офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–вересень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 вересня 2020р. склала 3157,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2020р. становила 14150 осіб, померлих – 33617 осіб, природне скорочення – 19467 осіб.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2020р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 3,6%і дорівнювала 12036 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у вересні 2020р. до серпня п.р. дорівнював 103,1%, до вересня 2019р. – 106,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж вересня п.р. зменшилась на 12%, або на 55,3 млн.грн, і на 1 жовтня 2020р. склала 405,4 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–вересні 2020р. становив 80,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,9% більше від обсягу січня–вересня попереднього року. Оборот у вересні 2020р. перевищив обсяг вересня 2019р. на 11,3%, натомість був менше на 0,6%, ніж у серпні 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні п.р. склав 61,9 млрд.грн, що на 9,1% більше від обсягу відповідного періоду 2019р. У вересні п.р. він дорівнював 7,4 млрд.грн і проти вересня 2019р. зріс на 11,5%, натомість зменшився проти серпня п.р. на 0,5%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив становив 87,7%, у т.ч. у підприємствах – 90,6%, у господарствах населення – 81,5%.

З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 937,8 тис.га, що складає 85,2% до площ, посіяних під урожай 2020р.

Станом на 1 жовтня п.р. зібрано 3,2 млн.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 10,3% менше, ніж на відповідну дату 2019р. З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 33,9 ц зерна (торік 36,5 ц).

У січні–вересні 2020р. реалізовано на забій 229,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,7% більше порівняно з аналогічним показником у 2019р., вироблено 217,8 тис.т молока (на 0,9% менше) та 576,7 млн.шт яєць (на 14,5% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 139,8 тис. голів (на 3,5% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,5 тис. (на 1,2% менше), свиней – 365,4 тис. (на 1,6% більше), овець і кіз – 69,7 тис. (на 3,3% менше), птиці свійської – 20,6 млн. голів (на 1,2% менше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. зменшився на 4,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,1%, продукції тваринництва – на 7,1%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем попереднього року зросли на 11%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12%, продукції тваринництва – на 5,4%.

На 1 жовтня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1127 тис.т зерна (на 18,6% менше проти відповідної дати 2019р.); запаси насіння соняшнику становили 584,2 тис.т (на 29,8% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У вересні 2020р. рівень промислового виробництва області проти серпня 2020р. склав 92,8%, у порівнянні з вереснем 2019р. показник динаміки дорівнював 85,3%. Результатом роботи промисловості Дніпропетровщини за січень–вересень 2020р. проти січня–вересня 2019р. став індекс, розрахований на рівні 83,1%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–вересні п.р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 82,5%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (83,1%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (89,7%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення обсягів з видобутку металевих руд та кам’яного вугілля.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 70,8%), машинобудуванні (71,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (79,4%), випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (92,8%), коксу та продуктів нафтоперероблення (93,2%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (93,4%) та хімічних речовин і хімічної продукції (97,8%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 89,7%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–вересні 2020р. склала 3,3 млрд.кВт·год, зменшившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 7,4%.

За січень–серпень 2020р. промисловими підприємствами – учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 267,9 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,5%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) майже 72% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 11914,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 85,3%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 9,9%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 27,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 50,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 22,2%.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 80,3 млн.т вантажів, що на 0,5% менше, ніж у січні–вересні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 7,5% та склав 17,9 млрд.ткм. У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припадало 80,1% вантажів, на автомобільний – 19,6%.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 129,3 млн. пасажирів, що на 41,1% менше показника відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2 млрд.пас.км (скорочення на 48,8%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (60,1% та 36,4% відповідно).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–серпні 2020р. експорт товарів склав 4967,9 млн.дол. США, або 86,3% порівняно з відповідним періодом 2019р., імпорт - 2913,1 млн.дол., або 79,9%. Позитивне сальдо становило 2054,8 млн.дол. (рік тому також позитивне – 2113 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,7 (у січні–серпні 2019р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 163 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–вересень 2020р. дорівнював 101,3%.

За цей період  продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,4%, з яких найсуттєвіше – овочі та яйця (на 23,6% та 19,7% відповідно). На 6,2–1,2% зменшилися ціни на сало, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, сири, сметану. Водночас відчутно збільшилися в ціні крупи гречані (на 34,8%), фрукти (на 29,8%). У межах 7,9–1,5% дорожче коштували цукор, борошно пшеничне, макаронні вироби, маргарин, рис, олія соняшникова, хліб.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 6,4%, при цьому на тютюнові вироби – 13,3%, алкогольні напої – 1,2%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 2,7%, у т.ч. за холодну воду – на 28,8%, природний газ – на 3,0%, каналізацію –  на 1,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 7,6%, зокрема, на амбулаторні послуги – на 11,4%, фармацевтичну продукцію – на 7,9%, послуги лікарень – на 7,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 2,0% в основному внаслідок підвищення вартості транспортних послуг та автомобілів (на 12,5% та 12,0% відповідно). Втім на 18,1% стали дешевшими паливо та мастила.

Послуги закладів освіти подорожчали на 20,7%, з яких вищої – на 27,5%, середньої – на 7,1%, дошкільної та початкової – на 6,3%.

Підвищення цін також зафіксовано у сфері зв’язку (на 3,9%), зниження – у сфері відпочинку і культури (на 4,3%).

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2020
Головне управління статистики у Дніпропетровській області