офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–лютий 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 лютого 2020р. склала 3174,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2020р. становила 2038 осіб, померлих – 4843 особи, природне скорочення – 2805 осіб.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2020р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 2,7% і дорівнювала 11003 грн.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, більш оплачуваними у звітному місяці були працівники установ і організацій фінансової та страхової діяльності, а також державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, нарахування яким у лютому 2020р. перевищували середню номінальну заробітну плату в області в 1,9 раза та на 25,6% відповідно. Водночас оплата праці персоналу, зайнятому у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, у зазначеному місяці становила 58,8% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2020р. порівняно з січнем 2020р. становив 97,9%, відносно лютого 2019р. – 114,8%.

Упродовж лютого 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області збільшилась на 1,5%, або на 5,6 млн.грн, і на 1 березня 2020р. дорівнювала 371,3 млн.грн.

Заборгованість на економічно активних підприємствах упродовж лютого 2020р. зросла на 1,7%, або на 4,1 млн.грн, і на 1 березня 2020р. становила 243,9 млн.грн.

Збільшення зазначеного показника спостерігалось у професійній, науковій та технічній діяльності (на 3%) та промисловості (на 2,3%). Зменшення відбулось у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 10,1%), будівництва (на 9,3%), сільського, лісового та рибного господарства (на 6,9%) тощо.

Збільшилась заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств у містах Кривий Ріг, Дніпро та Кам’янське (на 4,3%, 2,1% і 0,5% відповідно), Дніпровському, Апостолівському та Верхньодніпровському районах (у 3,2 раза, 16% і 2,9% відповідно).

Зменшено зазначені борги на підприємствах міста Жовті Води (на 41,1%) та Покровського району (на 14,1%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, перед якими існує заборгованість із заробітної плати, на 1 березня 2020р. становила 9,1 тис. осіб. Кожному з них заборгували в середньому по 26800 грн, що у 2,4 раза перевищує розмір середньої заробітної плати в області у лютому п.р.

У другому місяці 2020р. сума заробітної плати, не виплаченої на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, поменшала на 1,2%, або на 1,5 млн.грн, і на 1 березня 2020р. дорівнювала 125,6 млн.грн. Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах склала 1,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–лютому 2020р. становив 17 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 16,6% більше від обсягу січня–лютого 2019р. Оборот у лютому 2020р. перевищив обсяг лютого 2019р. на 18,7%, натомість був менше на 0,7 %, ніж у січні 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2020р. склав 13,1 млрд.грн, що на 16,9% більше від обсягу січня–лютого 2019р. У лютому 2020р. він становив 6,5 млрд.грн і проти лютого 2019р. зріс на 19,3%, натомість зменшився проти січня 2020р. – на 0,5%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. дорівнював 93,7%, у т.ч. у підприємствах – 93,1%, у господарствах населення – 95,9%.

У січні–лютому 2020р. реалізовано на забій 51,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,6% менше порівняно із січнем–лютим 2019р., вироблено 30,5 тис.т молока (на 0,3% менше) та 128,2 млн.шт яєць (на 2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 13,5%, 65,6% та 25%.

За розрахунками, на 1 березня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 116,2 тис. голів (на 6,3% менше, ніж на 1 березня 2019р.), у т.ч. корів – 65,1 тис. (на 3,4% менше), свиней – 338,1 тис. (на 4,4% менше), овець і кіз – 54,8 тис. (на 8,1% менше), птиці всіх видів – 17,4 млн. голів (на 9% менше). У господарствах населення утримувалось 74,7% загальної кількості великої рогатої худоби, свиней – 19,4%, овець і кіз – 82,5%, птиці всіх видів – 19,9%.

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 21,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 30,4%, а продукції тваринництва зменшився на 9,6%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. знизилися на 9,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,9%,  продукції тваринництва, навпаки, зросли на 1,1%.

На 1 березня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності  458,9 тис.т зерна (на 31,5% більше проти 1 березня 2019р.), у т.ч. 238,7 тис.т пшениці, 134,5 тис.т кукурудзи, 69 тис.т ячменю, 0,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 305,5 тис зерна (на 16,5% менше), у т.ч. 146,7 тис.т кукурудзи, 143,3 тис.т пшениці, 10 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо займаються його вирощуванням, становили 193,9 тис.т (на 17,3% менше), у підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 313,6 тис.т (на 27,7% більше, ніж торік).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень–лютий 2020р. проти січня–лютого 2019р. склав 87,5%.

