офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпропетровськ, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище м.Дніпропетровська
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікації
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Конкурс на заміщення вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька

dneprstat.gov.ua

Архів 2016 2015
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

Соціально-економічне становище м.Дніпропетровська

за січень 2016 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення м.Дніпропетровська за станом на 1 січня 2016р., за оцінкою, склала 986,3 тис. жителів. Упродовж 2015р. вона зменшилась на 5921 особу (у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 4854 особи та міграційного – на 1067 осіб).

Упродовж 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у м.Дніпропетровську звернулись 77,4  тис. домогосподарств (у 2,4 раза більше, ніж торік), призначено таку допомогу 81,3 тис. на суму 17,4 млн.грн.

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2015р. було призначено 151 домогосподарству на загальну суму 241,5 тис.грн, а отримали їх 126 у сумі 198,6 тис.грн.

Платежі населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, за 2015р. склали 1869,4  млн.грн, або 88,2% нарахованих за цей період сум (за 2014р. – відповідно 1366,6 млн.грн, або 90,8%).

На кінець грудня 2015р. населення міста заборгувало 1144,2 млн.грн з оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 76,7 млн.грн – за електропостачання. Заборгованість за ЖКП порівняно з листопадом 2015р. збільшилась на 5,7%.

У грудні 2015р. мешканцям м.Дніпропетровська було нараховано 305,2 млн.грн за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів зазначених послуг 243,2  млн.грн, крім того, за електропостачання – 59,1 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) у середньому по місту становив 79,7% (у грудні 2014р. – 77%).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах міста та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у 2015р. зменшилась проти 2014р. на 8,9% і склала 330 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, на кінець січня 2016р. статус зареєстрованого безробітного у місті мали 6,6 тис. осіб (на 7,8% більше, ніж рік тому), з яких 65,4% складали жінки, 40,9% – молодь у віці до 35 років.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) на згадану дату зменшилась порівняно з аналогічною датою 2015р. у 2 рази та склала 0,8 тис. одиниць.

Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець січня 2016р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце на рівні 8  осіб проти 4 осіб – на відповідну дату 2015р. У січні 2016р. за сприяння органів державної служби зайнятості у місті було працевлаштовано 0,7 тис. осіб, що на 6,4% більше, ніж в аналогічному періоді 2015р.

Рівень працевлаштування безробітних по місту у першому місяці 2016р. склав 8,7% (у січні 2015р. – 8,9%).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах міста та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у 2015р. побільшала проти 2014р. на 19,5% і становила 4266 грн.

Упродовж 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у місті зменшилась на 9,5%, або на 6,5  млн.грн, і склала на 1 січня 2016р. 62,1  млн.грн. При цьому за грудень 2015р. її зменшення становило 21,1%.

У загальній сумі нарахованої, але не сплаченої заробітної плати, 59,7 млн.грн, або 96% складають кошти, котрі належить виплатити персоналу економічно активних підприємств, 0,8 млн.грн(1,2%) – підприємств, які припинили свою діяльність і не надали інформацію щодо погашення заборгованості із заробітної плати, решта – тих, що знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника.

 

Промисловість

 

У 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 82 млрд.грн, питома вага їх вкладу в загальнообласному обороті від промислової діяльності становить 28,5%.

Промисловість міста характеризується багатогалузевою структурою виробництва і представлена підприємствами, діяльність яких належить переробній промисловості; сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачанню, каналізації та поводженню з відходами, а також з видобутку піску для промисловості та будівництва.

Підприємства переробної промисловості міста щомісячно випускають продукцію усіх її напрямків – харчової та легкої промисловості, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, випуску коксу й продуктів нафтоперероблення, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, продукцію для будівництва, металургійного виробництва та металообробки, машинобудування, меблів та іншої продукції, здійснюють ремонт і монтаж машин та устатковання.

 

Будівництво

 

У січні 2016р. підприємствами міста виконано будівельних робіт власними силами на суму 73,5 млн.грн. Частка обсягів робіт у загальному обсязі Дніпропетровщини становила 26,1%.

У 2015р. на території міста прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 161,5 тис.м2, що на 47,7% більше, ніж у попередньому році.

 

Транспорт і зв'язок

 

У січні 2016р. суб’єктами економічної діяльності міста (за місцем реєстрації перевізників), які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 131,1 тис.т вантажів, що на 31,8% менше, ніж у січні 2015р. Вантажооборот зменшився на 12% та склав 38,9 млн.ткм.

Автомобільним транспортом м.Дніпропетровська (за місцем реєстрації перевізників та з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2016р. було перевезено 3 млн. пасажирів, що на 4,9% менше показника січня попереднього року. Виконано пасажирооборот в обсязі 66,1 млн.пас.км (зменшення на 6,4%).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У 2015р. обсяги експорту товарів підприємств м.Дніпропетровська склали 1394,8 млн.дол. США, імпорту – 1621,6 млн.дол., і у порівнянні з 2014р. експорт скоротився на 34,1%, імпорт – на 43,2%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 226,8 млн.дол. (у 2014р. було також від’ємне – 738,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні товарні операції місто здійснювало з партнерами зі 134 країн світу.

Важливу роль в економічному розвитку міста відіграє торгівля з країнами Європейського Союзу. У 2015р. до них експортовано товарів на 338,9 млн.дол. (24,3% експорту міста), імпортовано з них – на 658,1 млн.дол. (40,6% імпорту міста), і порівняно з 2014р. обсяги експорту товарів зменшились на 13,6%, імпорту – на 43,9%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі (на 49 млн.дол.), Іспанії (на 39,2 млн.дол.), Німеччини (на 35,6  млн.дол.), Італії (на 33,8  млн.дол.). Найбільше отримано товарів з Німеччини (на 149 млн.дол.), Литви (на 74,9 млн.дол.) та Польщі (на 68,5 млн.дол.).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу здійснювалися до Російської Федерації (на 267,5 млн.дол.), Туреччини (на 157 млн.дол.), Індії (на 90 млн.дол.), США (на 76,8 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження одержано з Російської Федерації (на 326,9 млн.дол.) та Китаю (на 258,1 млн.дол.).

У товарній структурі експорту міста 43,8% загального обсягу складали чорні метали та вироби з них, з яких майже чверть експортовано до країн ЄС.

У 2015р. обсяг експорту чорних металів становив 337,6 млн.дол., виробів з чорних металів – 273 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – 219,5 млн.дол., готових харчових продуктів – 109,5 млн.дол., залізничних локомотивів – 107,2 млн.дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги фармацевтичної продукції, якої одержано на 276,2 млн.дол. (17% загального обсягу імпорту), мінеральних продуктів – на 244,2 млн.дол. (15,1%), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 188,1 млн.дол. (11,6%), пластмас, полімерних матеріалів – на 184,1 млн.дол. (11,4%).

У 2015р. в економіку м.Дніпропетровська іноземними інвесторами вкладено 42,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2015р. становив 1669,8 млн.дол. (дані про прямі інвестиції в місто та з міста є попередніми і можуть уточнюватись у подальшому).

З країн ЄС отримано 1101 млн.дол. (65,9% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу – 568,8 млн.дол. (34,1%).

В економіку країн світу підприємствами міста спрямовано 52,9 млн.дол. прямих інвестицій.

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски  
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2016
Головне управління статистики у Дніпропетровській області