офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–червень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 червня 2020р. склала 3164 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2020р. становила 8556 осіб, померлих – 21595 осіб, природне скорочення – 13039 осіб.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2020р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 6,6%і дорівнювала 11655 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у червні 2020р. до травня п.р. становив 106%, до червня 2019р. – 105,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж червня п.р. зросла на 3,4%, або на 14,6 млн.грн, і на 1 липня 2020р. склала 437,4 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–червні 2020р. становив 51,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,6% більше від обсягу січня–червня 2019р. Оборот у червні п.р. був більше, ніж у червні 2019р. та у травні п.р. відповідно на 4,7% та на 3,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2020р. склав 39,5 млрд.грн, що на 7,8% більше від обсягу січня–червня 2019р. У червні п.р. він дорівнював 6,8 млрд.грн і збільшився проти червня 2019р. та травня п.р. відповідно на 4,8% та 3,4%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2020р. до відповідного періоду 2019р. становив 71,3%, у т.ч. у підприємствах – 69%, у господарствах населення – 78,7%.

Під урожай 2020р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1977,3 тис.га, з них у підприємствах – 1320,6 тис.га (66,8% загальних площ), у господарствах населення – 656,7 тис.га (33,2%). Більше половини зайнятих посівами площ (55,7%) відведено під зернові та зернобобові культури (1100,6 тис.га), що на 2,3% менше, ніж торік.

Станом на 1 липня 2020р. збирання ранніх зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) розпочато господарствами всіх районів. Зернові зібрано на площі 46,8 тис.га, або 5,9% посіяних площ. Всіма категоріями господарств одержано 183,8 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), середня урожайність зернових культур становить 39,3 ц з 1 га.

У січні–червні п.р. реалізовано на забій 154,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,8% менше порівняно з аналогічним показником у 2019р., вироблено 130,3 тис.т молока (на 1,1% менше) та 389,3 млн.шт яєць (на 12,8% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби дорівнювала 140,9 тис. голів (на 4,1% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,6 тис. (на 1,8% менше), свиней – 352,7 тис. (на 0,8% більше), овець і кіз – 71,7 тис. (на 2,4% менше), птиці свійської – 19,3 млн. голів (на 6,2% менше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–червні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 1,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,2%, продукції тваринництва зменшився на 13,4%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у перші шість місяців п.р. порівняно з минулорічними знизилися на 1,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,1%, продукції тваринництва, навпаки, зросли на 7,4%.

На 1 липня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 392,1 тис.т зерна (на 42% менше проти відповідної дати 2019р.); запаси насіння соняшнику становили 142,5 тис.т (на 4,3% менше, ніж на 1 липня 2019р.).

 

Промисловість

 

У червні 2020р. рівень промислового виробництва області проти травня п.р. склав 110,4%, проти червня 2019р. – 87,1%. Результатом роботи промисловості області за січень–червень 2020р. проти січня–червня 2019р. став індекс, розрахований на рівні 82,4%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–червні п.р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової діяльності: добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс – 81,1%), сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (83%) та переробній галузі (83,2%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне зниження рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, металевих руд, корисних копалин та розроблення карєрів.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 63,9%), машинобудуванні (75,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (80,6%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (88,7%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (92,9%), коксу та продуктів нафтоперероблення (96%) та хімічних речовин і хімічної продукції (98,4%).

При цьому їх збільшення зафіксовано у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (131,3%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря показник динаміки зменшено на 17%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–червні п.р. склала 2,2 млрд.кВт·год, скоротившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 15,2%.

За січень–травень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 163,1 млрд.грн, що є найбільшим за вагою вкладом до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,4%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 72% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–червні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 7296,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 86,6%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 11,3%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

У структурі загального обсягу виробленої продукції на ремонт (капітальний та поточний) припадало 49,5%, нове будівництво – 28,4%, реконструкцію та технічне переоcнащення – 22,1%.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 51,7 млн.т вантажів, що на 3,8% менше, ніж у січні–червні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 14,7% та склав 11,2 млрд.ткм. У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припадало 80,6% вантажів, на автомобільний – 19,2%. 

Послугами пасажирського транспорту області скористались 81,1 млн. пасажирів, що на 46% менше показника відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1,2 млрд.пас.км (скорочення на 53,7%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (59,9% та 36,7% відповідно).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–травні 2020р. експорт товарів становив 3064,5 млн.дол. США, або 87,2% порівняно із січнем–травнем 2019р., імпорт - 1741,8 млн.дол., або 77,4%. Позитивне сальдо дорівнювало 1322,7 млн.дол. (рік тому також позитивне – 1265,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,8 (у січні–травні 2019р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 158 країн світу.

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали, а також руди, шлак і зола, імпорту – палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, фармацевтична продукція, електричнi машини, чорнi метали, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–червень 2020р. дорівнював 102%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,6%, при цьому найсуттєвіше – фрукти (на 43,7%) та продукти переробки зернових (на 20,5%). У межах 7,9–1,1% підвищилися ціни на овочі, цукор, маргарин, макаронні вироби, рис, безалкогольні напої. Водночас дешевше коштували яйця (на 11,1%), сало (на 5,1%), м’ясо та м’ясопродукти (на 4,1%), молоко (на 3,5%), масло (на 1,8%).

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 5,7%, а саме: на тютюнові вироби – на 10,5%, алкогольні напої – на 2,1%.

Зменшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6% стало наслідком здешевлення природного газу на 43,5%. Разом з тим підвищилися тарифи на холодну воду (на 28,8%), каналізацію (на 1,6%).

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 4,9%, у т.ч. на амбулаторні послуги – 7,3%, фармацевтичну продукцію – 5,9%, послуги лікарень – 2,9%.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 0,4% в основному спричинено здорожчанням транспортних послуг та автомобілів (на 12,1% та 6,8% відповідно). Втім на 21,4% стали дешевшими паливо та мастила.

Крім того, підвищилися ціни у сфері зв’язку (на 2,5%), на послуги ресторанів та готелів (на 1,8%), закладів освіти (на 1,3%), знизилися – у сфері відпочинку і культури (на 3,1%).

 

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області