офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–березень 2015 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень–березень 2015р. проти січня–березня 2014р. склав 89,1%.

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом скорочення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) на підприємствах всіх видів промислової діяльності – як зайнятих у добуванні корисних копалин і розробленні кар’єрів (індекс–93,4%) та переробних (86,6%), так і у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (68,4%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у січні–березні 2015р. до січня–березня 2014р. суттєвим фактором скорочення рівня виробництва стала робота підприємств з видобутку залізних руд (індекс–88,4%, з поглибленням падіння на 1,4 в.п.), які зменшили випуск концентратів залізорудних неагломерованих (на 10,9%) та агломерованих (на 12,7%). Гальмувала роботу галузі і діяльність підприємств з видобутку інших корисних копалин та розроблення кар’єрів (індекс–63,6%).

У харчовій промисловості рівень випуску продукції проти січня–березня 2014р. зріс під впливом діяльності підприємств з виробництва напоїв, м’яса і м’ясних продуктів, хліба, хлібобулочних та борошняних виробів, борошномельно-круп’яної продукції, крохмалів та крохмальних продуктів (індекси 103,9–118,9%). При цьому спостерігалося падіння обсягів перероблення та консервування фруктів та овочів, риби, випуску олії та тваринних жирів, молочної продукції та інших харчових продуктів, готових кормів для тварин (55,3–99,6% відповідно). Товаровиробниками збільшено випуск йогурту, а також інших ферментованих та сквашених молока та вершків (на 3,2%), молока рідкого обробленого (на 7%), виробів ковбасних (на 9,3%), макаронних (на 12,4%), хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (на 13,1%), борошна (на 18,4%), м’яса свіжого чи охолодженого свиней та великої рогатої худоби (на 37,1% та у 6,4 раза відповідно), пряників та виробів аналогічних (на 41,6%), круп (у 1,5 раза). Водночас зменшено виробництво кормів готових для тварин (на 0,4%), олії соняшникової нерафінованої та її фракцій, крім хімічно модифікованих (на 13,2%), джемів, желе фруктових, пюре та пасти фруктової чи горіхової (на 15,6%), сирів свіжих неферментованих (недозрілих, невитриманих), включаючи сироваточний та кисломолочний сир (на 24%), масла вершкового (на 44,3%), шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого) у пакуваннях масою понад 2 кг (на 39,1%) та менше 2 кг (на 14,1%), напоїв безалкогольних (на 43,5%).

На підприємствах легкої промисловості зафіксовано скорочення обсягів текстильного виробництва (індекс 68,4%). Покупців, які віддають перевагу продукції виробників регіону, чекає зменшення кількості випущених ними жіночих та дівчачих суконь, крім трикотажних (на 6,4%), блузок, сорочок та батників (на 51,9%), чоловічих та хлопчачих сорочок, крім трикотажних (на 77,8%), жіночих та дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, анораків (на 87,3%). Водночас у виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів фіксується зростання випуску продукції проти рівня січня–березня 2014р. (індекс 102% та 183,6% відповідно).

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності не досягнуто рівня випуску продукції січня–березня 2014р. підприємствами всіх видів діяльності (індекси 74–92,4%). Зменшено випуск коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих (на 2,8%), деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6мм, шпал з дерева для залізничних чи трамвайних колій непросочених (на 10,3%), шпалер та виробів з паперу для покриття стін подібних; паперу прозорого для вікон (на 32,4%), при цьому зріс випуск паперу та картону гофрованого у рулонах або аркушах (на 2,4%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів з деревини (у 1,5 раза).

У промисловому виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення зафіксовано нарощення обсягів виробництва продукції; коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, коксу газового випущено на 15% більше, ніж у січні–березні 2014р., смол кам’яновугільних чи мінеральних інших – на 6,7%.

У галузі з випуску хімічних речовин і хімічної продукції зменшено випуск фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів як у неводному (на 37,8%), так і водному середовищі (на 32,2%), кислоти сірчаної (на 28,4%), що стало чинником загального падіння рівня обсягів хімічного виробництва на 13,1%.

