офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–березень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 березня 2020р. склала 3171,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2020р. становила 3667 осіб, померлих – 9128 осіб, природне скорочення – 5461 особа.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2020р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 6% і становила 11666 грн.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш оплачуваними у звітному місяці були працівники установ і організацій фінансової та страхової діяльності, а також державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, нарахування яким у березні 2020р. перевищували середню номінальну заробітну плату в області в 1,8 раза та на 28,5% відповідно. Водночас оплата праці персоналу, зайнятому у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, у зазначеному місяці була найнижчою і становила лише 49,8% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у березні 2020р. до лютого 2020р. дорівнював 105,2%, до березня 2019р. – 110,8%.

Упродовж березня п.р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області збільшилась на 3,4%, або на 12,7 млн.грн, і на 1 квітня 2020р. дорівнювала 384 млн.грн.

Заборгованість на економічно активних підприємствах упродовж березня 2020р. зросла на 3,2%, або на 7,9 млн.грн, і на 1 квітня 2020р. становила 251,8 млн.грн.

Збільшення зазначеного показника спостерігалось у будівництві (на 10,4%), промисловості (на 4,1%), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 3,1%).

Значно скорочено (на 91,8%) заборгованість у сільському, лісовому та рибному господарстві. Незначне зменшення відбулось також у професійній, науковій та технічній діяльності (на 1,8%).

Зросла заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств у містах Дніпро та Кривий Ріг (на 3,6% і 3% відповідно), Верхньодніпровському, Дніпровському та Апостолівському районах (у 2,1 раза, в 1,6 раза і на 7,3% відповідно).

Суттєво зменшились зазначені борги у Покровському районі (на 98,3%), а також у містах Кам’янське (на 24,4%) та Жовті Води (на 15,9%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, перед якими існує заборгованість із заробітної плати, на 1 квітня 2020р. дорівнювала 9,2 тис. осіб. Кожному з них заборгували в середньому по 27481 грн, що у 2,4 раза перевищує розмір середньої заробітної плати в області у березні п.р.

У третьому місяці 2020р. сума заробітної плати, не виплаченої на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, зросла на 3,8%, або на 4,8 млн.грн, і на 1 квітня 2020р. дорівнювала 130,3 млн.грн. Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах склала 1,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–березні 2020р. становив 26,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 15% більше від обсягу відповідного періоду 2019р. Оборот у березні п.р. був вищим на 11,8%, ніж у березні 2019р., та на 7,4% – ніж у лютому п.р. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2020р. склав 20,2 млрд.грн, що на 15,3% більше  від обсягу січня–березня попереднього року. У березні п.р. він становив 7,1 млрд.грн і зріс проти березня 2019р. та лютого 2020р. відповідно на 12,3% та 7,6%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2020р. Порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 95,7%, у т.ч. у підприємствах – 94,9%, у господарствах населення – 98,9%.

У січні–березні 2020р. реалізовано на забій 77,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,2% менше порівняно з аналогічним показником 2019р., вироблено 45,3 тис.т молока (на 4% менше) та 183,2 млн.шт яєць (на 11% менше).

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 123,2 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 квітня 2019р.), у т.ч. корів – 65,1 тис. (на 3,4% менше), свиней – 337,6 тис. (на 4% менше), овець і кіз – 62,1 тис. (на 6,6% менше), птиці свійської – 17,5 млн. голів (на 7,1% менше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 18,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 27,6%, а продукції тваринництва зменшився на 12,9%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем 2019р. знизилися на 8,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11%, продукції тваринництва, навпаки, зросли на 2,4%.

На 1 квітня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 340,3 тис.т зерна (на 18,2% більше проти відповідної дати 2019р.); зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 240,8 тис зерна (на 10,8% менше).

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо займаються його вирощуванням, становили 158,8 тис.т (на 12,8% менше, ніж рік тому), у підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 263,3 тис.т (на 22,9% більше).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень–березень 2020р. проти січня–березня 2019р. склав 86%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–березні п.р. формувалися під впливом скорочення темпів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової діяльності: сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс – 82,9%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (85,1%), переробній галузі (87%).

У профільних видах переробної промисловості скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 79,7%), машинобудуванні (83,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (83,6%), випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (93,6%) та гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (99,8%).

При цьому їх збільшення зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (101,4%), хімічних речовин і хімічної продукції (104,9%) та текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (126,7%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, металевих руд, інших корисних копалин та розроблення карєрів.

У харчовій промисловості обсяги виробленої продукції скорочено у випуску напоїв, інших харчових продуктів, виготовленні м’яса та м’ясних продуктів, у переробленні та консервуванні риби.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень випуску продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. збільшився на 26,7%.

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–березні 2020р. темп випуску промислової продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. зменшився на 20,3% через скорочення обсягів в усіх базових галузях: виробництві паперу та паперових виробів, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем попереднього року індекс промислової продукції склав 101,4%.

Підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції збільшено рівень виготовлення продукції січня–березня 2019р. на 4,9% внаслідок його зростання у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виготовленні мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів.

Показник випуску продукції січня–березня 2019р. виробниками гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції знижено на 0,2%.

За підсумками роботи підприємств області у січні–березні 2020р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, показник динаміки зменшився на 16,4% за рахунок скорочення рівня випуску продукції у металургійному виробництві.

У машинобудуванні у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 83,4% внаслідок скорочення рівня виготовлення продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках діяльності галузі, крім виробництва електричного устатковання.

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 82,9%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–березні 2020р. склала 1118,5 млн.кВт·год, зменшившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 26,4%.

За січень–лютий 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 64,6 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (16,8%).

 

Будівництво

 

У січні–березні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 3323,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 93%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 12,8%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 28,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 25,9%.

 

Транспорт

 

У січні–березні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 26,3 млн.т вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні–березні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 11,4% та склав 5,8 млрд.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту області скористались 57,3 млн. пасажирів, що на 23,7% менше показника січня–березня 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1 млрд.пас.км (скорочення на 20,3%).

У січні–березні 2020р. залізницею (за даними регіональної філії “Придніпровська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”) було відправлено 21,2 млн.т вантажів, що на 1,7% більше, ніж у січні–березні 2019р. Вантажообіг зменшився на 10,7% та становив 5,1 млрд.ткм. Залізничним транспортом обслуговано 2,4 млн. пасажирів (зменшення на 21,5%), пасажирообіг склав 0,3 млрд.пас.км (зменшення на 20,1%).

Суб’єктами економічної діяльності регіону (з урахуванням фізичних осіб-підприємців), які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 5 млн.т вантажів, що на 1,3% менше, ніж у січні–березні 2019р. Вантажообіг скоротився на 15,7% та склав 0,6 млрд.ткм. Автотранспортом області було перевезено 21,6 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 0,4 млрд.пас.км, що відповідно на 27,7% та 20,3% менше, ніж у січні –березні попереднього року.

У січні–березні п.р. трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 32,3 млн. пасажирів (зменшення на 20,4%).

Метрополітеном перевезено 1 млн. пасажирів. Цей показник поменшав у порівнянні з січнем–березнем попереднього року на 37,6%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2020р. експорт товарів становив 1219,2 млн.дол. США, або 94,5% порівняно з січнем–лютим 2019р., імпорт - 726,3 млн.дол., або 86,8%. Позитивне сальдо дорівнювало 492,9 млн.дол. (у січні–лютому 2019р. також позитивне – 452,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,7 (у січні–лютому 2019р. – 1,5).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 140 країн світу.

Основу товарної структури експорту області складали недорогоцінні метали та вироби з них, зокрема чорні метали, а також мінеральні продукти (руди, шлак і зола).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 351,9 млн.дол., або 28,9% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2019р. – 441,8 млн.дол., або 34,3%), та зменшився проти січня–лютого 2019р. на 90 млн.дол., або на 20,4%. Найбільші частки в обсязі експорту припадали на недорогоцінні метали та вироби з них (43,6%) та мiнеральнi продукти (40,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини, Німеччини та Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Алжиру та Саудівської Аравії.

Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, електричнi машини, фармацевтична продукція, чорнi метали, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 220,9 млн.дол., або 30,4% від загального обсягу імпорту (у січні–лютому 2019р. – 236,7 млн.дол., або 28,3%) та зменшився порівняно з січнем–лютим 2019р. на 15,8 млн.дол., або на 6,7%. Значна частка в обсязі імпорту припадала на продукцію хімічної та повязаних з нею галузей промисловості (36,1%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (13,5%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (11,3%), готові харчові продукти (9,9%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, США, Білорусі та Туреччини.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–березень 2020р. склав 100,8%.

Продукти харчування та безалкогольні напої загалом подешевшали на 0,7%, при цьому найсуттєвішеяйця (на 32,0%). На 12,7–1,2% знизилися ціни на птицю, свинину, сири, олію соняшникову, маргарин, сметану, рибу та продукти з риби. Разом з тим на 5,7–1,0% подорожчали борошно пшеничне, крупи гречані, овочі, рис, фрукти, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з цукру.

Алкогольні напої, тютюнові вироби дорожче коштували на 2,0%, з яких тютюнові вироби – на 3,5%, алкогольні напої – на 0,8%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилася на 1,5% через здешевлення природного газу на 17,5%. Утім підвищилися тарифи на холодну воду (на 28,8%), каналізацію (на 1,6%), плата за оренду житла, утримання та ремонт житла (однаково – на 1,0%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,3% передусім спричинено подорожчанням транспортних послуг на 12,2%. Водночас паливо та мастила подешевшали на 7,4%.

На 6,4–1,4% збільшилися ціни на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, алкогольні напої, тютюнові вироби, у сфері охорони здоров’я, зв’язку. Натомість зменшилися ціни на побутову техніку, у сфері відпочинку та культури (однаково – на 1,3%).

 

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області