офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–березень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 березня 2021р. склала 3136 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2021р. становила 3163 особи, померлих – 9523 особи, природне скорочення – 6360 осіб.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 11% і дорівнювала 13677 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у березні 2021р. до лютого 2021р. становив 109%, до березня 2020р. – 108,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж березня зменшилась на 3%, або на 11,2 млн.грн, і на 1 квітня 2021р. склала 366,6 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–березні 2021р. становив 30 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у березні п.р. був більше, ніж у березні 2020р. та у лютому п.р., відповідно на 12,7% та на 13,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні п.р. склав 23,2 млрд.грн, що на 9,5% більше показника відповідного періоду 2020р. У березні 2021р. він дорівнював 8,6 млрд.грн і збільшився проти березня 2020р. та лютого 2021р. відповідно на 13,3% та 13,1%.

 

Сільське господарство

 

У січніберезні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 115%, у т.ч. у підприємствах120,3%, у господарствах населення 94,3%.

У перші три місяці п.р. реалізовано на забій 90,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 16,2% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 43 тис.т молока (на 5,1% менше) та 183,3 млн.шт яєць (на 0,1% більше).

За розрахунками, на 1 квітня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 115,8 тис. голів (на 6% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 61,4 тис. (на 5,7% менше), свиней – 324,2 тис. (на 4% менше), овець і кіз – 60 тис. (на 3,4% менше), птиці свійської – 19,9 млн. голів (на 13,5% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–березні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 19,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 33,2%, продукції тваринництва збільшився на 43,8%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у звітному періоді 2021р. порівняно з січнем–березнем попереднього року збільшились на 71,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 99,1%, продукції тваринництва – на 14,3%.

На 1 квітня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 536,5 тис.т зерна (на 7,7% менше проти відповідної дати 2020р.), запаси насіння соняшнику становили 242,4 тис.т (на 42,6% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У березні 2021р. рівень промислового виробництва області проти лютого 2021р. склав 114,8%, у порівнянні з березнем 2020р. показник динаміки дорівнював 105,4%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січніберезні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 95,7%), при одночасному їх збільшенні у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (100,8%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (127,2%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, інших корисних копалин та розроблення карєрів.

Серед товаровиробників-переробників скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 78,9%), машинобудуванні (83,5%), випуску хімічних речовин і хімічної продукції (96%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (96,5%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (98,7%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (98,8%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 127,2%. Генерація електроенергії підприємствами області у січніберезні 2021р. склала 1,5 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнемберезнем 2020р. на 23%.

У січні–лютому 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 90,6 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (18,5%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 79,1% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–березні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 3232 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 82,5%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 12,3%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 23,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31,3%.

 

Транспорт

 

У січніберезні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 27,4 млн.т вантажів, що на 4,3% більше, ніж у січніберезні попереднього року. Вантажообіг зменшився на 3% та склав 5574,5 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 45,1 млн. пасажирів, що на 21,5% менше показника відповідного періоду 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 695,5 млн.пас.км (скорочення на 25,6%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2021р. експорт товарів склав 1546,1 млн.дол. США, або 125,9% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 685,4 млн.дол., або 94,2%. Позитивне сальдо становило 860,7 млн.дол. (у січні–лютому 2020р. також позитивне – 500,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,3 (у січні–лютому 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 132 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–березні 2021р. склав 103,8%.

За цей період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 4,9%. Найбільше (на 17–10,5%) подорожчали олія соняшникова, овочі, цукор, маргарин, яйця; у межах 7,8–2,8% – продукти переробки зернових, хліб, фрукти, рис, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 2%, зокрема, на тютюнові вироби – 3,4%, алкогольні напої – 0,7%.

Одяг і взуття дорожче коштували на 10,1%, при цьому взуття на 10,5%, одяг – на 9,7%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося внаслідок зростання плати за електроенергію (на 36,6%), водовідведення (на 10,6%), водопостачання (на 10,2%), оренду житла (на 1,8%). Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 16,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 1,2% за рахунок здорожчання послуг лікарень та амбулаторних послуг (на 8,4% та 4,3% відповідно). Натомість фармацевтична продукція подешевшала на 0,2%.

Подорожчання палива та мастил (на 17,8%), транспортних послуг (на 2,5%), автомобілів (на 1,2%) спричинило підвищення цін на транспорт у цілому на 5,3%.

На 13,9–0,9% зросли ціни на послуги дошкільних закладів, ресторанів та готелів, побутову техніку, у сферах зв’язку, відпочинку та культури.

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області