офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–жовтень 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. склала 3113 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2021р. становила 14854 особи, померлих – 43516 осіб, природне скорочення – 28662 особи.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій регіону (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2021р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 0,3% і дорівнювала 13730 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у жовтні 2021р. до вересня п.р. становив 98,9%, до жовтня 2020р. – 102,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж десятого місяця зменшилась на 1,9%, або на 9,1 млн.грн, і на 1 листопада 2021р. склала 478,8 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–жовтні 2021р. становив 106,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу січня–жовтня 2020р. Оборот у жовтні 2021р. був вищим, ніж у жовтні 2020р. та у вересні 2021р., відповідно на 0,3% та на 0,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні п.р. склав 82,6 млрд.грн, що на 9,8% більше показника відповідного періоду 2020р. У жовтні 2021р. він дорівнював 8,8 млрд.грн і збільшився проти жовтня 2020р. та вересня 2021р. відповідно на 0,7% кожний.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 41,9 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 6,8% більше, ніж у січні–вересні 2020р.

Майже весь обсяг капітальних інвестицій (99%) становили інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (37,7%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 83,9% загального обсягу.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2021р. до відповідного періоду 2020р. становив 119,9%, у т.ч. у підприємствах – 118%, у господарствах населення – 124,4%.

З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 1098,3 тис.га, що складає 95,6% площ, посіяних під урожай 2021р.

Виробництво зерна становило 4,6 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 31,7% більше, ніж на відповідну дату 2020р. З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 42,1 ц зерна (торік – 32,8 ц).

Виробництво соняшнику збільшилось на 35,6% за рахунок зростання урожайності на 7 ц з га. На 1 листопада 2021р. його намолочено 1337,6 тис.т.

Усіма категоріями господарств накопано 700,6 тис.т картоплі, що на 50,8% більше, ніж рік тому. Виробництво овочів відкритого ґрунту збільшилось на 16,3% і склало 697,2 тис.т. Рівень загального виробництва плодоягідної продукції (130,8 тис.т) зріс проти відповідного періоду 2020р. на 13,7%.

У січні–жовтні 2021р. реалізовано на забій 293,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 14,2% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 215,6 тис.т молока (на 10,3% менше) та майже 600 млн.шт яєць (на 6,1% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 111,2 тис. голів (на 17,4% менше, ніж торік),
у т.ч. корів – 58 тис. (на 10,6% менше), свиней – 315,8 тис. (на 11,7% менше), овець і
кіз – 55,8 тис. (на 13,1% менше), птиці свійської – 22 млн. голів (на 7,2% більше).

Загальний обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–жовтні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 9,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,3%, продукції тваринництва збільшився на 36,4%.

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у cічні–жовтні 2021р. порівняно з січнем–жовтнем попереднього року збільшились на 42,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 49,2%, продукції тваринництва – на 16,7%.

На 1 листопада 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1485,1 тис.т зерна, що на 30,1% більше проти відповідної дати 2020р.; запаси насіння соняшнику становили 757,9 тис.т (на 18,3% більше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У жовтні 2021р. рівень промислового виробництва регіону проти вересня 2021р. склав 97,6%, у порівнянні з жовтнем 2020р. показник динаміки дорівнював 100,9%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–жовтні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 106,1%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (106,8%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (135,5%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку залізних руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігається у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 101,7%), машинобудуванні (103,9%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (108,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (109,6%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (111,9%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 135,5%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–жовтні 2021р. склала 4,2 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–жовтнем 2020р. на 4,5%.

У січні–вересні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 508,3 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (20,2%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 78,3% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 15019,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 89,7%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 8,8%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 25,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 29,3%.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2021р. підприємствами транспорту перевезено 101,9 млн.т вантажів, що на 14% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Вантажообіг збільшився на 1% та склав 20372,9 млн.ткм. Майже усі вантажні перевезення в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 153,4 млн. пасажирів, що на 5,2% більше показника відповідного періоду 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2772,8 млн.пас.км (зріс на 24%). Пасажирські перевезення було здійснено переважно електро- та автотранспортом регіону.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–вересні 2021р. становили 9718,8 млн.дол. США, імпорту – 4297,3 млн.дол., і проти відповідного періоду 2020р. експорт збільшився в 1,7 раза, імпорт – на 24,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 5421,5 млн.дол. (у січні–вересні попереднього року також позитивне – 2236,7 млн.дол.).

За дев’ять місяців 2021р. обсяг експорту товарів дорівнював 9549,5 млн.дол. США, імпорту - 4096 млн.дол. Проти січня–вересня попереднього року експорт збільшився в 1,7 раза (на 3985,3 млн.дол.), імпорт – на 24,3% (на 799,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 5453,5 млн.дол. (у відповідному періоді 2020р. теж позитивне – 2268,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,3 (у січні–вересні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні товарні операції проводились з партнерами зі 168 країн світу.

У січні–вересні 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 175,5 млн.дол. та 201,8 млн.дол. відповідно. Порівняно з аналогічним періодом 2020р. експорт збільшився на 29,8% (на 40,3 млн.дол.), імпорт – на 24,5% (на 39,7 млн.дол.). Відємне сальдо дорівнювало 26,3 млн.дол. (рік тому також негативне – 27 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,9 (за 9 місяців 2020р. – 0,8).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами зі 133 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–жовтні 2021р. склав 107,8%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожчими на 10,1%. Найсуттєвіше (на 46,1–29,6%) зросли в ціні олія соняшникова, маргарин, цукор, у межах 12,9–8,8% – рис, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кондитерські вироби з цукру, масло, макаронні вироби.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 6,8%, зокрема, на тютюнові вироби – 11,4%, алкогольні напої – 2,4%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 5,3%, у т.ч. за електроенергію – на 26,5%, каналізацію – на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, оренду житла – на 9,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,0%. Натомість природний газ подешевшав на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 5,3%, а саме: на послуги лікарень – на 15,4%, амбулаторні послуги – на 10,9%, фармацевтичну продукцію – на 3%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 10,4% передусім спричинене здорожчанням палива та мастил (на 28,9%) і транспортних послуг (на 15,4%). Разом з тим ціни на автомобілі зменшилися на 3,7%.

Вартість послуг закладів освіти зросла на 21,4%, при цьому вищої – на 25,1%, дошкільної та початкової – на 13,9%, середньої – на 13,8%.

На 4,7–2,4% підвищилися ціни у сфері зв’язку, на послуги ресторанів та готелів, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області