офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. склала 3230,4 тис. жителів. Упродовж 2016р. вона зменшилась на 24,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2016р. становила 31 тис. осіб, померлих – 53,1 тис. осіб, природне скорочення – 22,1 тис. осіб.

У 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 608,6 тис. домогосподарств області, у міських поселеннях – 512,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 96,3 тис.

Загальна сума призначених субсидій становила 343,2 млн.грн (у 2,8 раза більше, ніж у 2015р.), з неї 261 млн.грн – у міських поселеннях, 82,2 млн.грн – у сільській місцевості.

Середній розмір призначеної у грудні 2016р. субсидії на одне домогосподарство збільшився порівняно з груднем 2015р. на 36,4% і склав 1102,9 грн.

Крім того, у 2016р. 14,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 10,2 тис.

Загальна сума призначених готівкових субсидій становила 27,3 млн.грн, з неї 8,3 млн.грн – у міських поселеннях, 19 млн.грн – у сільській місцевості.

Середній розмір такої субсидії, призначеної на одне домогосподарство у грудні 2016р., збільшився порівняно з груднем 2015р. в 1,5 раза й дорівнював 2174,1 грн.

Платежі населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, у 2016р. склали 6316,7 млн.грн, або 79,6% нарахованих за цей період сум (у 2015р. – відповідно 5195,7 млн.грн, або 94,3%).

Заборгованість населення області за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець грудня  2016р. становила 1588,7  млн.грн, за газопостачання – 1072,4  млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 528,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 404,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 123 млн.грн, за електропостачання – 230,6 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

 

У грудні 2016р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) склала 780,8 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, на кінець січня 2017р. статус зареєстрованого безробітного в області мали 32,4 тис. осіб (на 5,7% менше, ніж місяць тому), з яких 53% – жінки, 36,8% – особи у віці до 35 років. Кожен третій безробітний мешкав у сільській місцевості.

У загальній кількості безробітних 19,1% становили керівники та менеджери, 18,3% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин, 14,2% – працівники сфери торгівлі та послуг, по 11,7% – представники найпростіших професій та особи без професій.

Рівень зареєстрованого безробіття в регіоні на кінець січня 2017р. склав 1,6% населення працездатного віку. У міських поселеннях цей показник дорівнював 1,3%, у сільській місцевості – 3%.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) на згадану дату збільшилась порівняно з кінцем грудня 2016р. на 4,7% і становила 3,6 тис. одиниць.

Найбільшим попитом користувались кваліфіковані робітники з інструментом (20,5% від загальної кількості заявлених вакансій), робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (16,7%), працівники найпростіших професій (14,4%). Найменшим – кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1%), технічні службовці (2,4%).

Співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили за місяць не змінилось і на кінець січня 2017р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце на рівні 9 осіб. За даними міських та районних центрів зайнятості, найбільше навантаження спостерігалось у Межівському та Васильківському районах – 160 та 125 осіб відповідно, найменше – у містах Кривому Розі – 4 особи, Першотравенську та Павлограді – по 5 осіб на одне вільне місце. У Юр’ївському районі на згадану дату взагалі спостерігалась відсутність заявленої роботодавцями до органів державної служби зайнятості потреби у працівниках.

Середньооблікова кількість безробітних, які у січні 2017р. отримували допомогу з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, склала 24,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги дорівнював 2119 грн, що на 33,8% нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

 

У грудні 2016р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) зросла проти листопада на 11,3% і дорівнювала 5913 грн.

Найбільш оплачуваними були працівники з добування кам’яного та бурого вугілля, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, професійної, наукової та технічної діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Перевищення рівня заробітної плати відносно середнього по області у зазначених видах діяльності становило від 22,5% до 1,7 раза.

Водночас заробітна плата працівників, зайнятих виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, операціями з нерухомим майном, текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів та тимчасовим розміщуванням й організацією харчування, була меншою за середньообласний показник в 1,6–1,9 раза.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області у 2016р. становила 5075 грн.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. – до листопада 2016р. дорівнював 110,8%, до грудня 2015р. – 105,7%, у 2016р. відносно 2015р. – 102,3%.

Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по області зменшилась на 11,4%, або на 18,4 млн.грн, і на 1 січня 2017р. склала 142,5 млн.грн (упродовж 2016р. збільшилась на 18,6%, або на 22,3 млн.грн).

У загальному обсязі боргу 67,2 млн.грн (47,1%) припадає на економічно активні підприємства.

Серед видів економічної діяльності суттєвіше збільшення згаданого показника спостерігалося у будівництві (на 33,6%) та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 13%). Значно зросли борги у м.Марганці – в 1,5 раза.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2017р. дорівнювала 7,6 тис. осіб. При цьому кожному з них заборгували у середньому по 8788 грн, що майже в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату в області у грудні 2016р.

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури Дніпропетровської області, упродовж січня 2017р. обліковано 5,3  тис. кримінальних правопорушень (що на 18,8% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року), з числа яких 5,2 тис. виявлено органами Національної поліції, 139 – органами прокуратури, 22 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 3 – органами безпеки та 2 – Національним антикорупційним бюро України.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,9% (на 1 в.п. більше, ніж у січні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 66,7% становили злочини проти власності, 9,5% – проти життя та здоров’я особи, 6,7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – проти громадської безпеки, 1,4% – проти правосуддя, 1,2% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – проти громадського порядку та моральності.

Упродовж січня п.р. обліковано 13 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 31 умисне тяжке тілесне ушкодження та 1 зґвалтування (замах на зґвалтування) (відповідно на 40,9% менше, 34,8% більше та 66,7% менше, ніж торік).

Порівняно з січнем 2016р. кількість випадків крадіжок (2,9 тис.), шахрайств (339), грабежів (207) та розбоїв (29) зменшилася на 21,1%, 28,6%, 30,3% та 42% відповідно; кількість випадків хабарництва (21) збільшилася у 2,1 раза.

Правоохоронними органами у січні 2017р. закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою з 4 осіб.

Кількість потерпілих від злочинів за цей період становила 3,7 тис. осіб (на 23,1% менше, ніж у січні 2016р.), з числа яких 1,4 тис. – жінки, 220 – особи похилого віку та інваліди І і ІІ груп, 29 – неповнолітні та 16 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих – 2,6 тис. (68,8%) – від крадіжок, серед яких 36,5% – жінки (938).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами на території області, постраждали 63 особи, з них 11 (17,5%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинули 75 осіб, з них 13,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 13,3% було вбито.

Серед виявлених осіб (330), що вчинили злочини, 37,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких майже три чверті мали незняту або непогашену судимість, 4,5% вчинили злочин у групі, 7,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа осіб, причетних до злочинів, 15,2% – жінки, 1,2% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,3%, безробітних – 9,7%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень 2017р. становив 4,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах складає 98% обсягу січня 2016р. та 77,3% – грудня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень 2017р. склав 3,7 млрд.грн, індекс його фізичного обсягу до січня 2016р. дорівнював 95,8%, до грудня 2016р. – 75,6%.

Середньомісячний товарооборот на одну особу населення області за січень 2017р. становив 1139,1 грн. За цим показником регіон посів п’яте місце по Україні після м.Києва, Київської, Одеської та Харківської областей.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 96,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97%, у господарствах населення – 94,8%.

У січні 2017р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 28,6 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 17,2% більше, ніж в аналогічному періоді 2016р., вироблено 16,2 тис.т молока (на 4,1% менше) та отримано 69,4 млн.шт яєць (на 14,5% більше).

