офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–квітень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. склала 3168,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2020р. становила 5122 особи, померлих – 13416 осіб, природне скорочення – 8294 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2020р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 9,5% і становила 10562 грн.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш оплачуваними у звітному місяці були працівники установ і організацій фінансової та страхової діяльності, а також державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, нарахування яким у квітні 2020р. перевищували середню номінальну заробітну плату в області в 1,9 раза та на 38,8% відповідно. Водночас оплата праці персоналу, зайнятому у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, у зазначеному місяці була найнижчою і становила лише 38,9% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у квітні 2020р. до березня п.р. дорівнював 89,6%, до квітня 2019р. – 98%.

Упродовж квітня 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області збільшилась на 4,1%, або на 15,8 млн.грн, і на 1 травня 2020р. дорівнювала 399,8 млн.грн.

Заборгованість на економічно активних підприємствах упродовж квітня п.р. зросла на 5,7%, або на 14,4 млн.грн, і на 1 травня п.р. становила 266,2 млн.грн.

Збільшення зазначеного показника спостерігалось у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 40,1%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 28,6%), промисловості (на 6%).

Незначне зменшення відбулось у будівництві (на 3,5%), професійній, науковій та технічній діяльності (на 1%).

Зросла заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств у містах Жовті Води, Дніпро та Кривий Ріг (в 1,5 раза, на 5,9% і на 4% відповідно), Нікопольському, Дніпровському районах (в 1,8 раза і на 48,8% відповідно). Утворилась заборгованість у місті Новомосковськ (72,9 тис.грн).

Зменшились зазначені борги у Покровському, Апостолівському та Верхньодніпровському районах (на 27,5%, 19,8% та 7,1% відповідно), а також у місті Павлоград (на 7%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, перед якими існує заборгованість із заробітної плати, на 1 травня 2020р. дорівнювала 9,2 тис. осіб. Кожному з них заборгували в середньому по 28956 грн, що у 2,7 раза перевищує розмір середньої заробітної плати в області у квітні п.р.

У четвертому місяці 2020р. сума заробітної плати, не виплаченої на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, зросла на 1,1%, або на 1,4 млн.грн, і на 1 травня п.р. дорівнювала 131,7 млн.грн. Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах склала 1,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–квітні 2020р. становив 33,6 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу січня–квітня 2019р. Оборот у квітні п.р. був менше, ніж у квітні 2019р. та у березні п.р. відповідно на 6,4% та на 17,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2020р. склав 26,1 млрд.грн, що на 9,9% більше від обсягу січня–квітня 2019р. У квітні п.р. він дорівнював 6 млрд.грн і зменшився проти квітня 2019р. та березня п.р. відповідно на 5,2% та 16,9%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 27,9% менше, ніж у січні–березні 2019р. Найвагомішу частку з них (99,4% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

Головним джерелом капітальних інвестицій  залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,3% загального обсягу.

У загальному обсязі капітальних вкладень більшість (58%) складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами.

Також значну частину капітальних інвестицій було використано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (16,7% загального обсягу), організаціями, що здійснювали операції з нерухомим майном (7,5%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (7,1%), сільського, лісового та рибного господарства (2,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,3%).

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2020р. до січня–квітня 2019р. становив 96,6%, у т.ч. у підприємствах – 96,1%, у господарствах населення – 98,8%.

У січні–квітні 2020р. реалізовано на забій 102,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,1% менше порівняно з аналогічним показником 2019р., вироблено 67,2 тис.т молока (на 5,2% менше) та 250,9 млн.шт яєць (на 11,3% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 137,3 тис. голів (на 0,8% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,6 тис. (на 2,4% менше), свиней – 338,6 тис. (на 2% менше), овець і кіз – 70,9 тис. (на 3,1% менше), птиці свійської – 18,2 млн. голів (на 6,8% менше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–квітні п.р. проти відповідного періоду 2019р. збільшився на 16,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 25,8%, а продукції тваринництва зменшився на 15%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у перші чотири місяці 2020р. порівняно з минулорічними знизилися на 5,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,7%, продукції тваринництва, навпаки, зросли на 4,9%.

На 1 травня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 257 тис.т зерна (на 19,5% більше проти відповідної дати 2019р.; зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 156,4 тис.т зерна (на 26,7% менше).

