офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 січня 2021р. склала 3142 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2020р. становила 21309 осіб, померлих – 55290 осіб, природне скорочення – 33981 особу (дані попередні).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2021р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 3,2% і дорівнювала 12744 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2021р. до грудня 2020р. дорівнював 96%, до січня 2020р. – 107,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня збільшилась на 14,4%, або на 43 млн.грн, і на 1 лютого 2021р. склала 340,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні 2021р. становив 9,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу січня 2020р., та на 27,4% менше, ніж у грудні 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2021р. склав 7,3 млрд.грн, що на 6,8% більше показника січня 2020р., натомість проти грудня 2020р. зменшився на 27%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 52,4 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 34,1% менше, ніж у січні–грудні 2019р.

Найвагомішу частку з них (99% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (35,8%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,3% загального обсягу.

 

Сільське господарство

 

У січні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2020р. становив 115,7%, у т.ч. у підприємствах121,5%, у господарствах населення 94,1%.

У січні п.р. реалізовано на забій 30,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 8,6% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 15,3 тис.т молока (на 3,2% менше) та 62,1 млн.шт яєць (на 1,5% більше).

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 113,8 тис. голів (на 0,6% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 65,7 тис. (на 0,3% більше), свиней – 325,8 тис. (на 5,9% менше), овець і кіз – 55,7 тис. (на 3,7% більше), птиці свійської – 19,9 млн. голів (на 21% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні 2021р. порівняно з відповідним місяцем 2020р. зменшився на 19,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 30%, продукції тваринництва збільшився на 19,4%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні 2021р. порівняно з січнем попереднього року збільшились на 67,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 92,5%, продукції тваринництва – на 10,6%.

На 1 лютого 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 724,1 тис.т зерна (на 19,4% менше проти відповідної дати 2020р.), запаси насіння соняшнику становили 368,3 тис.т (на 40,3% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У січні 2021р. рівень промислового виробництва області проти грудня 2020р. склав 88,4%, у порівнянні з січнем 2020р. показник динаміки дорівнював 94,2%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні 2021р. порівняно з січнем 2020р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 91,8%) та добувній промисловості і розробленні кар’єрів (96%), у той же час – їх збільшення у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (103,9%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне скорочення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення обсягів видобутку кам’яного вугілля та руд кольорових металів.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 60,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (91%), машинобудуванні (93,4%), випуску гумових і пласт масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (94%), хімічних речовин і хімічної продукції (94,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (94,7%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 103,9%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні 2021р. склала 570,7 млн.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем 2020р. на 39,5%.

За 2020р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 427,7 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (17,3%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 72,3% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; добувної промисловості й розроблення кар’єрів та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1018,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного місяця 2020р. склав 97,6%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 14,1%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 23,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31,6%.

 

Транспорт

 

У січні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 8,7 млн.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у січні попереднього року. Вантажообіг також зменшився на 0,7% та дорівнював 1838,2 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 13,5 млн. пасажирів, що на 36,2% менше показника відповідного місяця 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 217,7 млн.пас.км (скорочення на 40,7%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області (60,8% та 35,5% відповідно).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у 2020р. становили 7767,4 млн.дол. США, імпорту – 4850,3 млн.дол., і проти 2019р. експорт зменшився на 3,8%, імпорт – на 16,6%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2917,1 млн.дол. (рік тому також позитивне – 2255,6 млн.дол.).

У 2020р. експорт товарів склав 7592 млн.дол., або 96% порівняно з попереднім роком, імпорт - 4634,1 млн.дол., або 83,3%. Позитивне сальдо становило 2957,9 млн.дол. (у 2019р. також позитивне – 2346,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,6 (у 2019р. – 1,4).

Зовнішньоторговельні операції товарами проводились з партнерами зі 172 країн світу.

У 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 175,4 млн.дол. та 216,2 млн.дол. відповідно. У порівнянні з 2019р. експорт збільшився на 6,4% (на 10,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 15,4% (на 39,3 млн.дол.). Відємне сальдо становило 40,8 млн.дол. (рік тому також негативне – 90,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,8 (у 2019р. – 0,6).

Зовнішньоторговельні операції послугами здійснювались з партнерами зі 130 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні 2021р. до грудня 2020р. склав 100,8%.

У січні 2021р. на споживчому ринку регіону ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Суттєво подорожчали яйця та овочі (на 10% та 7,1% відповідно); на 3,6–0,4% – цукор, олія соняшникова, фрукти, маргарин, хліб, сири, макаронні вироби, кисломолочна продукція. Водночас на 2,1–0,4% знизилися ціни на сметану, кондитерські вироби з цукру, м’ясо та м’ясопродукти.

Одяг і взуття зменшилися в ціні на 5,4%, а саме: взуття – на 7,4%, одяг – на 3,6%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,6% відбулося внаслідок зростання плати за електроенергію (на 36,6%), водовідведення (на 10,6%), водопостачання (на 10,2%). Натомість ціна на природний газ знизилася на 16,7%.

Подорожчання автомобілів (на 2,2%), палива та мастил (на 1,7%), транспортних послуг (на 0,1%) спричинило збільшення цін на транспорт у цілому на 1%.

Крім того, на 13,9–0,5% зросли ціни на послуги дошкільних закладів, у сфері зв’язку, на алкогольні напої, тютюнові вироби, послуги ресторанів та готелів, у сфері охорони здоров’я.

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області