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. поголів’я великої рогатої худоби становило 125,3 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 71,7 тис. (на 2,2% менше); свиней – 421,8 тис. (на 9,5% менше), овець і кіз – 53 тис. (на 6,4% менше), птиці свійської – 18,2 млн. голів (на 5,9% більше). Населенням утримувалось 72,5% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 80,3%, свиней – 22,2%, овець та кіз – 75,7%, птиці свійської – 20,3%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 48,8%, у т.ч. продукції рослинництва – у 2 рази, продукції тваринництва, навпаки, зменшився на 2,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2017р. порівняно з січнем 2016р. зросли на 9,1%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 10,5%, на продукцію тваринництва – на 6,4%.

На 1 лютого 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 914,7 тис.т зерна (на 29,9% менше проти 1 лютого 2016р.), у т.ч. 431,2 тис.т пшениці, 323,1 тис.т кукурудзи, 91 тис.т ячменю, 3,4 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 496,6 тис.т зерна (на 29,7% менше), у т.ч. 255,5 тис.т пшениці, 122 тис.т кукурудзи, 70,6 тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 418,1 тис.т зерна (на 30,1% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 521,6  тис.т (на 25,5% більше, ніж на 1 лютого 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 257 тис.т (на 28,6% більше); в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 264,6 тис.т (на 22,5% більше, ніж торік).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень 2017р. проти січня 2016р. склав 102,6%.

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 110,4%) та у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (115%), при одночасному їх скороченні у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (96,7%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів суттєвим фактором загального скорочення темпів виробництва галузі стала робота підприємств з видобутку металевих, зокрема залізних руд. Ними зменшено випуск концентратів залізорудних агломерованих (на 3,7%) та випуск концентратів залізорудних неагломерованих (на 7,2%).

Серед товаровиробників-переробників зростання темпів випуску продукції зафіксовано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (індекс – 103%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (103,5%), коксу й продуктів нафтоперероблення (103,6%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (104,9%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (111%), виготовленні виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності (127,9%), машинобудуванні (155,3%). При цьому їх спад спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 95,6%).

У галузі з випуску харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні 2017р. індекс виробництва продукції порівняно з січнем 2016р. перевищено. Зростання обсягів виготовленої продукції спостерігається на підприємствах з випуску молочних продуктів, виробництва м’яса та м’ясних продуктів, напоїв, перероблення та консервування риби, фруктів і овочів. При цьому скорочено обсяги випуску хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, інших харчових продуктів, готових кормів для тварин, олії та тваринних жирів.

На підприємствах галузі відбулося зростання обсягів випуску виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів) (на 4,5%), печива солодкого і вафлів (на 8,6%), шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого) у пакованнях масою менше 2 кг (на 10,7%), круп (на 11,1%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого (на  11,3%), м’яса свиней свіжого чи охолодженого (на 12,3%), молока рідкого обробленого (на 18,2%), виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних (на  21,3%), сирів свіжих неферментованих (недозрілих і невитриманих; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) (на 22,6%), м’яса свійської птиці замороженого (на 22,8%), виробів ковбасних (на 25,9%), тістечок (на 27%), пряників та виробів подібних (на 30,4%), тортів (на 30,5%), борошна (на 30,8%), виробів кондитерських цукрових (у т.ч. шоколаду білого), що не містять какао (на 49,6%), сирів сичужних та плавлених і масла вершкового (в 1,5 раза кожного), горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб (в 1,6  раза), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого (в 1,7 раза). Водночас зменшено випуск кормів готових для тварин (на 1,5%), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 4,4%), хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (на 15,3%), олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 15,7%), риби, у т.ч. філе, копченої (на 17,3%), пирогів, пиріжків, пончиків (на 26,1%), хлібців хрустких, сухариків, грінок та виробів подібних підсмажених (на 38,6%), джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових (на 39,2%), соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) (на 62,5%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень випуску продукції порівняно з січнем 2016р. скорочено. Виробниками галузі зменшено випуск одягу, виготовленого із фетру, повсті або нетканих матеріалів, текстильних матеріалів просочених або з покриттям (на 11,9%), брюків та бриджів з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, виробничих та професійних), жіночих та дівчачих (на 13,1%), мішків та пакетів зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової для пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання) (на 14,3%), комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 14,8%), трикотажу спіднього (на 54,3%), брюк, бриджів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 60%), суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 61,5%), при одночасному зростанні виробництва піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 3,4%), білизни постільної (на 37,1%), мішків та пакетів зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової трикотажних машинного чи ручного в’язання для пакування товарів (в 1,5 раза), матеріалів нетканих та виробів з матеріалів нетканих; одягу іншого (крім трикотажного), н.в.і.у. (уключаючи спортивні та тренувальні костюми; крім жилетів стьобаних, костюмів лижних), чоловічих або хлопчачих (у 2,8 раза кожного).