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо займаються його вирощуванням, становили 115,8 тис.т (на 15,2% менше, ніж торік), у підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 230,4 тис.т (на 22,7% більше).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень–квітень 2020р. проти січня–квітня 2019р. склав 81,8%.

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової діяльності: добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс – 79%), сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (83,2%), переробній галузі (83,5%).

У профільних видах переробної промисловості скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 69,9%), машинобудуванні (79,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (79,7%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (91%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (92,3%), коксу та продуктів нафтоперероблення (96,6%) та хімічних речовин і хімічної продукції (99,4%).

При цьому їх збільшення зафіксовано у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (144,4%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, металевих руд, інших корисних копалин та розроблення карєрів.

У харчовій промисловості обсяги виробленої продукції скорочено у випуску напоїв, тютюнових виробів, інших харчових продуктів, у переробленні та консервуванні риби, виготовленні м’яса та м’ясних продуктів, молочних продуктів.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень випуску продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. збільшився на 44,4%.

У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–квітні п.р. темп випуску промислової продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. зменшився на 30,1% через скорочення обсягів в усіх базових галузях: виробництві паперу та паперових виробів, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–квітні 2020р. порівняно з січнем–квітнем попереднього року індекс промислової продукції склав 96,6%.

Підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції скорочено рівень виготовлення продукції січня–квітня 2019р. на 0,6% внаслідок його зменшення у виробництві штучних і синтетичних волокон; пестицидів та іншої агрохімічної продукції; основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах; іншої хімічної продукції.

Показник випуску продукції січня–квітня 2019р. виробниками гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції знижено на 9%.

За підсумками роботи підприємств області у січні–квітні 2020р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, показник динаміки зменшився на 20,3% за рахунок скорочення рівня випуску продукції у металургійному виробництві.

У машинобудуванні у січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 79,3% внаслідок скорочення рівня виготовлення продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках діяльності галузі.

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 83,2%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–квітні 2020р. склала 1,4 млрд.кВт·год, зменшившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 22,4%.

За січень–березень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 100,9 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,2%).

 

Будівництво

 

У січні–квітні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 4541,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 89,7%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 12,5%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 29,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 47,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 23,7%.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 34,1 млн.т вантажів, що на 3,7% менше, ніж у січні–квітні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 15,7% та склав 7,4 млрд.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту області скористались 61,1 млн. пасажирів, що на 39,3% менше показника січня–квітня 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1 млрд.пас.км (скорочення на 41,7%).

У січні–квітні 2020р. залізницею (за даними регіональної філії “Придніпровська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”) було відправлено 27,5 млн.т вантажів, що на 2,1% менше, ніж у січні–квітні 2019р. Вантажообіг зменшився на 15,5% та становив 6,6 млрд.ткм. Залізничним транспортом обслуговано 2,3 млн. пасажирів (зменшення на 43,6%), пасажирообіг склав 0,3 млрд.пас.км (зменшення на 49,3%).

Суб’єктами економічної діяльності регіону (з урахуванням фізичних осіб-підприємців), які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 6,5 млн.т вантажів, що на 9,6% менше, ніж у січні–квітні 2019р. Вантажообіг скоротився на 20% та склав 0,8 млрд.ткм. Автотранспортом області було перевезено 23,3 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 0,5 млрд.пас.км, що відповідно на 41,6% та 38,2% менше, ніж у січні–квітні 2019р.

У січні–квітні 2020р. трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 34,5 млн. пасажирів (зменшення на 36,8%).

Метрополітеном перевезено 1 млн. пасажирів. Цей показник зменшився у порівнянні з січнем–квітнем попереднього року на 53,1%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–березні 2020р. становили 1910,6 млн.дол. США, імпорту – 1175,5 млн.дол., і проти відповідного періоду 2019р. експорт зменшився на 6,7%, імпорт – на 12,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 735,1 млн.дол. (у січні–березні попереднього року також позитивне – 700,8 млн.дол.).

У перші три місяці 2020р. експорт товарів становив 1868,4 млн.дол. США, або 92,7% порівняно із січнем–березнем 2019р., імпорт - 1126,7 млн.дол., або 86,9%. Позитивне сальдо дорівнювало 741,7 млн.дол. (рік тому також позитивне – 718,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,7 (у січні–березні 2019р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 146 країн світу.