Падіння темпів виробництва проти січня–березня 2014р. відбулося на підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції – індекси промислової продукції становили 70,6% та 75,7% відповідно. Ними скорочено випуск портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового, цементу гідравлічного подібного на 50,6%, розчинів бетонних, готових для використання – на 49,2%, труб, трубок, шланг та фітингів до них з пластмас – на 34,2%, мішків та пакетів (у т.ч. конусоподібних) з полімерів етилену – на 30,3%, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 14,6%, вапна негашеного, гашеного та гідравлічного – на 9,7%. Водночас зріс випуск цегли невогнетривкої керамічної будівельної на 33,3%, плит та плиток керамічних – на 1,5%, клінкерів цементних – на 0,9%.

У металургії та металообробці формування індексу промислової продукції (86,7%) відбулося під впливом діяльності з виплавки чавуну, сталі та феросплавів (99%), металообробки (73,9%), випуску трубної продукції (63%). У галузі знижено виробництво труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі на 37%, конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 33,7%, дроту зі сталі – на 7,2%, чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших – на 2,4%, при цьому збільшено випуск феросплавів на 42%, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям – на 5,1%, прокату готового чорних металів – на 0,5%.

У машинобудуванні порівняно з січнем–березнем 2014р. значне скорочення (індекс–69%) виробництва продукції (товарів, послуг) стало фактом через падіння випуску комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (64,2%), автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів та інших транспортних засобів (66,1%), машин та устатковання (71,4%), електричного устатковання (73,3%). У галузі зменшено випуск вагонів вантажних та вагонів-платформ залізничних або трамвайних несамохідних (на 81,8%), акумуляторів електричних свинцевих для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння (на 80,4%), розпушувачів та культиваторів (на 21,1%), електроприладів для обігрівання приміщень та обігрівання ґрунту (на 10,9%), апаратури електричної для комутацій або захисту електричних схем на напругу більше 1000В (на 2,1%).

У сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря формування індексу промислової продукції (68,4%) залежало від планових навантажень для провідних підприємств електроенергетики регіону – темп випуску продукції на них склав 66%.

За січень–лютий 2015р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 46,5 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 39,2 млрд.грн., це відповідає найбільшому за вагою вкладу в загальноукраїнський обсяг обороту від промислової діяльності (22,5%).

У структурі регіонального обороту від промислової діяльності більше трьох четвертих виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. В обсязі реалізованої за основними промисловими групами продукції (відповідно до європейської класифікації основних промислових груп MIGs) більше двох третин займають товари проміжного споживання (67,3%), енергія складає майже чверть (23,2%), на споживчі товари нетривалого вжитку та тривалого користування припадає 7% та 0,3% відповідно, інвестиційні товари – 2,2%.

 

Сільське господарство

 

У січні–березні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2014р. становив 96%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах і у господарствах населення – також по 96%.

На початок квітня сівбу ярих культур розпочали всі райони області. За розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 134,5 тис.га, що складає 79,4% до минулорічного. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 128,5 тис.га, більше 93% площ ярого клину займає ячмінь.

За січень–березень 2015р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 74,3 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,1% більше порівняно з відповідним періодом 2014р., вироблено 54 тис.т молока (на 4,8% менше) та отримано 262,2 млн.шт. яєць (на 5,9% більше).

За розрахунками, на 1 квітня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 150,6 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 квітня 2014р.), у т.ч. корів – 77,6 тис. (на 3,7% менше); свиней – 516,9 тис. (на 6,8% менше), овець і кіз – 74,1 тис. (на 7,4% менше), птиці всіх видів – 16,5 млн. голів (на 4,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 75,9% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 76,1%), у т.ч. корів – 80% (80,8%), свиней – 25,6% (25,9%), овець та кіз – 78,4% (76,4%), птиці всіх видів – 23,8% (23,2%).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшився на 11,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,6%, продукції тваринництва – на 3,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами у січні–березні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,6 раза, у т.ч. на продукцію рослинництва – майже в 2 рази, на продукцію тваринництва – на 38,5%.

