офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–листопад 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 листопада 2021р. склала 3107,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2021р. становила 16514 осіб, померлих – 50901 особу, природне скорочення – 34387 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

За результатами обстеження робочої сили упродовж 9 місяців 2021р. на Дніпропетровщині кількість робочої сили віком 15 років і старше дорівнювала 1489,7 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1484,3 тис. осіб, що на 1% менше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 51,3% населення відповідного віку, осіб віком 15–70 років – 58,3%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 126,7 тис. осіб.

Рівень безробіття населення серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15–70 років збільшився проти 9 місяців попереднього року на 0,3 і 0,2 в.п. відповідно і дорівнював 8,5% робочої сили зазначених вище вікових груп.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій регіону (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2021р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 0,9% і склала 13853 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2021р. до жовтня 2021р. дорівнював 100%, до листопада 2020р. – 105,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж одинадцятого місяця 2021р. зросла на 1,2%, або на 5,6 млн.грн, і на 1 грудня 2021р. становила 484,5 млн.грн.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств області до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, змішаним сільським господарством, та банків) за січень–вересень 2021р. склав 168,2 млрд.грн прибутку (за відповідний період 2020р. результатом роботи економіки області також було позитивне сальдо в обсязі 26,6 млрд.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 78,8%, отримано 181 млрд.грн прибутку (у січні–вересні 2020р. ці показники відповідно дорівнювали 66,9% та 43,6 млрд.грн).

Питома вага збиткових підприємств склала 21,2%, зазначеними суб’єктами допущено 12,8 млрд.грн збитків (рік тому – 17 млрд.грн).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні–листопаді 2021р. становив 118,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот у листопаді 2021р. був вищим, ніж у листопаді 2020р. та у жовтні 2021р., відповідно на 1,9% та 2,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2021р. склав 91,6 млрд.грн, що на 8,9% перевищує показник відповідного періоду 2020р. У листопаді 2021р. він дорівнював 9,1 млрд.грн і збільшився проти листопада 2020р. та жовтня 2021р. відповідно на 2,4% та 2,3%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2021р. до відповідного періоду 2020р. становив 122,5%, у т.ч. у підприємствах – 120,9%, у господарствах населення – 126,4%.

Обсяг виробництва (валовий збір) культур зернових та зернобобових у господарствах усіх категорій  на 1 грудня 2021р. склав 4,9 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 37,5% більше, ніж було на відповідну дату попереднього року; у середньому з 1 га зібраної площі одержано по 43,1 ц зерна (на 31,8% більше).

Порівняно з початком грудня 2020р. більшими були обсяги виробництва соняшнику (1403,3 тис.т) – на 39%, буряку цукрового фабричного (31,7 тис.т) – на 28%, але скоротилося виробництво ріпаку (197,2 тис.т) – на 35%. Виробництво картоплі (706 тис.т) збільшилося в 1,5 раза, культур овочевих (775,8 тис.т) – на 14,3%, культур плодових та ягідних (137,3 тис.т) – на 16,6%.

У січні–листопаді 2021р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, становила 325,6 тис.т, що на 13,8% більше порівняно з аналогічним показником у 2020р., вироблено 232 тис.т молока (на 10,3% менше) та 661,5 млн.шт яєць (на 5,5% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби дорівнювала 104 тис. голів (на 19,7% менше, ніж торік), у т.ч. корів – 53,5 тис. (на 17,3% менше), свиней – 306,5 тис. (на 12,2% менше), овець і кіз – 50,1 тис. (на 15,4% менше), птиці свійської – 21,2 млн. голів (на 3,5% більше).

Загальний обсяг власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні–листопаді 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 6,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,5%, продукції тваринництва збільшився на 34,1%.

Індекс цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, що її виробляють, у cічні–листопаді 2021р. порівняно з січнем–листопадом попереднього року склав 139,4%, у т.ч. продукції рослинництва – 144,6%, продукції тваринництва – 116,3%.

На 1 грудня 2021р. маса зерна культур зернових і зернобобових у наявності у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, та підприємств, які їх вирощують, становила 1456 тис.т (на 55,1% більше проти 1 грудня 2020р.); маса насіння соняшнику – 745 тис.т (на 33,2% більше, ніж рік тому).

 

Промисловість

 

У листопаді 2021р. рівень промислового виробництва області проти жовтня 2021р. склав 106,6%, у порівнянні з листопадом 2020р. показник динаміки дорівнював 106,9%.

Підсумки діяльності індустрії регіону у січні–листопаді 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 105,9%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (107,2%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (133%).

У добувній промисловості загальне збільшення рівня виробництва відбулося внаслідок зростання обсягів видобутку металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Серед товаровиробників-переробників збільшення темпів випуску продукції спостерігається у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 101,7%), машинобудуванні (105%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (106,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (109%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (111,3%).

У сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції дорівнював 133%. Генерація електроенергії підприємствами області у січні–листопаді 2021р. склала 4,7 млрд.кВт·год, збільшившись порівняно з січнем–листопадом 2020р. на 2,1%.

У січні–жовтні 2021р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 559,8 млрд.грн, що відповідає найбільшому за вагою вкладу до загальноукраїнського обороту від промислової діяльності (19,8%).

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 77,7% виручки припадає на поставлену споживачам продукцію добувної промисловості й розроблення кар’єрів; металургії та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; результат діяльності з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 17134,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 90,6%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 8,6%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 24,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 29,9%.

 

Транспорт

 

У січні–листопаді 2021р. підприємствами транспорту перевезено 111,8 млн.т вантажів, що на 13,8% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року. Вантажообіг збільшився на 1% та становив 22454,5 млн.ткм. Майже усі вантажні перевезення в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту скористались 167,9 млн. пасажирів, що на 4,3% більше показника січня–листопада 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2997,5 млн.пас.км (зріс на 22,6%). Пасажирські перевезення було здійснено переважно електро- та автотранспортом регіону.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–жовтні 2021р. експорт товарів склав 10334,3 млн.дол. США, або 165,7% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт - 4670,1 млн.дол., або 125,5%. Позитивне сальдо становило 5664,2 млн.дол. (у січні–жовтні 2020р. також позитивне – 2517,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,2 (у січні–жовтні 2020р. – 1,7).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 168 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні–листопаді 2021р. склав 108,8%.

За цей період продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися в ціні на 11,5%. Найістотніше (на 38,7–32,4%) подорожчали олія соняшникова, маргарин, цукор, на 18–10,5% – продукти переробки зернових, хліб, рис, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, масло, кондитерські вироби з цукру.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися на 7,9%, зокрема, на тютюнові вироби – на 13%, алкогольні напої – на 3,1%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла на 5,8%, у т.ч. за електроенергію – на 26,5%, оренду житла – на 12,2%, каналізацію – на 10,6%, холодну воду – на 10,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2%. Натомість природний газ подешевшав на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 6,1%, а саме: на послуги лікарень – на 15,2%, амбулаторні послуги – на 13,1%, фармацевтичну продукцію – на 3,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 11,1% відбулося внаслідок подорожчання палива та мастил (на 33,3%) і транспортних послуг (на 15,9%). Разом з тим ціни на автомобілі зменшилися на 3,9%.

На 21,4% зросла вартість послуг закладів освіти, на 5,2–2,9% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сферах зв’язку, відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області