівні 1 січня 2012р., свиней – скоротилась на 5,7%.

У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 1,7%, овець та кіз – на 0,7%, птиці всіх видів – на 1%. Поголів’я корів, свиней, навпаки, зменшилося відповідно на 0,6%, 4,1%. Цими господарствами утримувалось 72,3% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 72%), у т.ч. корів – 80,7% (81,2%), свиней – 28,6% (28,1%), овець та кіз – 73% (також 73%), птиці всіх видів – 25% (25,3%).

Відносно 1 січня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби зросло на 0,3%, у т.ч. корів – на 2,7%, овець та кіз – на 0,6%, птиці всіх видів – на 2,5%. Чисельність свиней скоротилася на 6,4%.

 

Будівельна діяльність

 

За 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт власними силами на суму 4,7 млрд.грн., що на 13,7% менше, ніж у 2011р.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 77,7%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 39,5%), місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енерго-постачання (на 37,8%) та магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 36,9%).

Водночас збільшили обсяги робіт суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 34,9%).

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 70% загального обсягу, з капітального і поточного ремонтів – 19,4% та 10,6% відповідно.

На міста Дніпропетровськ і Кривий Ріг припадає більше 80% виконаних будівельних робіт.

 

Транспорт

 

У 2012р., за попередніми даними, підприємствами транспорту перевезено 104,1 млн.т вантажів, що на 1,1% менше обсягу 2011р. Вантажооборот склав 36,8 млрд.ткм (92,1% до аналогічного показника попереднього року).

Послугами пасажирського транспорту області скористались 550,4 млн. осіб, що на 7,6% менше, ніж торік. Пасажирооборот скоротився на 9,3% і дорівнював 9,1 млрд.пас.км.

Залізницею відправлено 93,7 млн.т вантажів проти 94,2 млн.т у попередньому році. Вантажооборот зменшився на 8,4% і становив 34,8  млрд.ткм. Упродовж 2012р. залізничним транспортом, як і торік, скористались 37,2 млн. пасажирів. Пасажирооборот склав 3,6 млрд.пас.км, що на 0,7% менше аналогічного показника 2011р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) за 2012р. транспортовано 9,6 млн.т вантажів (93,3% до обсягу  попереднього року). Вантажооборот збільшився на 0,8% і дорівнював 2 млрд.ткм. Кількість пасажирів, які обрали для переміщення автотранспорт, становила 313,8 млн. осіб, пасажирооборот – 4,1 млрд.пас.км, що відповідно на 5,7% та 7% менше, ніж торік.

Водним транспортом області перевезено 737,5 тис.т вантажів, що на 0,6% більше показника 2011р. Вантажооборот збільшився в 1,6 раза та дорівнював 84,6 млн.ткм. Послугами річкового транспорту скористались 12 тис. пасажирів, що на 11,1% більше показника попереднього року, пасажирооборот зріс на 10,7% і дорівнював 0,3 млн.пас.км.

У 2012р. авіаційним транспортом було транспортовано 39,5% вантажів від обсягу 2011р. Вантажооборот склав 4,1 млн.ткм проти 11,5 млн.ткм торік. Авіаперевізниками перевезено 80,2 тис. осіб, пасажирооборот виконано в обсязі 44,3 млн.пас.км, що відповідно на 87,6% та 90,3% менше показників попереднього року.

Трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 191,2 млн. осіб (88,6% до тогорічного показника), у т.ч. приблизно дві третини – безкоштовно.

Метрополітеном перевезено 8,1 млн. осіб, що на 10,9% менше, ніж торік. Правом пільгового проїзду скористались 38,1% пасажирів.

 

Зв’язок

 

На території області протягом січня–листопада 2012р. послуги зв’язку надавали 156 підприємств-операторів (провайдерів). За цей період прибутки підприємств зв’язку зменшились на 5,3% порівняно з показниками січня–листопада 2011р. у тарифах 2012р. та склали 2 млрд.грн.

Доходи, отримані від надання послуг зв’язку населенню, зменшились на 9,7% та становили 878 млн.грн. В обсязі цих надходжень мобільний (стільниковий) зв’язок складав 32,2%, телефонний міський – 25%, комп’ютерний – 17%, передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв’язок – 14,2%, телефонний міжміський – 4,6%, поштовий – 4,7%.