За січень–березень 2015р. на переробні підприємства загалом надійшло 60,1 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 19% менше, ніж за відповідний період 2014р., та 36,5 тис.т молока і молочних продуктів (на 7,7% більше).

На 1 квітня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 773,7 тис.т зерна (на 3,5% менше проти 1 квітня 2014р.), у т.ч. 406,7 тис.т пшениці (на 2,1% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 448,7 тис.т зерна (на 8,8% більше), у т.ч. 205 тис.т пшениці, 151,9 тис.т кукурудзи, 75,3 тис.т ячменю, 2,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 325 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 286,7 тис.т (на 35,8% менше проти 1 квітня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 163,3 тис.т, у підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 123,4 тис.т.

 

Будівництво

 

За січень–березень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт власними силами на суму 910,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції1 порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 76,7%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 81,9% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (7,4% та 10,7% відповідно).

На міста Дніпропетровськ і Кривий Ріг припадає більше 80% виконаних будівельних робіт.

 

Транспорт і зв’язок

 

За січень–березень 2015р. підприємствами транспорту перевезено 23,7 млн.т вантажів, що на 9,8% менше від обсягу перевезень у відповідному періоді попереднього року. Вантажооборот зменшився на 34,6% та склав 5,4 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 106 млн. пасажирів, що на 13% менше, ніж торік. Пасажирооборот зменшився на 21,3% і дорівнював 1,5 млрд.пас.км.

Залізницею відправлено 20,3 млн.т вантажів, вантажооборот дорівнював 4,9 млрд.ткм, що відповідно на 10,8% та 36,7% менше тогорічних показників.  У січні–березні 2015р. залізничним транспортом скористались 8,3 млн. пасажирів, що на 0,2% менше минулорічного показника. Пасажирооборот зменшився на 20% та склав 479,8 млн.пас.км.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2015р. перевезено 3,4 млн.т вантажів, що на 3,2% менше показника аналогічного періоду попереднього року. Вантажооборот зменшився на 4,6% і дорівнював 524,4 млн.ткм. Кількість пасажирів, які обрали для переміщення автотранспорт, становила 47 млн. осіб, пасажирооборот – 647,8 млн.пас.км, що відповідно на 34,4% та 34,5% менше, ніж у січні–березні 2014р.

Авіаційним транспортом було транспортовано 0,3 тис.т вантажів, що у 2,1 раза більше, ніж у січні–березні 2014р. Вантажооборот збільшився у 7,9 раза і дорівнював 1,5 млн.ткм. Послугами авіаперевізників скористались 35,5 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 26 млн.пас.км, що відповідно на 4,1% та 7% більше минулорічних показників.

Трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 48,7 млн. пасажирів (більше на 21,6%).

Метрополітеном перевезено майже 2 млн. пасажирів, що на 9,7% більше січня–березня 2014р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–лютому 2015р. обсяги експорту товарів склали 1100,8 млн.дол. США, імпорту - 489,2 млн.дол., і проти відповідного періоду попереднього року експорт зменшився на 12,1%, імпорт – на 27,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 611,6 млн.дол. (у січні–лютому 2014р. – 581,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,3 (торік – 1,9).

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з партнерами зі 113 країн світу.

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У січні–лютому 2015р. до них експортовано товарів на 243,6 млн.дол. (22,1% експорту області), імпортовано з них - на 149,2 млн.дол. (30,5% імпорту області), і порівняно з січнем–лютим 2014р. обсяги експорту товарів зменшились на 19,8%, імпорту – на 32,8%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі (на 74,8 млн.дол.), Чехії (на 25,5 млн.дол.), Румунії (на 21,5 млн.дол.) Іспанії (на 19 млн.дол.), Словаччини (на 18,1 млн.дол.). Найбільше отримано товарів з Польщі (на 40,5 млн.дол.), Німеччини (на 29 млн.дол.), Литви (на 8,5 млн.дол.) та Італії (на 8,3 млн.дол.).

Найвагоміші експортні поставки серед інших країн світу здійснювалися до Китаю (на 160,7 млн.дол.), Єгипту (на 124,8 млн.дол.), Туреччини (на 108,5 млн.дол.), Російської Федерації (на 84,5 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження одержано з Російської Федерації (на 74,3 млн.дол.), Китаю (на 70,4 млн.дол.), Казахстану (на 49,7 млн.дол.), США (на 30,6 млн.дол.).