Основу товарної структури експорту області складали недорогоцінні метали та вироби з них, зокрема чорні метали, а також мінеральні продукти (руди, шлак і зола).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 559,4 млн.дол., або 29,9% від загального обсягу експорту (торік – 677,4 млн.дол., або 33,6%). Найбільші частки в обсязі експорту припадали на недорогоцінні метали та вироби з них (43,2%) та мiнеральнi продукти (41,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Саудівської Аравії та Алжиру.

Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, фармацевтична продукція, електричнi машини, чорнi метали, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 384,1 млн.дол., або 34,1% від загального обсягу імпорту (у січні–березні 2019р. – 368,2 млн.дол., або 28,4%). Значна частка в обсязі імпорту припадала на продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (36,5%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (16,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (9,8%), готові харчові продукти (9,6%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Словенії та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, США, Білорусі та Туреччини.

У січні–березні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 42,2 млн.дол. та 48,8 млн.дол. відповідно. У порівнянні з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 32,4% (на 10,3 млн.дол.), імпорт зменшився на 1,9% (на 0,9 млн.дол.). Відємне сальдо становило 6,6 млн.дол. (рік тому також негативне – 17,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,9 (у січні–березні 2019р. – 0,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 123 країн світу.

У структурі експорту послуг найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (42% від загального обсягу), транспортні (27%) і ділові (12,3%).

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 20,7 млн.дол., або 49,1% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 16,6 млн.дол., або 51,9%).

Серед країн-членів ЄС найсуттєвіші операції з експорту послуг здійснювалися з Кіпром, Німеччиною, Естонією, Данією, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Австрією та Польщею.

Серед інших країн світу найбільше надавалося послуг США, Російській Федерації, Обєднаним Арабським Еміратам, Індії, Ізраїлю, Марокко.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2020р. складали транспортні (40,3%), ділові (20,5%), пов’язані з фінансовою діяльністю (16,7%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 36,2 млн.дол., або 74,1% від загального обсягу (торік - 43 млн.дол. та 86,4% відповідно).

Серед країн ЄС найбільші обсяги послуг одержано від Німеччини, Латвії, Італії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Естонії, Польщі та Чехії.

Серед інших країн світу значні обсяги імпорту послуг надавалися США, Британськими Віргінськими Островами, Російською Федерацією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Білоруссю.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у квітні 2020р. до попереднього місяця склав 101,1%, з початку року – 101,9%.

У квітні п.р. на споживчому ринку регіону ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,3%. Найбільше подорожчали крупи гречані, фрукти, овочі (на 15,4–8,6%); у межах 4,9–1,0% – маргарин, яйця, цукор, макаронні вироби, сири, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас подешевшали риба та продукти з риби, безалкогольні напої (однаково – на 0,8%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби дорожче коштували на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,9%, алкогольні напої – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилися на 1,8% через здешевлення природного газу на 12,5%.

Зниження цін у сфері транспорту на 1,6% відбулося переважно за рахунок зменшення вартості палива та мастил на 9,1%. У той же час на 2,9% стали дорожчими автомобілі.

Крім того, збільшилися в ціні фармацевтична продукція (на 2,7%), предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла (на 1,5%), одяг і взуття (на 1,4%), знизилися – у сфері відпочинку і культури (на 0,9%).

За січень–квітень п.р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%, при цьому найсуттєвіше – крупи гречані (на 21,6%), фрукти (на 16,6%), овочі (на 13,5%). На 6,6–1,0% підвищилися ціни на борошно пшеничне, цукор, макаронні вироби, рис, маргарин, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, молоко, хліб. Разом з тим на 29,6% стали дешевшими яйця, на 2,2–1,4% – м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, олія соняшникова, сметана.

Алкогольні напої, тютюнові вироби дорожче коштували на 3,5%, з яких тютюнові вироби – на 6,5%, алкогольні напої – на 1,2%.

Зменшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,3% стало наслідком здешевлення природного газу на 27,8%. Утім підвищилися тарифи на холодну воду (на 28,8%), каналізацію (на 1,6%), плата за утримання та ремонт житла (на 1,3%), оренду житла (на 1,0%).

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 3,6%, у т.ч. на амбулаторні послуги – 5,9%, фармацевтичну продукцію – 4,4%, послуги лікарень – 2,5%.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 1,6% передусім спричинено подорожчанням транспортних послуг (на 12,7%), автомобілів (на 4,3%). Водночас паливо та мастила подешевшали на 15,9%.

На 7,9–1,7% збільшилися ціни на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, на 2,2% зменшилися – у сфері відпочинку та культури.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області