У січнілистопаді 2012р. популярністю у населення користувались послуги комп’ютерного зв’язку, про що свідчило збільшення доходів за цим напрямком діяльності порівняно з відповідним періодом попереднього року на 4,5%.

 

Послуги

 

У грудні 2012р., за попередніми даними, обсяг реалізованих підприємствами області нефінансових послуг дорівнював 2 млрд.грн. (що у порівнянних цінах на 4,8% більше, ніж у грудні 2011р.), у тому числі безпосередньо населенню було надано послуг на суму 304,7 млн.грн.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Згідно з даними, що підготовлені на основі інформації Державної митної служби України, у січні–листопаді 2012р. обсяги експорту товарів становили 9281,3 млн.дол. США, імпорту - 6029,3 млн.дол., і проти відповідного періоду попереднього року експорт та імпорт зменшились на 1,3% кожний. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 3252 млн.дол. (у січні–листопаді 2011р. – 3292 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював, як і торік, 1,5.

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з партнерами зі 149 країн світу.

У загальних обсягах експорту та імпорту області питома вага країн СНД становила відповідно 39,3% та 30,7%, Азії - 32,3% та 21%, Європи – 17,5% та 34,6%, Африки – 6,7% та 2,7%, Америки – 4,1% та 9,5%.

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У січні–листопаді 2012р. до них експортовано товарів на 1601,8 млн.дол. (17,3% експорту області), імпортовано - на 2010,4 млн.дол. (33,3% імпорту області), і порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяги експорту зменшились на 18,9%, імпорту - зросли  на 16,4%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі – на 461,6 млн.дол., Чехії – на 265,2 млн.дол., Словаччини – на 180,3 млн.дол. Найбільше отримано товарів з Німеччини (на 434,7 млн.дол.), Італії (на 339,4 млн.дол.) та Польщі (на 291,4 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали (37,1% загального обсягу). До країн СНД спрямовано 30,2% експорту цієї групи товарів, до країн ЄС – 6,3%.

У вартісному виразі за січень–листопад 2012р. обсяг експорту чорних металів склав 3445,9 млн.дол., руд, шлаків і золи – 1930,7 млн.дол., виробів з чорних металів – 1355,2 млн.дол., залізничних локомотивів728 млн.дол., нафти і продуктів її перегонки – 199,4 млн.дол., паперу та картону – 186,9 млн.дол., продуктів неорганічної хімії – 170,9 млн.дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, яких отримано на 1015,2 млн.дол. (16,8% загального обсягу імпорту), палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки – на 965,6 млн.дол. (16%), чорних металів – на 687 млн.дол. (11,4%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 624,2 млн.дол. (10,4%), фармацевтичної продукції – на 583,1 млн.дол. (9,7%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 280,3 млн.дол. (4,6%), паперу та картону – на 203,8 млн.дол. (3,4%).

 

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2012р. становив 61,4 млрд.грн. і проти попереднього року у порівнянних цінах збільшився на 15,4%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2012р. склав 1,5 млрд.грн. і проти попереднього року зріс на 1,4%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2012р. дорівнював 35,4 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 14,3%, а у фактичних – на 18% більше обсягів 2011р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у грудні 2012р. до попереднього місяця склав 100,4%, за 2012р. – 99,7%.

У грудні 2012р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%, при цьому найбільше – на цукор та рис (на 5,6% та 3,2% відповідно). Також подешевшали риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, олія соняшникова, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти (на 1,8–0,4%). Водночас на 3,6% подорожчали овочі, на 2,9% – яйця, на 1–0,3% – молоко, сири, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 0,7%, у т.ч. на алкогольні напої – 0,8%, тютюнові вироби – 0,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 3,2% за рахунок діючої в області диференційованої плати за центральне опалення.

Крім того, на 0,5–0,1% знизилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері освіти, охорони здоров’я, відпочинку та культури.

За 2012р. продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,5%, у т.ч. найістотніше – яйця (на 19%), рис (на 18,1%), цукор (на 15,9%), овочі (на 15,5%). У межах 10,4–2,1% знизилися ціни на молоко, продукти переробки зернових, масло, сири, олію соняшникову, кисломолочну продукцію. Водночас на 8,1% підвищилися ціни на фрукти, на 3,3–0,9% – на маргарин, сало, безалкогольні напої, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна.