Значну частку у товарній структурі експорту області складали чорні метали (53,2% загального обсягу) та руди, шлак і зола (23,4%). У структурі експорту до країн ЄС також переважали руди, шлак і зола (37,7% експорту до цих країн) та чорні метали (31,2%).

У вартісному виразі за січень–лютий 2015р. обсяг експорту чорних металів дорівнював 586 млн.дол., руд, шлаку і золи – 257,9 млн.дол., виробів з чорних металів – 113,1 млн.дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – 23,7 млн.дол., залишків і відходів харчової промисловості – 16,8 млн.дол., залізничних локомотивів – 15,7 млн.дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги мінеральних продуктів, яких одержано на 192,5 млн.дол. (39,4% загального обсягу імпорту), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 42,6 млн.дол. (8,7%), фармацевтичної продукції – на 39,2 млн.дол. (8%), пластмас, полімерних матеріалів – на 36,5 млн.дол. (7,5%), чорних металів – на 23,2 млн.дол. (4,7%).  

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2015р. становив 19,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 19% менше, ніж за січень–березень 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–березень 2015р. склав 10,4 млрд.грн., що на 22,2% менше обсягу відповідного періоду 2014р. Обсяг роздрібного товарообороту за березень 2015р. становив 3,6 млрд.грн. і проти березня 2014р. у порівнянних цінах скоротився на 33,1%, проти лютого 2015р. – на 11,2%.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у березні 2015р. до попереднього місяця склав 111,4%, з початку року – 120,6%.

У березні 2015р. на споживчому ринку регіону продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 16,1%, при цьому найбільше – цукор (на 43,5%). У межах 35,5–16,2% підвищилися ціни на продукти переробки зернових, фрукти, олію соняшникову, рис, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, овочі, маргарин, безалкогольні напої.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 3%, а саме: на алкогольні напої – 4,7%, тютюнові вироби – 2,2%.

Одяг і взуття дорожче коштували на 21,5%, при цьому взуття – на 25,1%, одяг – на 19,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% головним чином відбулося за рахунок збільшення вартості утримання та ремонту житла (на 8,9%), скрапленого газу (на 11,4%).

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 9,3%, у т.ч. на фармацевтичну продукцію – на 13,4%, амбулаторні послуги – на 5,7%, послуги лікарень – на 1,4%.

Зростання цін у сфері транспорту на 8,4% значною мірою зумовлено подорожчанням палива та мастил (на 9%), автомобілів (на 7,7%), транспортних послуг (на 6,9%).

Крім того, на 15,2–4,8% збільшилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку і культури, на послуги закладів дошкільної та початкової освіти, ресторанів та готелів.

За січень–березень п.р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 29,3%. Найсуттєвіше (в 1,9–1,5 раза) зросли ціни на фрукти, овочі, продукти переробки зернових, цукор, чай, рис; на 41,9–20,5% – на рибу та продукти з риби, хліб, маргарин, макаронні вироби, каву, кондитерські вироби з борошна.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися на 12,2%, зокрема, на тютюнові вироби – на 12,9%, алкогольні напої – на 11%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива стала більше на 2,1%, у т.ч. за утримання та ремонт житла – на 23,7%, скраплений газ – на 11,4%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 18,5% спричинене подорожчанням фармацевтичної продукції (на 24,4%), амбулаторних послуг (на 12,5%), послуг лікарень (на 4,7%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 20,7% відбулося, переважно, внаслідок збільшення вартості автомобілів (на 46%), палива та мастил (на 28,8%), транспортних послуг (на 9%).

Послуги закладів освіти дорожче коштували на 19,8% з причини підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах в 1,5 раза.

Також зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку та культури, на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів (на 28,6–8,6%).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих у юридичних осіб області та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні–лютому 2015р. становила 3771 грн. (в цілому по Україні – 3536 грн.).

