офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–липень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 липня 2020р. склала 3161,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2020р. становила 10290 осіб, померлих – 25693 особи, природне скорочення – 15403 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2020р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 3,8% і дорівнювала 12099 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у липні 2020р. до червня п.р. становив 104,5%, до липня 2019р. – 105%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж липня п.р. зросла на 2%, або на 8,6 млн.грн, і на 1 серпня 2020р. склала 445,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–липні 2020р. становив 60,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,7% більше від обсягу січня–липня попереднього року. Оборот у липні п.р. був більше ніж у липні 2019р. та у червні п.р. відповідно на 8,9% та на 7,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні п.р. склав 46,7 млрд.грн, що на 8% більше від обсягу відповідного періоду 2019р. У липні п.р.  він дорівнював 7,2 млрд.грн і збільшився проти липня 2019р. та червня п.р. відповідно на 9% та 7,5%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–червні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 21,5 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 28% менше, ніж у січні–червні 2019р.

Найвагомішу частку з них (98,9% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (38,6%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Головним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83% загального обсягу.

Більше половини загального обсягу капітальних вкладень (58,2%) складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–липні 2020р. до відповідного періоду 2019р. становив 98,5%, у т.ч. у підприємствах – 102%, у господарствах населення – 90%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) зібрані та обмолочені на площі 753 тис.га (95,6% посіяних площ). У цілому намолочено 2,7 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1,5% більше, ніж торік; середня урожайність зернових становила 36,3 ц з 1 га (на 4,6% більше).

У січні–липні п.р. реалізовано на забій 178,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,6% менше порівняно з аналогічним показником у 2019р., вироблено 162,1 тис.т молока (на 0,1% менше) та 454,2 млн.шт яєць (на 13,3% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 141,8 тис. голів (на 3,9% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,6 тис. (на 1,1% менше), свиней – 360,6 тис. (на 5,7% більше), овець і кіз – 70,5 тис. (на 5,1% менше), птиці свійської – 20 млн. голів (на 3,4% менше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–липні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 7,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,6%, продукції тваринництва зменшився на 11,4%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–липні 2020р. порівняно з минулорічними збільшились на 3,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 3,4%, продукції тваринництва – на 6,3%.

На 1 серпня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1494,4 тис.т зерна (на 9% менше проти відповідної дати 2019р.); запаси насіння соняшнику становили 80,2 тис.т (на 10,8% більше, ніж на 1 серпня 2019р.).

 

Промисловість

 

У липні 2020р. рівень промислового виробництва області проти червня п.р. склав 100,8%, у порівнянні з липнем 2019р. показник динаміки дорівнював 85,2%. Результатом роботи промисловості області за січень–липень 2020р. проти січня–липня 2019р. став індекс, розрахований на рівні 82,8%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–липні п.р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової діяльності: добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс – 82%), переробній галузі (83,1%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (85,6%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, металевих руд, корисних копалин та розроблення карєрів.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 65,6%), машинобудуванні (74,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (80%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (91,6%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (93,6%), коксу та продуктів нафтоперероблення (96,6%) та хімічних речовин і хімічної продукції (98,7%). При цьому їх збільшення зафіксовано у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (128,6%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 85,6%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–липні п.р. склала 2,6 млрд.кВт·год, скоротившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 11,7%.

За січень–червень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 197,2 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,4%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 72% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–липні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 8837,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 86,4%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 10,9%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 28,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 49,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 21,6%.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 61,3 млн.т вантажів, що на 2,9% менше, ніж у січні–липні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 12% та склав 13,3 млрд.ткм. У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припадало 80,6% вантажів, на автомобільний – 19,2%. 

Послугами пасажирського транспорту області скористались 95,9 млн. пасажирів, що на 44,7% менше показника відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1,5 млрд.пас.км (скорочення на 52,9%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (60,1% та 36,5% відповідно).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–червні 2020р. становили 3778,8 млн.дол. США, імпорту – 2227,9 млн.дол., і проти відповідного періоду 2019р. експорт зменшився на 11,9%, імпорт – на 20,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 1550,9 млн.дол. (у січні–червні попереднього року також позитивне – 1491,9 млн.дол.).

У І півріччі 2020р. експорт товарів склав 3696,8 млн.дол. США, або 87,7% порівняно з відповідним періодом 2019р., імпорт - 2119,7 млн.дол., або 79,7%. Позитивне сальдо становило 1577,1 млн.дол. (рік тому також позитивне – 1557,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,7 (у січні–червні 2019р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні товарні операції здійснювались з партнерами зі 160 країн світу.

У січні–червні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 82,1 млн.дол. та 108,3 млн.дол. відповідно. У порівнянні з відповідним періодом 2019р. експорт збільшився на 14,9% (на 10,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 20,8% (на 28,4 млн.дол.). Відємне сальдо становило 26,2 млн.дол. (рік тому також негативне – 65,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,8 (у січні–червні 2019р. – 0,5).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами зі 124 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–липень 2020р. дорівнював 101,3%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,1%. Найбільше зросли в ціні фрукти (на 46,7%), крупи гречані (на 35,6%); у межах 7,0–1,3% – борошно пшеничне, цукор, маргарин, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, олія соняшникова, хліб. У той же час дешевше коштували яйця (на 23,2%), овочі (на 7,1%), сало (на 5,1%), молоко (на 3,7%), м’ясо та м’ясопродукти (на 3,5%), масло (на 2,0%), риба та продукти з риби (на 1,0%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 6,5%, а саме: тютюнові вироби – на 11,5%, алкогольні напої – на 2,7%.

Зменшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,3% стало наслідком здешевлення природного газу на 39,6%. Разом з тим підвищилися тарифи на холодну воду (на 28,8%), каналізацію (на 1,6%), плата за утримання та ремонт житла (на 2,3%), оренду житла (на 1,0%).

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 5,9%, у т.ч. на амбулаторні послуги – 9,7%, фармацевтичну продукцію – 6,5%, послуги лікарень – 4,0%.

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням транспортних послуг та автомобілів (на 12,8% та 7,9% відповідно). У той же час на 19,8% стали дешевшими паливо та мастила.

Крім того, зросли ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, освіти (на 3,1–1,3%), зменшилися – на одяг і взуття, у сфері відпочинку і культури (на 7,3% та 3,0% відповідно).

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області