офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень 2016 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на 1 січня 2016р., за оцінкою, склала 3254,9 тис. жителів. Упродовж 2015р. вона зменшилась на 21,8 тис. осіб. Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення на 20,4 тис. осіб та міграційного – на 1,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2015р. становила 33,4 тис. осіб, померлих – 53,8 тис. осіб.

Упродовж 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 441,5  тис. домогосподарств (у 2,7 раза більше, ніж за 2014р.), призначено таку допомогу 422,9 тис. на суму 124,6 млн.грн.

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2015р. було призначено 10 тис. домогосподарств на загальну суму 14,4 млн.грн, а отримали їх 7,5 тис. у сумі 10,9 млн.грн.

Платежі населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, за 2015р. склали 5195,7 млн.грн, або 94,3% нарахованих за цей період сум (за 2014р. – відповідно 3694,7 млн.грн, або 92,2%).

На кінець грудня 2015р. населення області заборгувало 2370,4 млн.грн з оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 164,2  млн.грн – за електропостачання. Заборгованість за ЖКП порівняно з листопадом 2015р. збільшилась на 0,4%.

У грудні 2015р. мешканцям регіону було нараховано 682,2 млн.грн за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів зазначених послуг 673,5 млн.грн, крім того, за електропостачання – 162 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) у середньому по області становив 98,7% (у грудні 2014р. – 81,3%).

 

Зайнятість та безробіття

 

За даними державної служби зайнятості, на кінець січня 2016р. статус зареєстрованого безробітного в області мали 38,1 тис. осіб (на 4,8% більше, ніж рік тому), з яких 57,7% – жінки, 40,8% – особи у віці до 35 років. Кожен четвертий безробітний мешкав у сільській місцевості.

У загальній чисельності безробітних 17,6% становили робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин, 15,1% – керівники та менеджери, 14,9% – працівники сфери торгівлі та послуг, 11,1% – кваліфіковані робітники з інструментом.

Рівень зареєстрованого безробіття в регіоні на кінець січня 2016р. становив 1,9% від середньорічної чисельності населення працездатного віку. У міських поселеннях цей показник дорівнював 1,6%, у сільській місцевості – 3,1%.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) на згадану дату зменшилась порівняно з відповідною датою попереднього року в 1,8 раза і склала 3,3 тис. одиниць.

Найбільшим попитом користувались професіонали (17,2% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфіковані робітники з інструментом (17%), працівники найпростіших професій (16,4%), робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (13,3%), найменшим – технічні службовці (2,5%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%).

Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець січня 2016р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце на рівні 11 осіб проти 6 осіб – на відповідну дату попереднього року. Загалом найбільш складною є ситуація у сільських районах області. У Васильківському районі, наприклад, на одне вільне робоче місце претендують 86 осіб, у Межівському – 81 особа, у Петропавлівському – 73 особи. Серед міст найбільше навантаження спостерігалось у Жовтих Водах (52 особи). Водночас у м.Павлограді згаданий показник дорівнював 5 особам, м.Кривому Розі – 6 особам.

У січні 2016р. за сприяння державної служби зайнятості в області було працевлаштовано 2,1 тис. осіб (на 4,4% більше, ніж у відповідному місяці минулого року), з яких 61,1% складають жінки, 44,9% – особи у віці до 35 років.

Рівень працевлаштування безробітних у січні 2016р. становив 4,9% (в аналогічному періоді 2015р. – 4,8%). У містах зазначений показник знаходився в межах від 12,6% – у Першотравенську до 3,1% – у Нікополі, у районах – від 12,3% у Дніпропетровському до 0,6% – у Криничанському.

Середньооблікова кількість безробітних, які у січні 2016р. отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, становила 30,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги склав 1652 грн, що на 19,9% вище законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осібі більше) у 2015р. становила 4366  грн і була вищою, ніж в цілому по Україні (4195 грн).

В економіці регіону продовжувала зберігатися диференціація рівнів оплати праці. Працівники закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку; організацій, які здійснюють фінансову та страхову діяльність; підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, а також переробної – металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання, мали заробітну плату, яка перевищувала середній показник по області в 1,4–2 рази.

