офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–жовтень 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. склала 3154,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2020р. становила 16140 осіб, померлих – 37774 особи, природне скорочення – 21634 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2020р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 1,4% і дорівнювала 12201 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у жовтні 2020р. до вересня п.р. становив 100,4%, до жовтня 2019р. – 107,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж жовтня п.р. зменшилась на 2,1%, або на 8,6 млн.грн, і на 1 листопада 2020р. склала 396,8 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–жовтні 2020р. становив 90,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 9,5% більше від обсягу січня–жовтня попереднього року. Оборот у жовтні п.р. був більше, ніж у жовтні 2019р. та у вересні п.р.,  відповідно на 15,2% та на 6,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні п.р. склав 69,8 млрд.грн, що на 9,7% більше від обсягу відповідного періоду 2019р. У жовтні п.р. він дорівнював 7,9 млрд.грн і збільшився проти жовтня 2019р. та вересня п.р. відповідно на 15,4% та 6,3%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–вересні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 35,1 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 30,2% менше, ніж у січні–вересні 2019р. (Дані щодо капітальних інвестицій попередні та можуть будуть переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів).

Найвагомішу частку з них (98,9% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (37,5%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,6% загального обсягу.

 

 

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 86,4%, у т.ч. у підприємствах – 89%, у господарствах населення – 80,8%.

З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 1069,5 тис.га, що складає 97,2% до площ, посіяних під урожай 2020р.

Станом на 1 листопада п.р. зібрано 3,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 15,2% менше, ніж на відповідну дату 2019р. З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 32,8 ц зерна (торік – 37,8 ц).

У січні–жовтні 2020р. реалізовано на забій 256,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з аналогічним показником у 2019р., вироблено 240,3 тис.т молока (на 1,2% менше) та 638,5 млн.шт яєць (на 12,7% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 134,6 тис. голів (на 4,9% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 64,9 тис. (на 1,7% менше), свиней – 357,5 тис. (на 0,2% менше), овець і кіз – 64,2 тис. (на 5,4% менше), птиці свійської – 20,4 млн. голів (на 2,9% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–жовтні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. зменшився на 6,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,3%, продукції тваринництва – на 6,6%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем попереднього року збільшились на 15,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17,2%, продукції тваринництва – на 6,2%.

На 1 листопада 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1141,7 тис.т зерна (на 19,8% менше проти відповідної дати 2019р.); запаси насіння соняшнику становили 640,9 тис.т (на 28,2% менше, ніж торік).

 

Промисловість

 

У жовтні 2020р. рівень промислового виробництва області проти вересня п.р. склав 105,1%, у порівнянні з жовтнем 2019р. показник динаміки дорівнював 94,1%. Результатом роботи промисловості Дніпропетровщини за січень–жовтень 2020р. проти січня–жовтня 2019р. став індекс, розрахований на рівні 84,1%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–жовтні п.р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 83,7%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (83,8%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (91,4%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення обсягів з видобутку металевих руд та кам’яного вугілля.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у машинобудуванні (індекс – 71,9%),  виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (73,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (80,5%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (93,3%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (93,9%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (94,4%) та хімічних речовин і хімічної продукції (98,6%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 91,4%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–жовтні 2020р. склала 3,7 млрд.кВт·год, зменшившись порівняно з аналогічним показником попереднього року на 6,4%.

За січень–вересень 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 305,1 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,5%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 71,9% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 13744,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2019р. склав 86,4%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 9,8%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 27,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 50%, реконструкція та технічне переоснащення – 22,1%.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 89,4 млн.т вантажів, що на 1,2% менше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 6,6% та склав 20,2 млрд.ткм. У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припадало 79,9% вантажів, на автомобільний – 19,7%. 

Послугами пасажирського транспорту області скористались 145,8 млн. пасажирів, що на 40% менше показника відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2,2 млрд.пас.км (скорочення на 48,4%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (59,9% та 36,5% відповідно).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–вересні 2020р. становили 5681,6 млн.дол. США, імпорту – 3457,4 млн.дол., і проти відповідного періоду 2019р. експорт зменшився на 11,7%, імпорт – на 19,4%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2224,2 млн.дол. (у січні–вересні попереднього року також позитивне – 2141,6 млн.дол.).

У січні–вересні 2020р. експорт товарів склав 5560,3 млн.дол., або 87,9% порівняно з відповідним періодом 2019р., імпорт - 3299,6 млн.дол., або 80,5%. Позитивне сальдо становило 2260,7 млн.дол. (рік тому також позитивне – 2223,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,7 (у січні–вересні 2019р. – 1,5).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 165 країн світу.

У січні–вересні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг склали
121,3 млн.дол. та 157,8 млн.дол. відповідно. У
порівнянні з аналогічним періодом 2019р. експорт збільшився на 11,4% (на 12,5 млн.дол.), імпорт зменшився на 17,3% (на 33,1 млн.дол.). Відємне сальдо становило 36,5 млн.дол. (рік тому також негативне – 82 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,8 (у січні–вересні 2019р. – 0,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 127 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області за січень–жовтень 2020р. дорівнював 102,3%.

За цей період. продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%, з яких найбільшеовочі (на 24,7%). На 4,7–1% зменшилися ціни на сало, м’ясо та м’ясопродукти, сири, яйця. Втім відчутно збільшилися в ціні цукор (на 33,3%), крупи гречані (на 32,5%), фрукти (на 20%); у межах 9,5–1,5% – олія соняшникова, борошно пшеничне, маргарин, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, хліб, рис.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 7%, а саме: на тютюнові вироби – 14,8%, алкогольні напої – 1,1%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 6,6%, у т.ч. за холодну воду – на 28,8%, природний газ – на 24,4%, утримання та ремонт житла – на 6,2%, оренду житла – на 5,1%, каналізацію – на 1,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 8,6%, зокрема, на амбулаторні послуги – на 12,3%, послуги лікарень – на 10,5%, фармацевтичну продукцію – на 8,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1,8% переважно через підвищення вартості автомобілів та транспортних послуг (на 13,2% та 11,2% відповідно). Натомість на 16,3% стали дешевшими паливо та мастила.

Також підвищилися ціни у сфері освіти (на 20,9%), зв’язку (на 4%), на послуги ресторанів та готелів (на 2,6%); знизилися – у сфері відпочинку і культури (на 3,3%).

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області