офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–червень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 червня 2021р. склала 3123,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2021р. становила 7888 осіб, померлих – 26808 осіб, природне скорочення – 18920 осіб.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 2,8% і дорівнювала 13832 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у червні 2021р. до травня 2021р. дорівнював 102,9%, до червня 2020р. – 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж червня зросла на 11,1%, або на 45,5 млн.грн, і на 1 липня 2021р. склала 457,1 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–червні 2021р. становив 62,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 13,6% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у червні п.р. був більше на 10,8%, ніж у червні 2020р., натомість зменшився проти травня 2021р. на 1,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні п.р. склав 48,2 млрд.грн, що на 14,2% більше показника відповідного періоду 2020р. У червні 2021р. він дорівнював 8,2 млрд.грн і збільшився проти червня 2020р. на 11,6% та зменшився проти травня 2021р. на 1,5%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2021р. до відповідного періоду 2020р. становив 97,8%, у т.ч. у підприємствах – 100,3%, у господарствах населення – 91,1%.

Під урожай 2021р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1971,8 тис.га, з них у підприємствах – 1314,9 тис.га (66,7% загальних площ), у господарствах населення – 656,9 тис.га (33,3%). Більше половини зайнятих посівами площ (58,2%) відведено під зернові та зернобобові культури, що на 4,6% більше, ніж торік. Збільшилися площі під пшеницею (на 10,1%), ячменем (на 4%), овсом (на 48,8%), житом (на 21,7%). Водночас відбулося зменшення площ під гречкою (на 4,6%), кукурудзою (на 2,3%).

Площа під технічними культурами (690,4 тис.га) порівняно із 2020р. зменшилася на 7,6%, однак, збільшилася площа посіву сої (у 2,1 раза) та цукрових буряків (на 18,2%), скоротилися площі ріпаку і кользи (на 29,8%) та соняшнику (на 4%).

Порівняно із 2020р. площа під картоплею та овоче-баштанними культурами (95,7 тис.га) збільшилася на 1%, під кормовими культурами (37,4 тис.га) – зменшилася на 8,7%.

Станом на 1 липня 2021р. господарствами області розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових культур (без кукурудзи). Зернові зібрано на площі 11,7 тис.га (1,4% посіяних площ), що складає 25,1% до відповідного періоду 2020р. Всіма категоріями господарств одержано 49,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що втричі менше минулорічного показника, середня урожайність зернових культур становить 41,8 ц з 1 га проти 39,3 ц рік тому.

Скорочення обсягу виробництва продукції рослинництва зумовлено значно нижчими темпами збирання ранніх зернових та інших сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодних умов.

У січні–червні 2021р. реалізовано на забій 180,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 16,7% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 118,8 тис.т молока (на 8,8% менше) та 366,2 млн.шт яєць (на 5,9% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 120,8 тис. голів (на 14,3% менше, ніж торік), у т.ч. корів – 59,8 тис. (на 8,8% менше), свиней – 319,6 тис. (на 9,4% менше), овець і кіз – 69,7 тис. (на 2,8% менше), птиці свійської – 21,7 млн. голів (на 12,5% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–червні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 39,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 62%, продукції тваринництва збільшився на 49,1%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–червні 2021р. порівняно з січнем–червнем попереднього року збільшились на 60,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 84%, продукції тваринництва – на 15,4%.

На 1 липня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 269,8 тис.т зерна (на 31,2% менше проти відповідної дати 2020р.); запаси насіння соняшнику становили 115,8 тис.т (на 18,7% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У червні 2021р. рівень промислового виробництва області проти травня 2021р. склав 102,2%, у порівнянні з червнем 2020р. показник динаміки дорівнював 110,9%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–червні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 105%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (109,1%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (153,5%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку кам’яного вугілля, залізних руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 102,4%), виготовленні харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (102,6%), виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (103,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (107%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (107,3%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (118,6%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 153,5%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–червні 2021р. склала 2,6 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–червнем 2020р. на 7,7%.

У січні–травні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 266,1 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (19,8%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 78,5% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–червні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 7603,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 86,9%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 9,9%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 24% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45%, реконструкція та технічне переоcнащення – 31%.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 59,7 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–червні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 5,8% та склав 11796,1 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 92 млн. пасажирів, що на 12,9% більше показника січня–червня 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1571,3 млн.пас.км (зріс на 24,5%). Основу пасажирських перевезень було забезпечено електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–травні 2021р. експорт товарів склав 4702,6 млн.дол. США, або 153,1% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 2112,4 млн.дол., або 121%. Позитивне сальдо становило 2590,2 млн.дол. (у січні–травні 2020р. також позитивне – 1325,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,2 (у січні–травні 2020р. – 1,8).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 152 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–червні 2021р. склав 105,7%.

За цей період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися на 7,8%, при цьому найістотніше – на олію соняшникову (на 47,3%). Також суттєво подорожчали маргарин, цукор, фрукти, птиця, овочі, яловичина, крупи гречані (на 21,1–12,6%); у межах 10,5–5,8% – рис, борошно пшеничне, хліб, макаронні вироби. У той же час на 22,0% знизилися ціни на яйця.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 4,2%, зокрема, на тютюнові вироби – 7,3%, алкогольні напої – 1,3%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 6,3%, у т.ч. за електроенергію – на 36,6%, каналізацію – на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%. Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 4,7%, а саме: на послуги лікарень – на 13,9%, амбулаторні послуги – на 8,7%, фармацевтичну продукцію – на 2,9%.

Подорожчання палива та мастил (на 19,6%), транспортних послуг (на 4,9%), автомобілів (на 1,2%) спричинило підвищення цін на транспорт у цілому на 6,6%.

Крім того, стали дорожчими послуги дошкільних закладів (на 16,9%), збільшилися ціни у сфері зв’язку, на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку та культури (на 2,8–1,5%).

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області