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні 2017р. темп випуску промислової продукції порівняно з січнем 2016р. зріс. Товаровиробниками збільшено випуск деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з дерева для залізничних чи трамвайних колій непросочених (на 10%), паперу туалетного (у рулонах завширшки 36 см і менше або розрізаного за розміром або формою) (на 10,9%), паперу і картону гофрованого, у рулонах або в аркушах (на 14,9%), коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих та негофрованих складених (на 19,6% та 32,1% відповідно), виробів столярних та конструкції будівельних, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, паркету, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонта і дранки покрівельних) (на 30%), піддонів, ящикових піддонів та інших вантажних щитів, з деревини (в 1,6 раза), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини (у 2,2 раза), паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини (у 2,7 раза), при одночасному зменшенні виробництва шпалер та виробів з паперу для покриття стін подібних; паперу прозорого для вікон (на 11,8%), мішків та пакетів з паперу (на 15,2%) та ін.

Зросли обсяги виготовленої продукції у промисловому виробництві коксу й напівкоксу із вугілля кам’яного; коксу газового (на 0,2%), смол кам’яновугільних, буровугільних або торф’яних; смол мінеральних інших (на 8,7%).

Підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції перевищено рівень виготовлення продукції січня 2016р. На їх потужностях вироблено більше водню, аргону, газів інертних, азоту і кисню (на 4,2%), лосьйонів та засобів для догляду за волоссям інших, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для волосся) (на 13,1%), шампунів (на 24,3%), фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у водному середовищі (на 36,8%), мила, речовин і засобів поверхнево-активних органічних, що їх використовують як мило; паперу, вати, повсті, фетру і матеріалів нетканих, просочених або покритих милом чи мийним засобом (у 4,5 раза), полімерів вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах (у 5,9 раза). Водночас скорочено випуск масла та продуктів високотемпературної перегонки (дистиляції) смол кам’яновугільних інших, продуктів подібних (на 2,7%), фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів (на 3,9%), засобів мийних та засобів для чищення (на 10,1%), клеїв (на 40%), кислоти сірчаної в перерахунку на Н2SO4 (на 54%).

Перевищено показник випуску продукції січня 2016р. виробниками гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Ними збільшено випуск виробів з гуми вулканізованої іншої, н.в.і.у.; гуми твердої в усіх формах та виробів з неї; покриття для підлоги та килимків, з гуми вулканізованої поруватої (на 13%), виробів будівельних з пластмас (на 18,2%), розчинів бетонних, готових для використання (на 22,3%), мішків та пакетів (у т.ч. конусоподібних) з полімерів етилену (на 40,7%), блоків дверних й віконних, з пластмас (в 1,5 раза), деталей з’єднувальних та фурнітури для меблів, транспортних засобів та виробів подібних, з пластмас (в 1,6 раза), елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного (в 1,9 раза). При цьому скорочено виробництво каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього; гранул та порошку із каменю природного іншого, штучно забарвленого; виробів з агломерованого сланцю (на 27,1%), вапна негашеного, гашеного та гідравлічного (на 28,3%), труб, трубок, шланг інших та фітингів до них, з пластмас (на 73,7%).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, темп випуску промислової продукції зріс. Товаровиробниками галузі збільшено обсяги виготовлення прокату готового чорних металів (на 1,7%), дроту зі сталі (на 28,5%), труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі (на 38,4%), конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі (у 2,7 раза), при одночасному скороченні виробництва напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям (на 3,4%), чавуну (на 8,9%), сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям (на 13,8%).