Найнижча заробітна плата спостерігалась у працівників підприємств по виробництву електричного устатковання, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і була в 1,8–1,9 раза менше середньообласної.

Індекс реальної заробітної плати у 2015р. порівняно з 2014р. становив 78,8%.

Упродовж 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області збільшилась на 15,4%, або на 16,1 млн.грн, і на 1 січня 2016р. склала 120,2 млн.грн, або 3% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2015р.

Основна частка боргу – 76,5% (91,9 млн.грн) припадає на економічно активні підприємства.

Поновилися зазначені борги на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 346,9 тис.грн. У 9,2 раза збільшилась сума боргу у будівельних організаціях, у 5,1  раза – на підприємствах сфери адміністративного та допоміжного обслуговування; у 3,4 раза – в організаціях, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність; у 2,2 раза – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

У переробній промисловості відновилась заборгованість із заробітної плати на підприємствах по виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції і на початок січня 2016р. склала 5,9 млн.грн. З 205,8 тис.грн до 4,7 млн.грн збільшились борги на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання. У 6,4 раза зросла заборгованість на підприємствах по виробництву харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у 5,6 раза – добувної промисловості і розроблення кар’єрів та у 2,1 раза – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Водночас ліквідовано заборгованість на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, а також по виробництву хімічних речовин і хімічної продукції.

Вчасно не отримали заробітну плату працівники економічно активних підприємств, розташованих у Павлоградському, Апостолівському, Новомосковському районах, яким на початок січня 2016р. не виплачено 50,7 тис.грн, 61,4 тис.грн і 1 млн.грн відповідно, а також у м.Синельниковому 474,7 тис.грн. З 20,3 тис.грн до 386,5 тис.грн збільшилась сума боргу у Дніпропетровському районі. У 3,5 раза зросла вона у м.Жовтих Водах, у 3,3 раза – однаково у м.Вільногірську та м.Кривому Розі.

Поряд з цим повністю виправилась ситуація у м.Першотравенську та у Царичанському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не одержали заробітну плату, станом на 1 січня 2016р. дорівнювала 12,8 тис. осіб. При цьому кожному з них заборгували у середньому по 7191 грн, що на 43,9% більше за середню заробітну плату в області у грудні 2015р. (4996 грн).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури Дніпропетровської області, упродовж січня 2016р. обліковано 6,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 14,8% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року), з числа яких 6,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 106 – органами прокуратури, 34 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 10 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,9% (на 1,7 в.п. більше, ніж у січні 2015р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 70,4% становили злочини проти власності, 13% – проти життя та здоров’я особи, 3,3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 1,7% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 1,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,4% – проти правосуддя, 1,2% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – проти громадської безпеки.

Упродовж січня поточного року обліковано 22 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство, 23 умисні тяжкі тілесні ушкодження та 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування (відповідно на 22,2% більше та на 28,1% ,50% менше, ніж торік).

Порівняно з січнем попереднього року кількість випадків крадіжок (3,7 тис.), шахрайств (475), грабежів (297), розбоїв (50) збільшилася на 30,1%, 5,8%, в 1,5 раза, 3,6 раза відповідно; кількість випадків хабарництва (10) зменшилася на 37,5%.

Правоохоронними органами закінчено кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою з 4 осіб.

У січні 2016р. потерпіло від злочинів 4,9 тис. осіб (на 19,7% більше, ніж у відповідний період 2015р.), з числа яких 1,9 тис. – жінки, 332 – особи похилого віку та інваліди І і ІІ груп, 53 – неповнолітні та 27 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих – 3,1 тис. (63,4%) – від крадіжок, серед яких 38,6% – жінки (1,2 тис.).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами на території області, постраждали 84 особи, з яких 12 (14,3%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 111 осіб, з числа яких 6,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 73,9% було вбито.