В економіці регіону залишається значною диференціація рівнів оплати праці. До видів економічної діяльності, де складалась найвища зарплата, належали заклади мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, а також організації, які здійснюють фінансову та страхову діяльність, у промисловості – підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, де заробітна плата працівників була більша, ніж середній показник по області, на 41–232%.

Водночас заробітна плата працівників підприємств по виробництву електричного устатковання та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів була майже у 2 рази менша середньообласної.

Упродовж січня–лютого 2015р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області збільшилась на 26,8%, або на 27,9 млн.грн. і на 1 березня 2015р. склала 132 млн. грн., або 4,1% фонду оплати праці, нарахованого за другий місяць п.р.

Станом на 1 березня 2015р. у загальному обсязі боргу 106 млн.грн. (80,2%) припадає на економічно активні підприємства.

Протягом зазначеного періоду поновилися борги на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства і на зазначену дату склали 139,4 тис.грн. У 4,4 раза побільшали вони в організаціях, що функціонують у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, у 4 рази – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, а також у будівельних організаціях.

У промисловості відновилась заборгованість із заробітної плати на підприємствах по виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції і на початок березня п.р. становила 47,8 тис.грн, у 2,2 раза збільшились борги на підприємствах водопостачання, каналізації, поводження з відходами; у 2 рази – металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів; в 1,6 раза – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, на 29% – по виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.

Водночас ліквідовано заборгованість на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Вчасно не отримали заробітну плату працівники економічно активних підприємств, розташованих у Васильківському, Павлоградському, Верхньоднiпровському та Новомосковському районах, яким на 1 березня п.р. не виплачено 58,5 тис.грн, 83,1 тис.грн., 702,7 тис.грн. і 1,1 млн.грн. відповідно. У 3,5 раза збільшилась сума боргу у м.Новомосковську, у 2,5 раза – у м.Павлограді, в 1,9 раза – у м.Вільногірську, а також у П’ятихатському районі.

Поряд з цим повністю виправилась ситуація у Дніпропетровському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не одержали заробітну плату, станом на 1 березня 2015р. дорівнювала 12,3 тис. осіб. При цьому кожному з них заборгували у середньому по 8638 грн., що у 2,3 раза більше середньої заробітної плати в області у лютому 2015р.

 

Надання субсидій. У січні–лютому 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 22,9 тис. домогосподарств, призначено таку допомогу 32,8 тис. домогосподарств на суму 11,2 млн.грн.

Субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2015р. було призначено 875 домогосподарствам на загальну суму 1,2 млн.грн., а отримали їх 162 домогосподарства у сумі 180,9  тис.грн.

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Платежі населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, за січень–лютий  2015р. склали 1031,4 млн.грн., або 85% нарахованих за цей період сум (торік – відповідно 793,4 млн.грн. та 78,4%).

На кінець лютого 2015р. населення області заборгувало 2331,9 млн.грн. з оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 125 млн.грн. – за електропостачання. Заборгованість за ЖКП порівняно з січнем п.р. збільшилась на 2,5%.

У лютому 2015р. мешканцям регіону було нараховано 583,9 млн.грн. за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів зазначених послуг 528 млн.грн., крім  того, за електропостачання – 110,4 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) у середньому по області становив 90,4% (у лютому 2014р. – 83,7%).

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–березня 2015р. офіційного статусу безробітних набули 16,9 тис. громадян. Їх чисельність на кінець місяця дорівнювала 35,9 тис. осіб, з яких 62,9% складали жінки, 42,7% – особи у віці до 35 років. Серед кожних 100 безробітних 23 особи розраховували на додаткові гарантії щодо працевлаштування.

У загальній чисельності безробітних 15,6% становили робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин, 15,2% – працівники сфери торгівлі та послуг, 14% – керівники та менеджери, 12,1% – кваліфіковані робітники з інструментом, 10,8% – фахівці.

Рівень зареєстрованого безробіття в регіоні на кінець березня 2015р. складав 1,8% від середньорічної чисельності населення працездатного віку.

У міських поселеннях цей показник дорівнював 1,6%, у сільській місцевості – 2,6%.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) на згадану дату зменшилась порівняно з відповідною датою попереднього року на 27,5%  і склала 6,8 тис. одиниць.