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової діяльності: добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс – 85%), сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (88,4%), переробній галузі (89,2%).

У профільних видах переробної промисловості скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у машинобудуванні (індекс – 82,4%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (82,9%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (87,5%), випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (94,7%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (99,6%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (99,9%).

При цьому їх збільшення зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (101,2%) та хімічних речовин і хімічної продукції (106,2%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, металевих руд, інших корисних копалин та розроблення карєрів.

У харчовій промисловості обсяги виробленої продукції скорочено у випуску напоїв, виготовленні м’яса та м’ясних продуктів, інших харчових продуктів, у переробленні та консервуванні риби, тютюнових виробів, олії та тваринних жирів.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень випуску продукції порівняно з січнем–лютим 2019р. зменшився на 0,1%.

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–лютому 2020р. темп випуску промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2019р. зменшився на 17,1% через скорочення обсягів виробництва в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; виробництві паперу та паперових виробів при одночасному його зростанні у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим попереднього року індекс промислової продукції склав 101,2%.

Підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції збільшено рівень виготовлення продукції січня–лютого 2019р. на 6,2% внаслідок його зростання у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виготовленні мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів.

Показник виготовлення продукції січня–лютого 2019р. виробниками гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції знижено на 0,4%.

За підсумками роботи підприємств області у січні–лютому 2020р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, показник динаміки зменшився на 12,5% за рахунок скорочення рівня випуску продукції у металургійному виробництві.

У машинобудуванні у січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. індекс промислової продукції становив 82,4% внаслідок скорочення рівня виготовлення продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках діяльності галузі, крім виробництва компютерів, електронної та оптичної продукції.

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 88,4%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–лютому 2020р. склала 764,8 млн.кВт·год, зменшившись порівняно з відповідним показником попереднього року на 29,5%.

За січень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 31,6 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (16,6%).

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 2028,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 99,2%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 13%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 27,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 26,7%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2020р. підприємствами транспорту перевезено 17,2 млн.т вантажів, що на 2,9% більше, ніж у січні–лютому попереднього року. Вантажообіг зменшився на 14,2% та склав 3,6 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 41,9 млн. пасажирів, що на 13,2% менше показника січня–лютого 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 0,7 млрд.пас.км (зменшення на 7,8%).

У січні–лютому 2020р. залізницею (за даними регіональної філії “Придніпровська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”) було відправлено 14 млн.т вантажів, що на 5,6% більше, ніж у січні–лютому 2019р. Вантажообіг зменшився на 14% та становив 3,2 млрд.ткм. Залізничним транспортом обслуговано 1,8 млн. пасажирів (зменшення на 5,8%), пасажирообіг склав 0,2 млрд.пас.км (зменшення на 2,6%).

Суб’єктами економічної діяльності регіону (з урахуванням фізичних осіб-підприємців), які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 3,1 млн.т вантажів, що на 7,5% менше, ніж у січні–лютому 2019р. Вантажообіг зменшився на 15,5% та склав 0,4 млрд.ткм. Автотранспортом області було перевезено 16 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 0,3 млрд.пас.км, що відповідно на 17,5% та 10,2% менше, ніж у січні–лютому 2019р.

У січні–лютому 2020р. трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 23,3 млн. пасажирів (зменшення на 10%).

Метрополітеном перевезено 0,8 млн. пасажирів. Цей показник зменшився у порівнянні з січнем–лютим попереднього року на 25,8%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2020р. обсяг експорту товарів склав 597,9 млн.дол. США, імпорту - 342,8 млн.дол. Порівняно з січнем 2019р. як експорт, так й імпорт зменшились на 12,1% (на 81,9 млн.дол. та 47,3 млн.дол. відповідно). Позитивне сальдо становило 255,1 млн.дол. (у січні 2019р. теж позитивне – 289,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2020р., як і у січні 2019р., дорівнює 1,7.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 125 країн світу.