Алкогольні напої, тютюнові вироби загалом подорожчали на 6,7%, зокрема, тютюнові вироби – на 7,1%, алкогольні напої – на 6,2%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилася на 0,6%, у т.ч. за гарячу воду, опалення – на 5,1%. Натомість підвищилися ціни на скраплений газ (на 7,9%), плата за каналізацію (на 6,1%), водопостачання (на 3,3%).

У сфері охорони здоров’я зростання цін склало 1,8%, при цьому фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 2,5%, амбулаторні послуги – на 2,4%, послуги лікарень – на 1%.

Збільшення цін у сфері транспорту на 5,6% значною мірою зумовлене підвищенням вартості палива та мастил (на 7%) і транспортних послуг (на 6,6%). У той же час на 1,7% зменшилися ціни на автомобілі.

На 4,1% подорожчали послуги закладів освіти, на 3,1% – ресторанів та готелів, на 1,4% – зв’язку. Разом з цим подешевшали аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації (на 3,8%), одяг і взуття (на 1,2%).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах області та їх відокремлених підрозділах з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні–листопаді 2012р. становила 3117 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати, визначений на державному рівні з 1 жовтня 2012р. (1118 грн.).

В економіці області залишалась значною диференціація рівнів оплати праці. До видів економічної діяльності, де складалась найвища зарплата, належали фінансові установи та організації, які надають комунальні та індивідуальні послуги, ведуть діяльність у сфері культури та спорту, у промисловості – підприємства по добуванню паливно-енергетичних корисних копалин і по добуванню корисних копалин, крім паливно-енергетичних, де заробітна плата працівників була більша, ніж середній показник по області на 24–98%.

Водночас розмір заробітної плати працівників підприємств рибальства, рибництва, а також по виробництву шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів був значно меншим і не перевищив 50% від середнього по області.

Упродовж січня–листопада 2012р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області зменшилась на 21,4%, або на 3,2 млн.грн. і за станом на 1 грудня 2012р. становила 11,7 млн.грн., або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2012р.

Із загального обсягу боргу 3,2 млн.грн. (27,1%) припадає на економічно активні підприємства, що на 37,4% менше показника, який склався за станом на 1 січня 2012р.

Упродовж січня–листопада минулого року ліквідовано заборгованість із заробітної плати на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів. На дві третини стала кращою ситуація в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, здають в оренду, ведуть інжиніринг та надають послуги підприємцям, практично виправилась вона у будівництві.

Разом з тим, поновилися зазначені борги на підприємствах по виробництву транспортних засобів та устатковання, в організаціях, що надають комунальні та індивідуальні послуги, ведуть діяльність у сфері культури та спорту, на підприємствах по добуванню корисних копалин, крім паливно-енергетичнх; на підприємствах транспорту та зв’язку, а також по обробленню деревини та по виробництву виробів з деревини і за станом на 1   грудня 2012р. склали 1,2 млн.грн., 365,2 тис.грн., 285 тис.грн., 190,1 тис.грн. і 158 тис.грн. відповідно.

Знов від несвоєчасних розрахунків із заробітної плати почав потерпати персонал економічно активних підприємств, розташованих в Апостолівському та Новомосковському районах, якому за станом на 1 грудня 2012р. не виплачено 285 тис.грн. і 158 тис.грн. відповідно, майже без змін залишились зазначені борги у Дніпропетровському районі.

Чисельність працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату, за станом на 1 грудня 2012р. дорівнювала 1,5 тис. осіб, при цьому кожному з них заборгували у середньому по 2103 грн., що на 34,2% менше розміру середньої заробітної плати в області у листопаді 2012р.

Надання субсидій. У січні–листопаді 2012р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 131,6 тис. сімей, призначено таку допомогу 120,7 тис. сімей на суму 18,3 млн.грн.

Допомогу у вигляді субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–листопаді 2012р. було призначено 5 тис. сімей на загальну суму 4,2 млн.грн., а отримали її 5 тис. сімей у сумі 4,1 млн.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Платежі населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, за січень–листопад 2012р. склали 3088,7 млн.грн., або 99,5%  нарахованих сум (торік – відповідно 3024,9 млн.грн. та 96,3%).

За станом на 1 грудня 2012р. населення області заборгувало 1769,7  млн.грн. з оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 101,6  млн.грн. – за електропостачання. У порівнянні з відповідною датою 2011р. заборгованість за ЖКП зросла на 1,6%.