Серед виявлених осіб (258), що вчинили злочини, 34,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких більш, ніж дві третини мали незняту або непогашену судимість, 4,3% вчинили злочин у групі, 8,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа осіб, причетних до злочинів, 16,7% – жінки, 1,6% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,9%, безробітних – 15,5%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2016р. становив 7,5 млрд.грн, що у порівнянних цінах складає 91,8% обсягу січня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2016р. склав 3,8 млрд.грн, індекс його фізичного обсягу до січня 2015р. дорівнював 88,8%, до грудня 2015р. – 79,7%.

Середньомісячний товарооборот на одну особу населення області за січень 2016р. становив 1158 грн. За цим показником Дніпропетровщина посіла п’яте місце по Україні після м.Києва, Київської, Одеської та Харківської областей.

 

Сільське господарство

 

У січні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 2015р. становив 98,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,2%, у господарствах населення – 97,9%.

У січні 2016р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 24,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,2% менше, ніж у відповідному місяці 2015р., вироблено 16,9 тис.т молока (на 3,4% менше) та отримано 60,6 млн.шт. яєць (на 34,3% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 129,6 тис. голів (на 3% менше, ніж на 1 лютого 2015р.), у т.ч. корів – 73,3 тис. (на 4,1% менше); свиней – 466 тис. (на 11,6% менше), овець і кіз – 56,6 тис. (також на 11,6% менше), птиці всіх видів – 17,2 млн. голів (на 0,5% більше).

У господарствах населення утримувалося 72,5% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 73,7%), у т.ч. корів – 79% (80,2%), свиней – 23,6% (також 23,6%), овець та кіз – 73% (73,9%), птиці всіх видів – 23,3% (24,2%).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні 2016р. порівняно з відповідним місяцем 2015р. зменшився на 67,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 65,2%, продукції тваринництва – на 69,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2016р. порівняно з відповідним місяцем 2015р. зросли на 31,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35%, тваринництва – на 27,4%.

На 1 лютого 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1304,7 тис.т зерна (на 26,6% більше проти 1 лютого 2015р.), у т.ч. 762,2 тис.т пшениці, 380,9 тис.т кукурудзи, 96,1 тис.т ячменю, 4,9 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося  706,8 тис.т зерна (на 17,3% більше); зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 597,9 тис.т зерна (на 39,8% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 415,8 тис.т (на 3,6% менше, ніж на 1 лютого 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 199,9 тис.т (на 14,6% менше); в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 215,9 тис.т (на 9,5% більше, ніж торік).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області у січні 2016р. проти січня 2015р. склав 98,3%.

Підсумки діяльності індустрії регіону за січень 2016р. формувалися під впливом скорочення, в порівнянні з січнем попереднього року, обсягів випуску продукції (товарів, послуг) на підприємствах з видобутку корисних копалин і розроблення кар’єрів (індекс – 96,7%), переробної промисловості (97,4%) та одночасного зростання у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (121%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів на формування підсумків роботи вплинула діяльність підприємств з видобутку інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, добування кам’яного вугілля та металевих руд (індекси в межах 81,6–98,8%).

Галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів вдалось перевищити рівень випуску продукції січня 2015р. (індекс – 116%). Зростання обсягів виготовленої продукції спостерігається на підприємствах з виробництва м’яса та м’ясних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, напоїв, інших харчових продуктів (індекси від 107,1 до 242,2%). При цьому скорочено обсяги перероблення та консервування риби, виробництва олії та тваринних жирів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів, перероблення та консервування фруктів та овочів, готових кормів для тварин та молочної продукції (індекси 63,4–95%).

