офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–травень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. склала 3127,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2021р. становила 6401 особу, померлих – 21355 осіб, природне скорочення – 14954 особи.

 

Зайнятість та безробіття

 

За результатами обстеження робочої сили, у I кварталі 2021р. на Дніпропетровщині кількість робочої сили віком 15 років і старше дорівнювала 1474,5 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1469,9 тис. осіб, що на 1,8% менше, ніж у I кварталі 2020р.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівянно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 3,2 в.п. та склав 56,9%, а серед населення працездатного віку поменшав на 3,3 в.п. та дорівнював 68,3%.

Рівень безробіття (за методологією МОП) збільшився проти I кварталу попереднього року однаково на 2,3 в.п. серед населення означеної вікової групи та громадян працездатного віку і становив відповідно 10% та 10,2% до робочої сили.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 2,5% і склала 13460 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у травні 2021р. до квітня 2021р. дорівнював 101,6%, до травня 2020р. – 113%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж травня зросла на 7,4%, або на 28,4 млн.грн, і на 1 червня 2021р. становила 411,6 млн.грн.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств області до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, змішаним сільським господарством та банків) за січень–березень 2021р. склав 44,2 млрд.грн прибутку (за відповідний період 2020р. результатом роботи економіки області було негативне сальдо – 1,2 млрд.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 73,5%, отримано 48,9 млрд.грн прибутку (за січень–березень 2020р. – 11,9 млрд.грн).

Питома вага збиткових підприємств дорівнювала 26,5%, зазначеними суб’єктами допущено 4,7 млрд.грн збитків (рік тому відповідно 40,8% та 13,1 млрд.грн). Значних збитків зазнали підприємства промисловості (90,8% від загальної суми збитків).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–травні 2021р. становив 51,6 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 14,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у травні п.р. був більше, ніж у травні 2020р. на 16,5%, натомість зменшився проти квітня 2021р. на 1,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні п.р. склав 40 млрд.грн, що на 14,6% перевищує показник відповідного періоду 2020р. У травні 2021р. він дорівнював 8,4 млрд.грн і збільшився проти травня 2020р. на 17,2% та зменшився проти квітня 2021р. на 1,6%.

 

Сільське господарство

 

У січнітравні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2020р. становив 111%, у т.ч. у підприємствах115,7%, у господарствах населення 94,8%.

У звітному періоді п.р. реалізовано на забій 151,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 17,4% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 91,2 тис.т молока (на 7,3% менше) та 307,5 млн.шт яєць (на 4,8% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 121 тис. голів (на 12,8% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 59,6 тис. (на 9,1% менше), свиней – 320,6 тис. (на 7,7% менше), овець і кіз – 67,1 тис. (на 9,4% менше), птиці свійської – 21,1 млн. голів (на 8,6% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 14%, у т.ч. продукції рослинництва – на 28,5%, продукції тваринництва збільшився на 45,8%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем попереднього року збільшились на 64,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 88,3%, продукції тваринництва – на 16%.

На 1 червня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 341,9 тис.т зерна (на 3,9% більше проти відповідної дати 2020р.), запаси насіння соняшнику становили 156,4 тис.т (на 29,7% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У травні 2021р. рівень промислового виробництва області проти квітня 2021р. склав 103,1%, у порівнянні з травнем 2020р. показник динаміки дорівнював 120,7%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січнітравні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс104,4%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (110,1%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (147,3%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, камяного вугілля, інших корисних копалин та розроблення карєрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс102,4%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (103,9%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (104,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (106%), виготовленні коксу та продуктів нафтоперероблення (106,9%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (118,7%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 147,3%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–травні 2021р. склала 2,2 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–травнем 2020р. на 10,7%.

У січні–квітні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 207,4 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (19,4%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 78,4% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; та результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–травні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 5971,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 85,6%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 11%, що відповідає другому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 23,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31,3%.

 

Транспорт

 

У січнітравні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 49 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січнітравні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 6,1% та склав 9725,7 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в регіоні забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 77,2 млн. пасажирів, що на 14,1% більше показника січня–травня 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1231,4 млн.пас.км (зріс на 19,7%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–квітні 2021р. експорт товарів склав 3674 млн.дол. США, або 147,6% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 1653,4 млн.дол., або 115,3%. Позитивне сальдо становило 2020,6 млн.дол. (у січніквітні 2020р. також позитивне1055,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,2 (у січніквітні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 148 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–травні 2021р. склав 105,8%.

За цей період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 7,7%. Найбільше (на 38,3–16,3%) подорожчали олія соняшникова, фрукти, цукор, маргарин, овочі; у межах 10,4–4,6% – продукти переробки зернових, рис, хліб, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби. Натомість на 6,4% подешевшали яйця.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 3,9%, зокрема, тютюнові вироби – на 6,6%, алкогольні напої – на 1,4%.

Одяг і взуття збільшилися в ціні на 7,1%, при цьому взуття на 8,7%, одяг – на 5,5%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,1% відбулося через зростання плати за електроенергію (на 36,6%), водовідведення (на 10,6%), водопостачання (на 10,2%), оренду житла (на 2,9%). Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,9%, у т.ч. на послуги лікарень – на 13,7%, амбулаторні послуги на 8,1%, фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 5,9%, що стало наслідком подорожчання палива та мастил (на 19,1%), транспортних послуг (на 3,2%).

На 3,1–1,5% збільшилися ціни у сферах зв’язку, освіти, на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку та культури.

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області