У листопаді 2012р. мешканцям регіону було нараховано 364,4 млн.грн. за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів зазначених послуг 257,1 млн.грн., крім того, за електропостачання – 71,9 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги у середньому по області становив 70,6% (у листопаді 2011р. – 69,2%).

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, у 2012р. її послугами скористалися 92,8 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян.

На обліку цієї установи за станом на 1 січня 2013р. перебувало 35,3 тис. громадян, що шукали роботу, з яких 54,4% складали жінки, 43,1% – особи у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,5% незайнятих громадян, з них 63,7% отримували допомогу по безробіттю.

Чисельність зареєстрованих безробітних у порівнянні з відповідною датою минулого року зросла на 11,4% і за станом на 1 січня 2013р. склала 30 тис. осіб. Серед кожних 100 безробітних 48 осіб раніше займали місця робітників, 38 – посади службовців, решта – не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття у цілому по області на 1 січня 2013р. становив 1,7% від чисельності населення працездатного віку (з січня 2012 року у чисельності населення працездатного віку враховано жінок віком 55 років). При цьому показник серед сільського населення перевищував рівень зареєстрованого безробіття для мешканців міських поселень та складав 3,2% проти 1,4% відповідно.

У містах області найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Жовтих Водах (4,5%), найнижчий – у Дніпропетровську (0,7%). У районах цей показник коливався від 7,1% (у Юр’ївському) до 1,1% (у Павлоградському).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2012р. стала меншою на 831 одиницю і на кінець місяця становила 7,2 тис. одиниць (на кінець грудня 2011р. – 8 тис. одиниць). Найбільшим попитом на ринку праці області користувалися громадяни робітничих професій, для яких призначалось 38,7% загальної кількості вільних місць, ще 30,9% – особам без спеціальної підготовки, решта – фахівцям і спеціалістам.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприяння у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на одне вільне робоче місце (вакансію) на кінець грудня 2012р. становило 5 осіб. У м.Павлограді згаданий показник дорівнював 1 особі, у м.Дніпропетровську – 2 особам. Водночас у Петропавлівському районі на одне вільне робоче місце (вакансію) претендували 45 осіб, у Покровському – 34 особи. Серед міст найбільше навантаження спостерігалось у Марганці та Орджонікідзе – 23 особи та 22 особи відповідно.

За сприяння державної служби зайнятості у 2012р. було працевлаштовано 51,2 тис. осіб. Серед працевлаштованих громадян 45,6% складають жінки, більше половини (53,5%) – особи у віці до 35 років.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2012р. становив 41,1%. У містах зазначений показник знаходився в межах від 56% – у Тернівці до 19,8% – у Новомосковську, у районах – від 56,3% – у Дніпропетровському до 25,8% – у Криничанському.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у грудні 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 25,4 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували у згаданому місяці, становила 21,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги у грудні 2012р. у порівнянні з відповідним місяцем попереднього року збільшився на 15,7% та склав 1170 грн., що практично відповідає законодавчо встановленому з 1 грудня 2012р. (1134 грн.) рівню мінімальної заробітної плати.

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на 1 грудня 2012р., за оцінкою, складала 3309 тис. жителів. Упродовж січня–листопада 2012р. вона скоротилася на 11,3 тис. осіб. Загальне зменшення чисельності населення сталося виключно за рахунок його природного скорочення.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року природне скорочення населення поменшало на 13,4%, що пов’язано зі зниженням рівня  смертності населення з 15,7 особи на 1000 жителів у січні–листопаді 2011р. до 15,5 – у січні–листопаді 2012р. та підвищенням рівня народжуваності з 10,9 народжених на 1000 жителів до 11,3 відповідно. Водночас залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих припадало 73 народжені дитини.

Упродовж січня–листопада 2012р. кількість прибулих мігрантів проти аналогічного періоду 2011р. зросла на 6,3% і дорівнювала 45 тис. осіб, а вибулих – на 2 %  і становила 43,6 тис. осіб.

Переважну частину мігрантів, які переїхали на постійне місце проживання до Дніпропетровщини, склали прибулі з областей України (76,4%), решта – з-за кордону країни.

Більшість осіб, що виїхали за межі області, обрали своїм місцем проживання регіони України (93,7%), до інших держав емігрувало 6,3%.

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області