Виробниками галузі збільшено випуск джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових (на 8,3%), напоїв безалкогольних (на 14,2%), хлібців хрустких, сухарів, грінок та виробів подібних підсмажених (на 28,6%), м’яса великої рогатої худоби (на 32,2%), м’яса свійської птиці замороженого (на 40,9%), шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого) у пакованнях масою понад 2 кг (у 2 рази), вод натуральних мінеральних негазованих (у 2,7 раза) та газованих (у 6,9 раза). Водночас зменшено випуск ковбасних виробів (на 1,7%), м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці та свиней (на 2,5% та 8,5% відповідно), кормів готових для тварин (на 6%), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 7,2%), хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (на 9%), молока рідкого обробленого (на 11,8%), олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 15,1%), круп (на 15,3%), борошна (на 17,9%), виробів кондитерських цукрових (у т.ч. шоколаду білого), що не містять какао (на 21,8%), сирів свіжих неферментованих (недозрілих і невитриманих; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) (на 22,2%), виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних (на 26,1%), масла вершкового (на 46,4%), пряників та виробів подібних (на 47,1%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів відбулося скорочення темпів випуску продукції проти січня 2015р. (індекс – 98,1%). Виробниками галузі зменшено випуск комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 30,1%) та аналогічних піджаків та блейзерів (на 34,2%) при одночасному зростанні виробництва білизни постільної (на 47,2%), блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих (у 2,4 раза) та аналогічних жакетів та блейзерів (у 4 рази).

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності не досягнуто рівня випуску продукції січня 2015р. (на 40,2%) через роботу підприємств з виробництва паперу та паперових виробів та поліграфічної діяльності (індекси – 55,9%). Товаровиробниками зменшено випуск паперу та картону гофрованих, у рулонах або в аркушах (на 4,8%), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з дерева для залізничних чи трамвайних колій непросочених (на 15,2%), шпалер та виробів з паперу для покриття стін подібних; паперу прозорого для вікон (на 68,4%).

У промисловому виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (індекс  –  102,5%) зафіксовано нарощення обсягів виробництва коксу і напівкоксу із вугілля кам’яного, коксу газового проти січня 2015р. на 2,7%.

У галузі з випуску хімічних речовин і хімічної продукції спостерігається скорочення темпів виготовлення продукції (на 5%), в основному через роботу підприємств з виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів та іншої хімічної продукції (індекси 73–91,3%).

Не досягнуто рівня випуску продукції січня 2015р. на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс – 92,2%). Скорочено випуск вапна негашеного, гашеного та гідравлічного на 1,4%, розчинів бетонних, готових для використання – на 5,9%, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 27,3%, мішків та пакетів (у т.ч. конусоподібних) з полімерів етилену – на 34,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, формування індексу промислової продукції (індекс – 93,6%) відбулося під впливом результатів діяльності підприємств металургійного виробництва (93,9%), виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (91,8%). У галузі знижено випуск прокату готового чорних металів на 8,5%, напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям – на 21,5%, труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі – на 28,7%, конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 37,6%.

У машинобудуванні порівняно з січнем 2015р. формування показника динаміки (124,7%) відбулося під впливом зростання темпів випуску продукції (товарів, послуг) у виробництві машин і устатковання, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, а також електричного устатковання (індекси 107,3–147,3%) при одночасному їх скороченні у виробництві компютерів, електронної та оптичної продукції (74,4%). У галузі збільшено випуск акумуляторів електричних свинцевих для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння (на 78,7%), вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів (на 83,3%), електроприладів для обігрівання приміщень та обігрівання грунту (у 4,5 раза).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 121%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні 2016р. зросла порівняно з січнем 2015р. на 67,3%, склавши 0,7 млрд.кВт·год.

За 2015р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 288,1 млрд.грн (з неї продукції добувної та переробної промисловості, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та забору, очищення та постачання води – на 285,1  млрд.грн), це відповідає найбільшому за вагою вкладу в загальноукраїнський обсяг обороту від промислової діяльності (19,2%).

У структурі обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) майже три чверті виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

В обсязі реалізованої за основними промисловими групами продукції майже дві третини займають товари проміжного споживання (66,5%), енергія складає більше п’ятої частини (21,4%), на споживчі товари нетривалого вжитку та тривалого користування припадає 8,6% та 0,3% відповідно, інвестиційні товари – 3,2%.

 

Будівництво

 

У січні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт власними силами на суму 281,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного місяця попереднього року становив 82,2%.

