офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–лютий 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. склала 3138,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2021р. становила 1582 особи, померлих – 5027 осіб, природне скорочення – 3445 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

За результатами обстеження робочої сили, у 2020р. на Дніпропетровщині кількість робочої сили віком 15 років і старше становила 1502,4 тис. осіб (з них у віці 15–70 років – 1496,8 тис. осіб), що на 2,3% менше, ніж у 2019р.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2019р. зменшився на 1,5 в.п. та склав 58%, а серед населення працездатного віку поменшав на 1,2 в.п. та дорівнював 69,3%.

Рівень безробіття (за методологією МОП) збільшився проти попереднього року однаково на 0,9 в.п. в обох згаданих вікових групах і становив відповідно 8,6% та 8,8% до робочої сили.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 3,3% і дорівнювала 12322 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2021р. до січня 2021р. становив 95,5%, до лютого 2020р. – 105,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 10,8%, або на 36,8 млн.грн, і на 1 березня 2021р. склала 377,7 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–лютому 2021р. становив 18,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7% більше від обсягу січня–лютого попереднього року. Оборот у лютому п.р. був більше, ніж у лютому 2020р. та у січні п.р., відповідно на 7,3% та на 0,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому п.р. склав 14,7 млрд.грн, що на 7,4% більше показника відповідного періоду 2020р. У лютому п.р. він дорівнював 7,4 млрд.грн і збільшився проти лютого 2020р. та січня п.р. відповідно на 7,9% та 0,5%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 113%, у т.ч. у підприємствах – 117,9%, у господарствах населення – 94,1%.

У перші два місяці п.р. реалізовано на забій 58,6 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 13,3% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 28,3 тис.т молока (на 7,2% менше) та 119,2 млн.шт яєць (на 7% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 111 тис. голів (на 4,5% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 62,9 тис. (на 3,4% менше), свиней – 322,1 тис. (на 4,7% менше), овець і кіз –  52,8 тис. (на 3,6% менше), птиці свійської – 19,9 млн. голів (на 14,3% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 20,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 31,1%, продукції тваринництва збільшився на 26,6%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у звітному періоді 2021р. порівняно з січнем–лютим попереднього року збільшились на 72,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 98,5%, продукції тваринництва – на 9,7%.

На 1 березня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 640,4 тис.т зерна (на 16,2% менше проти відповідної дати 2020р.), запаси насіння соняшнику становили 297,8 тис.т (на 41,3% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У лютому 2021р. рівень промислового виробництва області проти січня п.р. склав 100,7%, у порівнянні з лютим 2020р. показник динаміки дорівнював 98%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 92,7%) та добувній промисловості і розробленні кар’єрів (98%), при одночасному їх збільшенні у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (116,3%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне зменшення рівня виробництва відбулося внаслідок зменшення обсягів видобутку кам’яного вугілля.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 67,1%), машинобудуванні (85,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (92,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (96%), хімічних речовин і хімічної продукції (96,9%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 116,3%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–лютому 2021р. склала 1 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з відповідним періодом 2020р. на 29,8%.

У січні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 42,4 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (18,1%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 79,3% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 2035,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 86,5%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 13,2%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 22,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 46,7%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31,1%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами транспорту перевезено 17,4 млн.т вантажів, що на 0,8% більше, ніж у січні–лютому попереднього року. Вантажообіг зменшився на 0,8% та становив 3593,3 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 28,4 млн. пасажирів, що на 32,4% менше показника січня–лютого 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 446,8 млн.пас.км (скорочення на 37,9%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2021р. експорт товарів склав 733,8 млн.дол. США, або 122,4% порівняно з відповідним місяцем 2020р., імпорт - 321,4 млн.дол., або 94,1%. Позитивне сальдо становило 412,4 млн.дол. (у січні 2020р. також позитивне – 257,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,3 (у січні 2020р. – 1,8).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 118 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–лютому 2021р. склав 102%.

У лютому 2021р. на споживчому ринку регіону ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Суттєво (на 7,2%) подорожчала олія, на 5,9–1,4% – маргарин, овочі, хліб, рис, цукор, продукти переробки зернових, яйця, сметана, кондитерські вироби з борошна, масло, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з цукру.

У сфері охорони здоров’я зростання цін склало 0,5%, при цьому послуги лікарень та амбулаторні послуги подорожчали (на 7,9% та 1,3% відповідно), фармацевтична продукція подешевшала (на 0,7%).

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 2,5% через подорожчання палива та мастил (на 9%), транспортних послуг (на 1,6%). Натомість вартість автомобілів зменшилася на 0,7%.

Крім того, на 1,8–0,5% зросли ціни на оренду житла, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку та культури, на послуги ресторанів та готелів, алкогольні напої, тютюнові вироби. У той же час на 2,7% стали дешевшими одяг і взуття.

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області