офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–квітень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 квітня 2021р. склала 3132,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2021р. становила 4895 осіб, померлих – 15027 осіб, природне скорочення – 10132 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2021р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 4% і дорівнювала 13129 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у квітні 2021р. до березня п.р. дорівнював 95%, до квітня 2020р. – 115,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж четвертого місяця зросла на 4,5%, або на 16,6 млн.грн, і на 1 травня 2021р. склала 383,2 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–квітні 2021р. становив 40,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 14,8% більше від обсягу січня–квітня попереднього року. Оборот у квітні 2021р. був більше, ніж у квітні 2020р. на 30,6%, натомість зменшився проти березня 2021р. на 2,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні п.р. склав 31,7 млрд.грн, що на 14,6% більше показника відповідного періоду 2020р. У квітні 2021р. він дорівнював 8,5 млрд.грн і збільшився проти квітня 2020р. на 31,1% та зменшився проти березня 2021р. на 2,2%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–березні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9,2 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 19,7% менше, ніж у січні–березні 2020р.

Найвагомішу частку з них (98,7% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (38,9%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,9% загального обсягу.

 

Сільське господарство

 

У січніквітні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 112,7%, у т.ч. у підприємствах117,4%, у господарствах населення 95,3%.

У звітному періоді п.р. реалізовано на забій 122 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 18,6% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 63,9 тис.т молока (на 4,9% менше) та 245 млн.шт яєць (на 2,4% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 123,8 тис. голів (на 9,8% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 61,3 тис. (на 6,6% менше), свиней – 322,3 тис. (на 4,8% менше), овець і кіз – 66,8 тис. (на 5,8% менше), птиці свійської – 20,4 млн. голів (на 11,9% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–квітні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 17,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 32,2%, продукції тваринництва збільшився на 50,1%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–квітні 2021р. порівняно з січнем–квітнем попереднього року збільшились на 66,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 92%, продукції тваринництва – на 13,4%.

На 1 травня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності  406,9 тис.т зерна (на 1,6% менше проти відповідної дати 2020р.), запаси насіння соняшнику становили 200,6 тис.т (на 42,1% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У квітні 2021р. рівень промислового виробництва регіону проти березня 2021р. склав 96,3%, у порівнянні з квітнем 2020р. показник динаміки дорівнював 130,2%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–квітні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 102,2%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (107,3%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (137,2%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку кам’яного вугілля, залізних руд і каменю, піску та глини.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 103%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (103,2%), виготовленні коксу та продуктів нафтоперероблення (105,1%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (112,8%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 137,2%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–квітні 2021р. склала 1,8 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–квітнем 2020р. на 17%.

У січні–березні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 150,8 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (19,2%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 79,2% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–квітні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 4532,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2020р. склав 83,9%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 11,4%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 23,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31,2%.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 37,9 млн.т вантажів, що на 11,2% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 2,2% та склав 7575,3 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 62 млн. пасажирів, що на 1,5% більше показника січня–квітня 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 964,3 млн.пас.км (скорочення на 0,4%). Значну частину пасажирських перевезень виконано електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–березні 2021р. становили 2652,3 млн.дол. США, імпорту – 1246,5 млн.дол., і у порівнянні з відповідним періодом 2020р. експорт збільшився на 38,4%, імпорт – на 5,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 1405,8 млн.дол. (торік також позитивне – 738,9 млн.дол.).

У перші три місяці 2021р. обсяг експорту товарів склав 2598,8 млн.дол., імпорту - 1183,7 млн.дол. Проти січняберезня попереднього року експорт збільшився на 38,7% (на 724,9 млн.дол.), імпорт – на 4,9% (на 55,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 1415,1 млн.дол. (у січніберезні 2020р. тeж позитивне – 745,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів склав 2,2 (у січні–березні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні товарні операції проводились з партнерами зі 142 країн світу.

У січні–березні 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 53,5 млн.дол. та 62,8 млн.дол. відповідно. Порівняно з аналогічним періодом 2020р. експорт збільшився на 26,8% (на 11,3 млн.дол.), імпорт – на 28,6% (на 14 млн.дол.). Відємне сальдо дорівнювало 9,3 млн.дол. (рік тому також негативне – 6,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг склав 0,9 (у січні–березні 2020р. – також 0,9).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами зі 115 країн світу.

 

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–квітні 2021р. склав 104,9%.

За цей період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%. Найбільше (на 32,4–10,4%) подорожчали олія соняшникова, цукор, маргарин, овочі, яйця, продукти переробки зернових; у межах 7,8–3,7% – хліб, рис, кондитерські вироби з борошна, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 2,8%, зокрема, на тютюнові вироби – 5,0%, алкогольні напої – 0,9%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 12,5%, при цьому взуття на 13,5%, одяг – на 11,6%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося внаслідок зростання плати за електроенергію (на 36,6%), водовідведення (на 10,6%), водопостачання (на 10,2%), оренду житла (на 1,8%). Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 16,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 3,0%, при цьому на послуги лікарень – на 13,4%, амбулаторні послуги на 6,5%, фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 5,8% відбулося переважно через подорожчання палива та мастил (на 19,0%), транспортних послуг (на 2,6%).

На 2,11,1% підвищилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сферах освіти, відпочинку та культури, зв’язку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області