У машинобудуванні у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. показник динаміки роботи галузі зріс. Так, на потужностях підприємств збільшено випуск машин для приготування кормів для тварин та апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В (в 1,5 раза кожного), трансформаторів електричних (в 1,7 раза), панелей комутаційних та інших комплектів електричної апаратури для комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В (в 1,8 раза), клапанів редукційних, регулювальних, зворотніх та запобіжних (у 2 рази), апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В (у 2,2 раза), суден прогулянкових та спортивних, надувних (у 4,3 раза), помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших (у 5 разів), вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних (у 12 разів). При цьому зменшено виготовлення акумуляторів електричних свинцевих для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння (на 11,3%), приладів для вимірювання електричних величин та іонізуючого випромінювання (на 44,2%), приладів для контролю інших фізичних характеристик (на 55,6%), електроприладів для обігрівання приміщень та обігрівання ґрунту (на 61,5%), пристроїв електромонтажних (на 93,9%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 115%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні 2017р. склала 954,3 млн.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем 2016р. на 38,2% для задоволення нагальних потреб економіки країни.

За 2016р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 324,2 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (18,4%).

 

Будівництво

 

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт власними силами на суму 356,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного місяця попереднього року дорівнював 117,3%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі будівельних робіт становила 9,2%, що відповідає четвертому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 72,7% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (11,3% та 16% відповідно).

У 2016р. на території області прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 293 тис.м2, що на 13,8% менше, ніж у 2015р.

Майже половину (47,7%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 52,3% – у будинках з двома й більше квартирами.

 

Транспорт і зв’язок

 

У січні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 7,9 млн.т вантажів, що на 19,3% більше обсягу перевезень у січні попереднього року. Вантажооборот зріс на 25,5% та склав 2243,6 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористались 25,2 млн. пасажирів, що на 9% більше, ніж у січні 2016р. Пасажирооборот зріс на 8,2% і дорівнював 367,5 млн.пас.км.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) було доставлено 1070,6 тис.т вантажів, що в 1,5 раза більше аналогічного показника січня попереднього року. Вантажооборот зріс на 19,5% і дорівнював 160,3 млн.ткм. Автотранспортом області перевезено 9465 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 158,9 млн.пас.км, що відповідно на 15,2% та 14,6% більше порівняно з січнем 2016р.

Трамвайно-тролейбусним парком обслуговано 14,1 млн. пасажирів (зростання на 6,3%).

Метрополітеном перевезено 591,7 тис. пасажирів, цей показник збільшився у порівнянні з січнем 2016р. на 5%.

 

Загальний обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку у 2016р. становив 3037,5 млн.грн, у т.ч. населенню – 1960,1 млн.грн, що відповідно на 7,9% та 8,5% менше, ніж у 2015р.

Найбільші частки припадали на доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 67,9%, Інтернет-послуг – 11,1%, поштової та кур’єрської діяльності і фіксованого телефонного зв’язку – по 7,2% кожна. Частка доходів від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку складала 3,4%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у 2016р. становили 6032 млн.дол. США, імпорту – 3793,5 млн.дол., і порівняно з 2015р. експорт зменшився на 9,9%, імпорт збільшився на 3,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2238,5 млн.дол. (у 2015р. позитивне – 3019,5 млн.дол.).

У 2016р. обсяги експорту товарів склали 5859,7 млн.дол., імпорту - 3478,4 млн.дол., і проти попереднього року експорт скоротився на 8,4%, імпорт зріс на 6,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2381,3 млн.дол. (у 2015р. позитивне – 3127,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,7 (торік – 2).

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з партнерами зі 154 країн світу.