Найбільшим попитом користувались працівники найпростіших професій (23,1% від загальної кількості заявлених вакансій), робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (19,9%), професіонали (14,1%) та кваліфіковані робітники з інструментом (14%), найменшим – технічні службовці та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (по 1,8% відповідно).

Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець березня п.р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце на рівні 5 осіб проти 4 осіб – на відповідну дату попереднього року. Загалом найбільш складною є ситуація у сільських районах області. У Широківському (дані наведено по районних та міських центрах зайнятості) районі, наприклад, на одне вільне робоче місце претендує 21 особа, у Дніпропетровському – 19 осіб, у Покровському та Тома-ківському – по 16 осіб відповідно. Серед міст найбільше навантаження спостерігалось у Першотравенську – 12 осіб. Водночас у м.Кривому Розі та Софіївському районі згаданий показник дорівнював 2 особам, у П’ятихатському районі – 3 особам.

У березні 2015р. за сприяння державної служби зайнятості в області було працевлаштовано 4,3 тис. осіб, що на 4,3% менше, ніж у відповідному місяці попереднього року. У загальній чисельності таких громадян 37,9% складають жінки, 39,3% – особи у віці до 35 років.

Рівень працевлаштування безробітних у січні–березні п.р. становив 16,8% проти 19,6% – в аналогічному періоді 2014р. У містах зазначений показник знаходився в межах від 22,6% – у Тернівці до 8,6% – у Жовтих Водах, у районах – від 32,8% у Дніпропетровському до 9,5% – в Апостолівському.

Середньооблікова чисельність громадян, які у березні 2015р. отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, була 30 тис. осіб. Середній розмір допомоги склав 1416 грн., що на 16,2% вище законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на 1 березня 2015р., за оцінкою, складала 3272,7 тис. жителів. Упродовж січня–лютого 2015р. вона скоротилася на 4 тис. осіб.

Порівняно з відповідним періодом 2014р. природне скорочення населення збільшилось на 25,8%, що пов’язано зі зростанням рівня смертності з 17 осіб на 1000 жителів у січні–лютому 2014р. до 18 – у січні–лютому 2015р.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням прокуратури Дніпропетровської області, упродовж січня–березня 2015р. обліковано 16,1 тис. кримінальних правопорушень (що на 7,1% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року), з числа яких 15,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 499 – органами прокуратури, 123 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 39 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,6% (на 1,7 в.п. більше, ніж у січні–березні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,8% становили злочини проти власності, 9,4% – проти життя та здоров’я особи, 5,7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,5% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,6% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – проти громадської безпеки, 1,7% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,6% – злочини у сфері господарської діяльності, по 1,3% – проти громадського порядку та моральності та проти правосуддя.

Упродовж січня–березня п.р. обліковано 45 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 83 умисних тяжких тілесних ушкодження (відповідно на 4,3% та 17,8% менше, ніж торік), 12 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на рівні відповідного періоду попереднього року).

Порівняно з січнем–березнем 2014р. кількість випадків шахрайств (1,3 тис.), грабежів (514), крадіжок (8,3 тис.) та розбоїв (59) збільшилася на 4,8%, 4,3%, 16,7%, 1,7% відповідно; кількість випадків хабарництва (34) зменшилася на 22,7%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 11 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 3 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2015р. становила 11,2 тис. осіб (на 5,6% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року), з числа яких 4,6 тис. – жінки, 746 – особи похилого віку та інваліди І і ІІ груп, 101 – неповнолітні та 47 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,6%) – від крадіжок та шахрайств – відповідно 7 тис. та 1,1 тис. осіб, серед яких 41,7% – жінки (3,4 тис.).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами на території області, постраждали 190 осіб, з яких 37 (19,5%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинула 191 особа, з числа яких 11% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 57,6% було вбито.

Серед виявлених осіб (2,6 тис.), що вчинили злочини, 39,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,5% вчинили злочин у групі, 8,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа осіб, причетних до злочинів, 12,3% – жінки, 2,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 64,3%, безробітних – 14,9%.

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області