офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–вересень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 вересня 2021р. склала 3115,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2021р. становила 13120 осіб, померлих – 39453 особи, природне скорочення – 26333 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій регіону (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2021р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 10,8%і склала 13768 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у вересні 2021р. до серпня п.р. дорівнював 97,5%, до вересня 2020р. – 103,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж дев’ятого місяця 2021р. зменшилась на 3,5%, або на 17,5 млн.грн, і на 1 жовтня 2021р. становила 488 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–вересні 2021р. становив 95,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 10,3% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у вересні п.р. був більше на 3,9%, ніж у вересні попереднього року, натомість зменшився проти серпня 2021р. на 1,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні п.р. склав 73,7 млрд.грн, що на 10,8% більше показника за 9 місяців 2020р. У вересні 2021р. він дорівнював 8,5 млрд.грн і збільшився проти вересня 2020р. на 4,3% та зменшився проти серпня 2021р. на 2%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2021р. до відповідного періоду 2020р. становив 104,6%, у т.ч. у підприємствах – 99,2%, у господарствах населення – 117%.

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові культури зібрані на площі 953,6 тис.га, що на 1,7% більше, ніж на початок жовтня 2020р. Виробництво зерна досягло 3,8 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 20,2% більше, ніж торік. У загальному виробництві зернових культур 2,5 млн.т (64,2%) припадає на пшеницю озиму.

З кожного гектара зібраної площі одержано в середньому по 40,1 ц зернових проти 33,9 ц на відповідну дату попереднього року.

Виробництво овочів відкритого ґрунту зросло  на 28,7% і склало 648,5 тис.т, картоплі накопано 673,4 тис.т, що в 1,5 раза більше минулорічного показника, плодоягідної продукції зібрано 111,7 тис.т, або на 13,4% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

У січні–вересні 2021р. реалізовано на забій 263,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 14,9% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 195,3 тис.т молока (на 10,3% менше) та 539,5 млн.шт яєць (на 6,5% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 115,1 тис. голів (на 17,7% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 59,4 тис. (на 9,3% менше), свиней – 317,3 тис. (на 13,2% менше), овець і кіз – 60,6 тис. (на 13,1% менше), птиці свійської – 22 млн. голів (на 6,7% більше).

Обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–вересні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 12,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 21%, продукції тваринництва збільшився на 39,4%.

Середні ціни аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–вересні 2021р. порівняно з січнем–вереснем попереднього року збільшились на 45%, у т.ч. продукції рослинництва – на 52,6%, продукції тваринництва – на 17,4%.

На 1 жовтня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1404,2 тис.т зерна, що майже на чверть більше проти відповідної дати 2020р.; запаси насіння соняшнику становили 442,7 тис.т (на 24,2% менше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У вересні 2021р. рівень промислового виробництва регіону проти серпня 2021р. склав 95,5%, у порівнянні з вереснем 2020р. показник динаміки дорівнював 108,3%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–вересні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 106,5%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (108,3%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (136,1%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 102,1%), машинобудуванні (103,5%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (109%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (109,7%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (113,4%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 136,1%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–вересні 2021р. склала 3,7 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–вереснем 2020р. на 2,8%.

У січні–серпні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 457,4 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (20,6%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 78,8% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 12945,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 89,2%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 8,7%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво становило 25,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 44,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 29,7%.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 91,6 млн.т вантажів, що на 13,9% більше, ніж у січні–вересні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 1,9% та склав 18245,5 млн.ткм. Майже усі вантажні перевезення в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту області скористались 138,5 млн. пасажирів, що на 7,3% більше показника відповідного періоду 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2499,9 млн.пас.км (зріс на 22,1%). Пасажирські перевезення було здійснено переважно електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–серпні 2021р. експорт товарів склав 8507,7 млн.дол. США, або 171% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 3554,9 млн.дол., або 122,2%. Позитивне сальдо становило 4952,8 млн.дол. (у січні–серпні 2020р. також позитивне – 2066,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,4 (у січні–серпні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 165 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–вересні 2021р. склав 107%.

За цей період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 8,6%, при цьому найсуттєвіше (на 46,9%) – на олію соняшникову. Також відчутно подорожчали маргарин (на 33,5%), цукор (на 33,3%), у межах 13,0–7,5% – фрукти, рис, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна та з цукру, макаронні вироби. У той же час на 9,2% знизилися ціни на овочі.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 5,7%, зокрема, на тютюнові вироби – на 9,9%, алкогольні напої – на 1,9%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 7,1%, у т.ч. за електроенергію – на 36,6%, каналізацію – на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2%. Натомість на 6,2% зменшилася вартість природного газу.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 4,6%, а саме: на послуги лікарень – на 15,5%, амбулаторні послуги – на 9,4%, фармацевтичну продукцію – на 2,2%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 9,9% передусім спричинене здорожчанням палива та мастил (на 25,2%) і транспортних послуг (на 15,9%). Разом з тим автомобілі подешевшали на 3,2%.

Вартість послуг закладів освіти зросла на 21,5%, при цьому вищої – на 25,1%, дошкільної та початкової – на 13,9%, середньої – на 13,8%.

На 3,6–2,2% підвищилися ціни у сфері зв’язку, на послуги ресторанів та готелів, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області