офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень 2022 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області, за оцінкою, на 1 січня 2022р. склала 3096,5 тис. осіб (дані попередні).

Кількість живонароджених у 2021р. становила 19508 осіб, померлих – 64775 осіб, природне скорочення – 45267 осіб (дані попередні).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2022р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 8,3% і дорівнювала 14479 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2022р. до грудня 2021р. становив 90,6%, до січня 2021р. – 103,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж першого місяця 2022р. зменшилась на 17%, або на 80,6 млн.грн, і на 1 лютого 2022р. склала 395 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у січні 2022р. становив 11,5 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11,7% більше від обсягу січня 2021р., та на 19,3% менше, ніж у грудні 2021р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2022р. склав 8,7 млрд.грн, що на 9,7% більше показника січня 2021р., натомість проти грудня 2021р. зменшився на 20,7%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 65,5 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 13,9% більше, ніж у січні–грудні 2020р.

Майже весь обсяг капітальних інвестицій (99,1%) склали інвестиції у матеріальні активи.

За видами активів найбільшу частину капітальних інвестицій (39,5%) використано на придбання (виготовлення) машин, обладнання та інвентарю.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 80,1% загального обсягу.

 

Сільське господарство

 

У січні 2022р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2021р. становив 101,8%, у т.ч. у підприємствах – 104,8%, у господарствах населення – 87,3%.

У першому місяці п.р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, склала 32,7 тис.т, що на 8,3% більше, порівняно з аналогічним показником у 2021р., вироблено 13,6 тис.т молока (на 11,1% менше) та 56,1 млн.шт яєць (на 9,7% менше).

За розрахунками, на 1 січня 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби дорівнювала 88,1 тис. голів (на 22,6% менше, ніж рік тому), у т.ч. корів – 52 тис. (на 20,9% менше), свиней – 292,2 тис. (на 10,3% менше), овець і кіз – 45,2 тис. (на 18,9% менше), птиці свійської – 20,5 млн. голів (на 3% більше).

Індекс фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні 2022р. порівняно з відповідним місяцем 2021р. становив 132,3%, у т.ч. продукції рослинництва – 140,8%, продукції тваринництва – 99,1%.

Індекс цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у січні 2022р. порівняно із січнем 2021р. дорівнював  108,4%, у т.ч. продукції рослинництва – 104,8%, продукції тваринництва – 128,1%.

На 1 лютого 2022р. маса зерна культур зернових і зернобобових у наявності у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, та підприємств, які їх вирощують, становила 1058,2 тис.т (на 46,1% більше проти 1 лютого 2021р.), у т.ч. 679,4 тис.т пшениці, 281,8 тис.т кукурудзи, 75,1 тис.т ячменю. Маса насіння соняшнику в наявності у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням, та підприємств, які його вирощують, становила 601 тис.т (в 1,6 раза більше, ніж на 1 лютого 2021р.).

 

Промисловість

 

Індекс промислового виробництва області за січень 2022р. проти січня 2021р. склав 106,4%.

Результати роботи індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 116,6%), при одночасному їх зменшенні у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (93,4%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (98,7%).

У профільних видах переробної промисловості збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 209,9%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (139,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (118,2%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (117,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (116,1%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (101,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (100,1%).

При цьому їх зменшення зафіксовано у машинобудуванні (96,9%).

 

Будівництво

 

У січні 2022р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1046,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного місяця попереднього року склав 85,8%.

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції дорівнювала 11,8%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни.

Нове будівництво склало 22,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 41,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 35,9%.

 

Транспорт

 

У січні 2022р. підприємствами транспорту перевезено 9,5 млн.т вантажів, що на 8,5% більше, ніж у першому місяці попереднього року. Вантажообіг збільшився на 7,8% та склав 1980,7 млн.ткм. Вантажні перевезення в області забезпечено залізничним та автомобільним транспортом.

Послугами пасажирського транспорту регіону скористались 13,3 млн. пасажирів, що на 1,2% менше показника січня 2021р. Пасажирообіг виконано в обсязі 237,3 млн.пас.км (зріс на 8,3%). Пасажирські перевезення було здійснено переважно електро- та автотранспортом області.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг області у 2021р. становили 12,4 млрд.дол. США, імпорту – 6,2 млрд.дол., і у порівнянні з 2020р. експорт збільшився в 1,6 раза, імпорт – на 26,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 6,2 млрд.дол. (у 2020р. також позитивне – 2,9 млрд.дол.).

У 2021р. обсяг експорту товарів склав 12,2 млрд.дол., імпорту - 5,9 млрд.дол. Проти попереднього року експорт збільшився на 60,2% (на 4,6 млрд.дол.), імпорт – на 26,7% (на 1,2 млрд.дол.). Позитивне сальдо становило 6,3 млрд.дол. (у 2020р. також позитивне – 3 млрд.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,1 (у 2020р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні товарні операції проводились з партнерами зі 170 країн світу.

У 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 243,7 млн.дол. та 291,5 млн.дол. відповідно. Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 28,7% (на 54,4 млн.дол.), імпорт – на 32,3% (на 71,2 млн.дол.). Відємне сальдо дорівнювало 47,8 млн.дол. (рік тому також негативне – 31 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,8 (за 2020р. – 0,9).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами зі 137 країн світу.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у січні 2022р. порівняно з груднем 2021р. склав 101,2%.

У січні 2022р. на споживчому ринку регіону продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,4%. Найбільше зросли в ціні овочі (на 20,3%), у межах 5,2–1,6% – яйця, яловичина, рис, сало, хліб, молоко, фрукти. У той же час на 1,6% подешевшав цукор.

Зниження цін на одяг і взуття склало 6,3%, а саме: на взуття – 6,8%, одяг – 5,7%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,0% відбулося, у першу чергу, за рахунок зростання плати за водовідведення (на 28,3%), водопостачання (на 21,0%).

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 1,4%, що стало наслідком подорожчання палива та мастил (на 2,3%), автомобілів (на 1,8%), транспортних послуг (на 0,8%).

Зростання цін у сфері зв’язку на 0,3% пов’язано з підвищенням вартості місцевого телефонного зв’язку (на 14,6%), поштових послуг (на 6,1%).

Послуги закладів освіти дорожче коштували на 3,1% через збільшення плати за утримання дітей у дошкільних закладах в 1,6 раза.

Крім того, зросли ціни у сфері охорони здоров’я (на 0,6%), знизилися – на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 1,3%).

 

 

 

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області