офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–серпень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. склала 3118,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2021р. становила 11261 особу, померлих – 35381 особу, природне скорочення – 24120 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

За результатами обстеження робочої сили, у I півріччі 2021р. на Дніпропетровщині кількість робочої сили віком 15 років і старше дорівнювала 1472,7 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1468 тис. осіб, що на 2,2% менше, ніж у I півріччі 2020р.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 50,5% населення відповідного віку, осіб віком 15–70 років – 57,5%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 130,4 тис. осіб.

Рівень безробіття населення серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15–70 років збільшився проти І півріччя попереднього року на 0,7 в.п. і дорівнював 8,9% робочої сили відповідного віку.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій регіону (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 0,5% і склала 13957 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у серпні 2021р. до липня п.р. дорівнював 100,7%, до серпня 2020р. – 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж восьмого місяця 2021р. зросла на 3,4%, або на 16,6 млн.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 505,5 млн.грн.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств області до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, змішаним сільським господарством, та банків) за січень–червень 2021р. склав 118,6 млрд.грн прибутку (за відповідний період 2020р. результатом роботи економіки області також було позитивне сальдо – 11,3 млрд.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 76%, отримано 122,7 млрд.грн прибутку (у січні–червні 2020р. показники відповідно дорівнювали 65,9% та 25,7 млрд.грн).

Питома вага збиткових підприємств становила 24%, зазначеними суб’єктами допущено 4,2 млрд.грн збитків (рік тому вони складали 14,4 млрд.грн).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–серпні 2021р. становив 84,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у серпні п.р. був більше, ніж у серпні 2020р. та у липні 2021р., відповідно на 5,2% та 0,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні п.р. склав 65,2 млрд.грн, що на 11,7% перевищує показник відповідного періоду 2020р. У серпні 2021р. він дорівнював 8,6 млрд.грн і збільшився проти серпня 2020р. та липня 2021р. відповідно на 5,9% та 0,2%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2021р. до відповідного періоду 2020р. становив 106%, у т.ч. у підприємствах104,1%, у господарствах населення 110,4%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) зібрані та обмолочені на площі 833,5 тис.га (72,6% посіяних площ). У цілому намолочено 3,3 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 18,9% більше, ніж торік; середня урожайність зернових склала 40,1 ц з 1 га (на 10,8% більше).

У січні–серпні 2021р. реалізовано на забій 235,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 15,7% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 172,9 тис.т молока (на 9,9% менше) та 480,6 млн.шт яєць (на 6,6% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби дорівнювала 120 тис. голів (на 15,4% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 60,6 тис. (на 7,3% менше), свиней – 330,2 тис. (на 9,5% менше), овець і кіз – 63 тис. (на 9,1% менше), птиці свійської – 22,3 млн. голів (на 10,7% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 17,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 27,3%, продукції тваринництва збільшився на 41,5%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у cічні–серпні 2021р. порівняно з січнем–серпнем попереднього року зросли на 48,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 58,5%, продукції тваринництва – на 17,4%.

На 1 вересня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1634,4 тис.т зерна (на 25,6% більше проти відповідної дати 2020р.); запаси насіння соняшнику становили 81,2 тис.т (на 22,9% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У серпні 2021р. рівень промислового виробництва області проти липня 2021р. склав 92,7%, у порівнянні з серпнем 2020р. показник динаміки дорівнював 106,2%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання темпів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 106%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (108,5%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (140%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 101,5%), машинобудуванні (101,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (102,8%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (107,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (108,7%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (113,6%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 140%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–серпні 2021р. склала 3,4 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–серпнем 2020р. на 4,8%.

У січні–липні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 395,8 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (20,5%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 79,1% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 10924,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 87,1%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 9%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 24,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 30,1%.

 

Транспорт

 

У січнісерпні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 81,4 млн.т вантажів, що на 14,4% більше, ніж у січнісерпні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 3,2% та становив 16171,2 млн.ткм. Майже усі вантажні перевезення в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 122,3 млн. пасажирів, що на 9,2% більше показника січня–серпня 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2204,9 млн.пас.км (зріс на 26,4%). Пасажирські перевезення було здійснено переважно електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–липні 2021р. експорт товарів склав 7172,7 млн.дол. США, або 165,4% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 3052 млн.дол., або 121,8%. Позитивне сальдо становило 4120,7 млн.дол. (у січнілипні 2020р. також позитивне1831,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,4січнілипні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 163 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–серпні 2021р. склав 105,7%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися в ціні на 7,4%, при цьому найістотніше – олія соняшникова, цукор, маргарин, фрукти (на 47,0–18,7%). Також подорожчали продукти переробки зернових, рис, хліб, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, масло (на 10,5–5,3%). У той же час на 13,1% здешевшали яйця, на 2,5% – сало.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 5,5%, зокрема, на тютюнові вироби – на 9,5%, алкогольні напої – на 1,9%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 6,7%, у т.ч. за електроенергію – на 36,6%, утримання та ремонт житла – на 15,2%, каналізацію на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, оренду житла – на 5,9%, утримання будинків та прибудинкових територій на 1,4%. Водночас тарифи на природний газ знизилися на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 4,2%, а саме: на послуги лікарень – на 15,5%, амбулаторні послуги – на 8,8%, фармацевтичну продукцію – на 1,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 10,3% переважно через подорожчання палива та мастил і транспортних послуг (на 25,4% та 15,3% відповідно).

Крім того, на 16,9% підвищилися ціни на послуги дошкільних закладів, на 4,5–2,6% – на послуги ресторанів та готелів, у сфері звязку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. Ціни на одяг і взуття зменшилися на 9,1%.

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області