Частка обсягів робіт, виконаних власними силами підприємств Дніпропетровщини, у загальному обсязі в Україні дорівнювала 11,6%. За цим показником область посіла друге місце cеред регіонів країни.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 80,2% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (9,2% та 10,6% відповідно).

У 2015р. на території області прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 339,8 тис.м2, що в 1,7 раза більше, ніж у 2014р.

Більше двох третин (71,5%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 28,5% – у будинках з двома й більше квартирами.

За рахунок коштів державного бюджету в області побудовано та прийнято в експлуатацію 509 м2 житла (0,1% загального обсягу).

Для соціальної сфери побудовано амбулаторію на 220 відвідувань за зміну, басейн на 300 м² дзеркала води, фітнес-центр та культурно-діловий комплекс.

 

Транспорт і зв'язок

 

У січні 2016р. усіма видами транспорту перевезено 6,6 млн.т вантажів, що на 17% менше від обсягу перевезень у відповідному місяці попереднього року. Вантажооборот зменшився на 7,5% та склав 1,8 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 24,9 млн. пасажирів, що на 25,4% менше, ніж у січні 2015р. Пасажирооборот зменшився на 17,6% і дорівнював 400 млн.пас.км.

Залізницею відправлено 5,9 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1,7 млрд.ткм, що відповідно на 12,9% та 7,7% менше аналогічних показників попереднього року.  У січні 2016р. залізничним транспортом скористались 2,9 млн. пасажирів (зростання на 6%), пасажирооборот склав 166,6 млн.пас.км (збільшення на 3,6%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) у січні 2016р. транспортовано 712,8 тис.т вантажів, що на 40,1% менше, ніж у січні 2015р. Вантажооборот зменшився на 4,2% і дорівнював 134,2 млн.ткм. Послугами автотранспорту скористалися 8,2 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 138,6 млн.пас.км, що відповідно на 49,3% та 37,5% менше, ніж торік.

Авіаційним транспортом було доставлено 0,1 тис.т вантажів, що у 6,9 раза більше, ніж у січні попереднього року. Вантажооборот збільшився у 3,3 раза і дорівнював 0,3 млн.ткм. Послугами авіаперевізників скористались 7,7 тис. пасажирів, що на 39,8% менше показника січня 2015р. Виконано пасажирську роботу в обсязі 5,8 млн.пас.км (на 40,2% менше).

Трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 13,2  млн. пасажирів (менше на 4,5%).

Метрополітеном перевезено 563,5 тис. пасажирів, що на 1,7% менше порівняно з січнем 2015р.

Загальний обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку за 2015р. становив 3191,3 млн.грн, у тому числі населенню – 2099,4 млн.грн.

Найбільша частка припадала на доходи від надання послуг мобільного (стільникового) зв’язку – 62,9%, телефонного міського – 12,1%, комп’ютерного – 10,9%. Доходи від поштових послуг складали 5,1%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 4,8%, телефонного міжміського зв’язку – 1,5%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у 2015р. становили 6682,3 млн.дол. США, імпорту – 3629,9 млн.дол., і порівняно з 2014р. експорт зменшився на 26,9%, імпорт – на 27,5%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 3052,4 млн.дол. (у 2014р. – 4133,9 млн.дол.).

У 2015р. обсяги експорту товарів склали 6399 млн.дол., імпорту - 3244,9 млн.дол., і проти попереднього року експорт скоротився на 27%, імпорт – на 30%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3154,1 млн.дол. (у 2014р. – 4127,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2 (торік – 1,9).

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з партнерами зі 148 країн світу.

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У 2015р. до них експортовано товарів на 1347,3 млн.дол. (21,1% експорту області), імпортовано з них - на 1133,4 млн.дол. (34,9% імпорту області), і порівняно з 2014р. обсяги експорту товарів зменшились на 23,2%, імпорту – на 35,4%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі (на 345,3 млн.дол.), Чехії (на 165,8 млн.дол.), Румунії (на 148,4 млн.дол.), Італії (на 106,9 млн.дол.), Німеччини (на 101 млн.дол.). Найбільше отримано товарів з Польщі (на 262,8 млн.дол.), Німеччини (на 216,4 млн.дол.), Литви (на 75,2 млн.дол.), Італії (на 68,1 млн.дол.), Угорщини (на 58 млн.дол.).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу здійснювалися до Єгипту (на 882,9  млн.дол.), Російської Федерації (на 827,8 млн.дол.), Китаю (на 815,7 млн.дол.), Туреччини (на 555,5 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження одержано з Російської Федерації (на 725,5 млн.дол.), Китаю (на 414,2 млн.дол.), Казахстану (на 167,6 млн.дол.), США (на 155,2 млн.дол.).