Основу товарної структури експорту області складали недорогоцінні метали та вироби з них, зокрема чорні метали, а також мінеральні продукти  (руди, шлак і зола).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 178,2 млн.дол., або 29,8% від загального обсягу експорту (у січні 2019р. – 220,3 млн.дол., або 32,4%), та зменшився проти січня 2019р. на 42,1 млн.дол., або на 19,1%. Найбільші частки в обсязі експорту припадали на недорогоцінні метали та вироби з них (46,7%) та мiнеральнi продукти (37,6%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Болгарії, Румунії, Німеччини, Словаччини та Чехії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Сингапуру, США та Алжиру.

Основу товарної структури імпорту області складали мінеральні продукти (зокрема палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 87,2 млн.дол., або 25,4% від загального обсягу імпорту (у січні 2019р. – 107,9 млн.дол., або 27,7%) та зменшився порівняно з січнем 2019р. на 20,7 млн.дол., або на 19,2%. Значна частка в обсязі імпорту припадала на продукцію хімічної та повязаних з нею галузей промисловості (38,1%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (12,3%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (11,1%), готові харчові продукти (10,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, США, Білорусі та Туреччини.

У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (45,6% від загального обсягу), транспортні (25,5%) і ділові (11,8%).

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 74,7 млн.дол., або 52,1% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 57,8 млн.дол., або 42,1%), та збільшився порівняно з 2018р. на 16,9 млн.дол., або на 29,3%.

Серед країн-членів ЄС найсуттєвіші операції з експорту послуг здійснювалися з Естонією, Кіпром, Данією, Великою Британією, Німеччиною, Австрією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Російській Федерації, Індії, Ізраїлю, Марокко.

Основу структури імпорту послуг у 2019р. складали роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (35% загального обсягу імпорту), ділові (25,2%) та транспортні (17,7%).

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 179,4 млн.дол., або 73,4% від загального обсягу (у 2018р. - 187,5 млн.дол. та 80,9% відповідно), та зменшився проти 2018р. на 8,1 млн.дол., або на 4,3%.

Серед країн ЄС вагомі обсяги послуг одержувалися від Люксембургу, Кіпру, Німеччини, Латвії, Чехії, Італії та Великої Британії.

Серед інших країн світу значні обсяги послуг надавалися США, Швейцарією, Російською Федерацією, Об’єднаними Арабськими Еміратами.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у лютому 2020р. до попереднього місяця склав 99,4%, з початку року – 100%.

У лютому п.р. на споживчому ринку регіону ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше подешевшали яйця та птиця (на 18,9% та 7,4% відповідно); у межах 1,7–0,6% – овочі, олія соняшникова та оливкова, риба та продукти з риби, рис, кисломолочна продукція, сири, молоко, кондитерські вироби з цукру, маргарин, масло. Водночас на 3,7–0,7% збільшилися в ціні борошно пшеничне, фрукти, хліб.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,2% через здешевлення природного газу на 13,4%. У той же час збільшилася плата за холодну воду (на 24,8%), каналізацію, утримання та ремонт житла (однаково – на 1,4%), оренду житла (на 1,0%).

Підвищення цін у сфері транспорту на 0,2% відбулося переважно за рахунок подорожчання транспортних послуг на 0,9%. Натомість на 1,8% стали дешевшими паливо та мастила.

Крім того, на 1,0–0,2% зросли ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, охорони здоров’я, зменшилися – на одяг і взуття (на 3,9%).

За січень–лютий п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%, при цьому найсуттєвіше – на яйця (на 21,9%). На 4,1–1,3% стали дешевшими маргарин, рис, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, сири, олія соняшникова. Водночас на 4,5–0,8% подорожчали овочі, продукти переробки зернових, фрукти, кисломолочна продукція, цукор.

Одяг і взуття зменшилися в ціні на 9,1%, а саме: взуття – на 9,8%, одяг – на 8,4%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 0,3%, у т.ч. за холодну воду – на 24,8%, каналізацію – на 1,4%, оренду житла – на 1,0%. Утім природний газ менше коштував на 6,0%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,5% передусім спричинено подорожчанням транспортних послуг на 11,8%. Разом з цим паливо та мастила подешевшали на 6,2%.

На 6,3–1,0% збільшилися ціни на послуги закладів дошкільної освіти, ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, на алкогольні напої, тютюнові вироби.

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області