офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–липень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 липня 2021р. склала 3120,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2021р. становила 9617 осіб, померлих – 31211 осіб, природне скорочення – 21594 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій регіону (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 0,4% і дорівнювала 13892 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у липні 2021р. до червня п.р. становив 100,2%, до липня 2020р. – 105,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж сьомого місяця зросла на 6,9%, або на 31,7 млн.грн, і на 1 серпня 2021р. склала 488,8 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–липні 2021р. становив 73,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 12,7% більше від обсягу січня–липня попереднього року. Оборот у липні 2021р. був більше, ніж у липні 2020р. та у червні 2021р., відповідно на 7,5% та на 5,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні п.р. склав 56,8 млрд.грн, що на 13,2% більше показника відповідного періоду 2020р. У липні 2021р. він дорівнював 8,6 млрд.грн і збільшився проти липня 2020р. та червня 2021р. відповідно на 8,2% та 5,3%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–червні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 25,3 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 3,9% більше, ніж у січні–червні 2020р.

Найвагомішу частку з них (98,7% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (38%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 85,6% загального обсягу.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–липні 2021р. до відповідного періоду 2020р. дорівнював 98%, у т.ч. у підприємствах – 95,2%, у господарствах населення – 106,2%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) зібрані та обмолочені на площі 691,9 тис.га (60,2% посіяних площ). У цілому намолочено 2,7 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,1% менше, ніж торік; середня урожайність зернових склала 39,4 ц з 1 га (на 8,5% більше).

У січні–липні 2021р. реалізовано на забій 207,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 16% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 146,1 тис.т молока (на 9,9% менше) та 423,3 млн.шт яєць (на 6,8% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 120,2 тис. голів (на 15,2% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 59,9 тис. (на 8,7% менше), свиней – 320,7 тис. (на 11,1% менше), овець і кіз – 67,2 тис. (на 4,7% менше), птиці свійської – 21,5 млн. голів (на 7,3% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–липні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 24,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35,6%, продукції тваринництва збільшився на 39,9%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–липні 2021р. порівняно з січнем–липнем попереднього року зросли на 51%, у т.ч. продукції рослинництва – на 64,4%, продукції тваринництва – на 16,3%.

На 1 серпня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1503,7 тис.т зерна (на 0,6% більше проти відповідної дати 2020р.); запаси насіння соняшнику становили 95,6 тис.т (на 19,1% більше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У липні 2021р. рівень промислового виробництва регіону проти червня 2021р. не змінився, у порівнянні з липнем 2020р. показник динаміки дорівнював 109,7%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–липні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання темпів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 105,3%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (109,7%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (146,9%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 100,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (101,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (104,2%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (107,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (107,8%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (116%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 146,9%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–липні 2021р. склала 3 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–липнем 2020р. на 7,6%.

У січні–червні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 331,5 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (20,3%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 79,1% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–липні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 9164,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2020р. склав 85,8%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 9,4%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 24,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 44,7%, реконструкція та технічне переоcнащення – 30,7%.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 70,6 млн.т вантажів, що на 15,1% більше, ніж у січні–липні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 4,7% та становив 13944,6 млн.ткм. Основу вантажних перевезень в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 107,3 млн. пасажирів, що на 11,7% більше показника січня–липня 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 1900 млн.пас.км (зріс на 27,8%). Значну частину пасажирських перевезень здійснено електро- та автотранспортом регіону.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–червні 2021р. становили 6048,8 млн.дол. США, імпорту – 2710,4 млн.дол., і проти відповідного періоду 2020р. експорт збільшився на 59,5%, імпорт – на 21,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 3338,4 млн.дол. (у січні–червні попереднього року також позитивне – 1565 млн.дол.).

За перші шість місяців 2021р. обсяг експорту товарів дорівнював 5936,6 млн.дол., імпорту - 2578 млн.дол. Проти січня–червня попереднього року експорт збільшився на 60,2% (на 2231 млн.дол.), імпорт – на 21,7% (на 459,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 3358,6 млн.дол. (у відповідному періоді 2020р. тeж позитивне – 1587,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,3 (у січні–червні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні товарні операції проводились з партнерами зі 160 країн світу.

У січні–червні 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 116,4 млн.дол. та 133 млн.дол. відповідно. Порівняно з аналогічним періодом 2020р. експорт збільшився на 29,2% (на 26,3 млн.дол.), імпорт – на 22,2% (на 24,1 млн.дол.). Відємне сальдо дорівнювало 16,6 млн.дол. (рік тому також негативне – 18,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,9 (у І півріччі 2020р. – 0,8).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами зі 127 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–липні 2021р. склав 105,9%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися в ціні на 7,9%, серед яких найістотніше – олія соняшникова (на 46,4%). Також суттєво (на 27,1–24,2%) подорожчали цукор, маргарин, фрукти, у межах 10,1–4,3% – продукти переробки зернових, хліб, рис, кондитерські вироби з цукру, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, овочі, масло, сири. Разом з тим на 25,2% знизилися ціни
на яйця, на 2,6% – на сало.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 4,8%, зокрема, на тютюнові вироби – 8,2%, алкогольні напої – 1,8%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 6,4%, у т.ч. за електроенергію – на 36,6%, утримання та ремонт житла – на 12,8, каналізацію – на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, оренду житла – на 3,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%. Водночас тарифи на природний газ знизилися на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 4,5%, а саме: на послуги лікарень – на 15,5%, амбулаторні послуги – на 8,9%, фармацевтичну продукцію – на 2,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 9,9%, при цьому паливо та мастила і транспортні послуги подорожчали (на 22,7% та 14,6% відповідно), автомобілі подешевшали (на 1,5%).

Крім того, на 16,9% підвищилися ціни на послуги дошкільних закладів, на 4,0–2,8% – на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері зв’язку. Ціни на одяг і взуття зменшилися на 6,7%.

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області