Значну частку у товарній структурі експорту області складали чорні метали (49,4% загального обсягу) та руди, шлак і зола (20,9%). У структурі експорту до країн ЄС також переважали руди, шлак і зола (35,1% експорту до цих країн) та чорні метали (28,3%).

У 2015р. обсяг експорту чорних металів становив 3160,1 млн.дол., руд, шлаку і золи – 1339,3 млн.дол., виробів з чорних металів – 556,7 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – 228,7  млн.дол., продуктів неорганічної хімії – 205,6 млн.дол., залізничних локомотивів – 114,8 млн.дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги мінеральних продуктів, яких одержано на 1224,1 млн.дол. (37,7% загального обсягу імпорту), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 330  млн.дол. (10,2%), фармацевтичної продукції – на 276,2 млн.дол. (8,5%), пластмас, полімерних матеріалів – на 229,5 млн.дол. (7,1%), руд, шлаку і золи – на 177,5 млн.дол. (5,5%).

У 2015р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 283,3 млн.дол. та 385 млн.дол., і порівняно з попереднім роком обсяги експортних операцій зменшились на 24,8%, імпортних – збільшились на 3,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 101,7 млн.дол. (у 2014р. було також від’ємне - 6,4 млн.дол.).

В експорті домінували послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, їх обсяг склав 161,3 млн.дол. (на 8,4% менше, ніж у 2014р.). Крім того, надано послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на 42,9 млн.дол. (на 31,8% менше), транспортних послуг – на 32 млн.дол. (у 2,1 раза менше), ділових послуг – на 28 млн.дол. (на 14,9% менше).

У 2015р. підприємствами області імпортовано послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, на 233,5 млн.дол. (на 8,4% більше, ніж у 2014р.), ділових послуг – на 45,6 млн.дол. (на 11,6% більше), транспортних послуг – на 39,6 млн.дол. (на 32% менше).

У 2015р. в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами вкладено 109,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2015р. становив 7182,9 млн.дол. (дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у подальшому).

З країн ЄС отримано 6138,9 млн.дол. (85,5% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу – 1044 млн.дол. (14,5%).

В економіку країн світу підприємствами області спрямовано 71,9 млн.дол. прямих інвестицій.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у січні 2016р. до попереднього місяця склав 100,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися в ціні на 1,7%. Найбільше (на 7,1% та 6,8%) подорожчали фрукти та овочі; на 3,3–1,2% – молоко, кисломолочна продукція, яйця, олія соняшникова, оливкова, масло, сири, сметана, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру. Водночас подешевшали рис, сало, свинина (на 2–0,9%).

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби знизилися на 2,6%, що стало наслідком зменшення вартості тютюнових виробів на 4,2%. Разом з цим алкогольні напої подорожчали на 0,4%.

Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося, в основному, за рахунок підвищення плати за водопостачання та каналізацію (на 3,9% та 3,4% відповідно).

Одяг і взуття стали дешевшими на 4%, а саме: одяг – на 4%, взуття –на 3,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1%, у т.ч. на амбулаторні послуги – на 1,6%, фармацевтичну продукцію – на 1,2%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1% зумовлено здешевленням автомобілів, палива та мастил (однаково – на 1,4%), послуг автодорожнього пасажирського транспорту (на 1%).

Подорожчання послуг освіти на 1,6% відбулося, головним чином, через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 3,4%.

Крім того, на 2–0,4% збільшилася вартість туристичних послуг, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, послуг ресторанів та готелів.

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області