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У 2016р. до них експортовано товарів на 1661,5 млн.дол. (28,4% експорту області), імпортовано з них - на 1208,9 млн.дол. (34,8% імпорту області), і порівняно з 2015р. обсяги експорту товарів збільшились на 23,3%, імпорту – на 6,2%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі (на 360,7  млн.дол.), Італії (на 215,9  млн.дол.), Румунії (на 166,8 млн.дол.), Словаччини (на 156,6 млн.дол.), Чехії (на 147,1 млн.дол.), Угорщини (на 134,9  млн.дол.). Найбільше отримано товарів з Польщі (на 289,7 млн.дол.), Німеччини (на 269,4 млн.дол.), Італії (на 93,3 млн.дол.), Франції (на 63 млн.дол.), Люксембурґу та Угорщини (на 47,7 млн.дол. з кожної країни).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу здійснювалися до Єгипту (на 803,9 млн.дол.), Російської Федерації (на 593,2 млн.дол.), Китаю (на 579,4 млн.дол.), Туреччини (на 465,4 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження одержано з Російської Федерації (на 791,8 млн.дол.), Китаю (на 460,5 млн.дол.), США (на 183,4 млн.дол.), Білорусі (на 154,3 млн.дол.).

Значну частку у товарній структурі експорту області складали чорні метали (49,3% загального обсягу) та руди, шлак і зола (18,9%). У структурі експорту до країн ЄС також переважали зазначені товарні групи (відповідно 28% та 30,8%).

У 2016р. обсяг експорту чорних металів становив 2890 млн.дол., руд, шлаку і золи – 1108,9 млн.дол., виробів з чорних  металів – 398,2 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – 289,4 млн.дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки, яких одержано на 928,1 млн.дол. (26,7% загального обсягу імпорту), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 422,6  млн.дол. (12,1%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 332,3 млн.дол. (9,6%), фармацевтичної продукції – на 285,7 млн.дол. (8,2%), чорних металів – на 225,8 млн.дол. (6,5%).

У 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 172,3 млн.дол. та 315,1 млн.дол., і порівняно попереднім роком зменшились на 41,5% та на 21,6% відповідно. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 142,8 млн.дол. (у 2015р. від’ємне - 107,7 млн.дол.).

В експорті домінували послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, їх обсяг склав 67,6 млн.дол. (у 2,5 раза менше, ніж у 2015р.). Крім того, надано послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на 35,9 млн.дол. (на 16,6% менше), ділових послуг – на 29,4 млн.дол. (на 5% більше), транспортних послуг – на 22,8 млн.дол. (на 28,9% менше).

У 2016р. підприємствами області імпортовано послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, на 170,6 млн.дол. (на 31,9% менше, ніж у 2015р.), ділових послуг – на 67,1 млн.дол. (в 1,5 раза більше), транспортних послуг – на 31,3 млн.дол. (на 20,9% менше), роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – на 14,5 млн.дол. (на 33% менше).

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у січні 2017р. до попереднього місяця склав 101%.

Продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися в ціні на 1,4%. Найбільше (на 10,1%) подорожчали овочі, зокрема, огірки – в 1,6 раза, помідори – на 34,1%, картопля – на 6,8%, капуста білокачанна – на 6,1%, морква – на 5,7%, буряк – на 2,7%. У межах 3,8–1,1% зросли ціни на сметану, кисломолочну продукцію, фрукти, молоко, маргарин, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, сири. Водночас дешевше коштували сало, яйця, хліб, рис на 1,8–1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 0,7% переважно за рахунок зростання вартості тютюнових виробів на 1,8%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров’я склало 0,8%, у т.ч. на амбулаторні послуги – 2,3%, послуги лікарень – 2,1%, фармацевтичну продукцію – 0,5%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 3,5%, що стало наслідком подорожчання транспортних послуг (на 7,6%), автомобілів (на 2,9%), палива та мастил (на 2,3%).

Крім того, зросли ціни на послуги закладів дошкільної та початкової освіти (на 2,7%), побутову техніку (на 1,3%), послуги ресторанів та готелів (на 1,1%); зменшилися – на одяг і взуття (на 2,6%).

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області