офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–серпень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 серпня 2020р. склала 3159,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2020р. становила 12402 особи, померлих – 29768 осіб, природне скорочення – 17366 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

За результатами обстеження робочої сили, у І півріччі 2020р. на Дніпропетровщині кількість робочої сили віком 15 років і старше становила 1507,1 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1501 тис. осіб, що на 2,1% менше, ніж у І півріччі 2019 року.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом 2019р. зменшився на 1,1 в.п. та склав 58,4%, а серед населення працездатного віку поменшав на 0,7 в.п. та становив 69,7%.

Рівень безробіття (за методологією МОП) проти І півріччя попереднього року збільшився на 0,5 в.п. і дорівнював 8,2% до робочої сили вікової групи 15–70 років, а серед громадян працездатного віку побільшав на 0,6 в.п. та склав 8,5%.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2020р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 4%і дорівнювала 11619грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у серпні 2020р. до липня п.р. становив 96,5%, до серпня 2019р. – 103,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж серпня п.р. зросла на 3,3%, або на 14,8 млн.грн, і на 1 вересня 2020р. склала 460,7 млн.грн.

 

Діяльність  підприємств

 

Фінансовий результат підприємств області до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та банків) за січень–червень 2020р. склав 11,3 млрд.грн прибутків (за відповідний період 2019р. результатом роботи економіки області було позитивне сальдо у сумі 30,6 млрд.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила  65,9%, отримано 25,7 млрд.грн прибутку, що на 42,8% менше, ніж за січень–червень 2019р.

Питома вага збиткових підприємств становила 34,1%, зазначеними субєктами допущено 14,4 млрд.грн збитків (рік тому відповідно 25,7% та 14,3 млрд.грн). Значних збитків зазнали підприємства промисловості (83% від їх загальної суми).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–серпні 2020р. становив 70,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня–серпня попереднього року. Оборот у серпні п.р. був більше, ніж у серпні 2019р. та у липні п.р., відповідно на 8,9% та на 2,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні п.р. склав 54,5 млрд.грн, що на 8,8% більше від обсягу відповідного періоду 2019р. У серпні п.р. він дорівнював 7,4 млрд.грн і збільшився проти серпня 2019р. та липня п.р.  відповідно на 9% та 2,3%.

 

 

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 96%, у т.ч. у підприємствах98,6%, у господарствах населення 90,6%.

Станом на 1 вересня п.р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові культури зібрані на площі 776,6 тис.га. Виробництво зерна становило 2,8 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 1,9% більше, ніж торік. У загальному виробництві зернових культур майже 2 млн.т (70%) припадає на пшеницю озиму, 0,4 млн.т (14,6%) – ячмінь ярий.

З кожного гектара зібраної площі одержано в середньому по 36,2 ц зернових проти 34,6 ц на відповідну дату торік.

У січні–серпні 2020р. реалізовано на забій 203,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,2% менше порівняно з аналогічним показником у 2019р., вироблено 191,9 тис.т молока (на 1% менше) та 514,3 млн.шт яєць (на 14,2% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 141,8 тис. голів (на 5,5% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,4 тис. (на 2,1% менше), свиней – 364,8 тис. (на 3,9% більше), овець і кіз – 69,3 тис. (на 5,7% менше), птиці свійської – 20,2 млн. голів (на 0,7% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–серпні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 3,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,1%, продукції тваринництва зменшився на 10,6%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–серпні 2020р. порівняно з січнем–серпнем попереднього року зросли на 6,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,4%, продукції тваринництва – на 6%.

На 1 вересня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1301,6 тис.т зерна (на 6,6% менше проти відповідної дати 2019р.); запаси насіння соняшнику становили 105,3 тис.т, що на третину менше, ніж рік тому.

 

Промисловість

 

У серпні 2020р. рівень промислового виробництва області проти липня 2020р. склав 96,3%, у порівнянні з серпнем 2019р. показник динаміки дорівнював 83,5%. Підсумком роботи промисловості області за січень–серпень 2020р. проти січня–серпня 2019р. став індекс, розрахований на рівні 82,9%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–серпні п.р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: добувній промисловості і розробленні кар’єрів та переробній галузі (індекс – 82,6% у кожній галузі) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (88,4%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення його обсягів на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля, корисних копалин та розроблення карєрів і металевих руд.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 67,4%), машинобудуванні (72,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (79,4%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (92,6%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (93,6%), коксу та продуктів нафтоперероблення (95,6%) та хімічних речовин і хімічної продукції (97,4%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 88,4%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–серпні 2020р. склала 3 млрд.кВт·год, зменшившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 11,1%.

За січень–липень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 233,1 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,5%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 71,9% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 10328,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 84,9%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 10,6%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 27,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 50,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 22%.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 71,1 млн.т вантажів, що на 0,8% менше, ніж у січні–серпні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 9% та склав 15,7 млрд.ткм. У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припадало 80,4% вантажів, на автомобільний – 19,3%.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 112 млн. пасажирів, що на 42,9% менше показника відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1,7 млрд.пас.км (скорочення на 50,5%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (60% та 36,4% відповідно).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–липні 2020р. експорт товарів склав 4329,3 млн.дол. США, або 86,5% порівняно з відповідним періодом 2019р., імпорт - 2510,9 млн.дол., або 79,4%. Позитивне сальдо становило 1818,4 млн.дол. (рік тому також позитивне – 1840,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,7 (у січні–липні 2019р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 160 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–серпень 2020р. дорівнював 100,8%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,6%. Найістотніше знизилися ціни на яйця та овочі (на 24,8% та 17,7% відповідно); у межах 5,9–1,0% – на сало, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, сири, кисломолочну продукцію, сметану. У той же час здорожчали крупи гречані (на 35,5%), фрукти (на 33,6%); на 7,3–1,0% – цукор, борошно пшеничне, маргарин, рис, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, хліб, олія соняшникова.

Алкогольні напої, тютюнові вироби збільшилися в ціні на 6,5%, а саме: тютюнові вироби – на 12,2%, алкогольні напої – на 2,2%.

Одяг і взуття дешевше коштували на 10,3%, зокрема, одяг – на 11,8%, взуття – на 8,6%.

Зменшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% стало наслідком здешевлення природного газу на 13,9%. Разом з тим підвищилися тарифи на холодну воду (на 28,8%), каналізацію (на 1,6%), плата за утримання та ремонт житла (на 3,9%), оренду житла (на 3,7%).

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 6,6%, у т.ч. на амбулаторні послуги – 10,0%, фармацевтичну продукцію – 7,2%, послуги лікарень – 5,4%.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 2,7% пов’язано з подорожчанням транспортних послуг та автомобілів (на 13,5% та 10,8% відповідно). Втім на 18,3% стали дешевшими паливо та мастила.

На 4% зросли ціни у сфері зв’язку, на 2,4% – на послуги ресторанів та готелів, на 4,3% – зменшилися у сфері відпочинку і культури.

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області