офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Календар оприлюднення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2023 рік

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

 

Календар оприлюднення статистичної інформації

на  2023  рік

 

!!! Інформація не оприлюднюється з урахуванням ситуації, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки  білорусі.

Інформація буде оприлюднена  після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності у період дії  воєнного стану.

 

 

Примітка:

По кожнній статінформації:

 – верхній рядок – дата оприлюднення

 – нижній рядок – період, за який підготовлено статінформацію

 – час розміщення:
   у понеділок–четвер – 16:45;
   у п'ятницю та передсвяткові дні
15:30

 

Перелік матеріалів

Термін оприлюднення та період

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

1.01 Населення та міграція

Чисельність населення по районах (попередні дані)

20

21

21

20

22

21

20

22

20

20

21

20

(01–11.2022)

(01–12.2022)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–04.2023)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані)

20

21

21

20

22

21

20

22

20

20

21

20

(01–11.2022)

(01–12.2022)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–04.2023)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

Кількість живонароджених, померлих по районах

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01–11.2022)

(01–12.2022) (попередні дані)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–12.2022) (остаточні дані)

(01–04.2023)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

Кількість померлих за причинами смерті

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01–11.2022)

(01–12.2022) (попередні дані)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–12.2022) (остаточні дані)

(01–04.2022)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

Населення

 

 

 

 

26

15; 29

26

 

 

 

 

 

(1990–2022)

(1990–2022)

(1990–2022)

Кількість прибулих, вибулих районах

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01–11.2022)

(01–12.2022) (попередні дані)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–12.2022) (остаточні дані)

(01–04.2023)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

Міграційний рух населення за типом місцевості

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2002–2022)

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів–громадян України за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

1.02 Ринок праці

1.02.01 Зайнятість та безробіття

Робоча сила

 

 

30

 

 

30

 

 

29

 

 

29

(01–12.2022)

(01–03.2023)

(01–06.2023)

(01–09.2023)

Робоча сила за статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

(2022)

1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників, відпрацьований час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

05

 

 

05

 

 

05

 

 

05

 

 

(09.2022)

(12.2022)

(03.2023)

(06.2023)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

 

 

03

 

 

02

 

 

04

 

 

04

(IV квартал 2022)

(І квартал 2023)

(ІІ квартал 2023)

(ІІІ квартал 2023)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2002–2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2010–2022)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

 

01

03; 31

 

04

01

04

03; 31

 

03

01

01

(12.2022)

(01.2023)
(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)
(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

1.03 Освіта

Заклади дошкільної освіти

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

(1995–2022)

Заклади вищої та фахової передвищої освіти

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

(2020–2022)

Кількість аспірантів

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

(1995–2022)

Заклади загальної середньої освіти

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

(1995–2022)

Заклади професійної (професійно–технічної) освіти

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

(1995–2022)

1.05 Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2022)

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2022)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2022)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2022)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

(2022)

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

(2022)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

2. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

2.01 Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (посилання на сайт Держстату)

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004–2021)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на сайт Держстату)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

(2004–2022)

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на сайт Держстату)

20

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

(2002–2021)

(2002–2022)

2.03 Економічна діяльність

2.03.01 Діяльність підприємств

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

(2022)

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

(2022)

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

(2022)

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

22

 

 

 

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах

 

 

 

 

 

22

 

 

 

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

22

 

 

 

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

(2022)

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

(2022)

2.03.02 Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Дніпропетровській області

 

 

13

 

 

09

 

 

08

 

 

08

(IV квартал 2022)

(I квартал 2023)

(IІ квартал 2023)

(ІІІ квартал 2023)

2.03.03 Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

24

23

24

25

24

23

25

23

25

24

23

26

(01–12.2022)

(01.2023)

(01–02.2023)

(01–03.2023)

(01–04.2023)

(01–05.2023)

(01–06.2023)

(01–07.2023)

(01–08.2023)

(01–09.2023)

(01–10.2023)

(01–11.2023)

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами

 

 

29

 

 

16

 

 

18

 

 

18

(01–12.2022)

(01–03.2023)

(01–06.2023)

(01–09.2023)

Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів

 

 

29

 

 

16

 

 

18

 

 

18

(01–12.2022)

(01–03.2023)

(01–06.2023)

(01–09.2023)

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

 

 

28

 

 

15

 

 

15

 

 

15

(01–12.2022)

(01–03.2023)

(01–06.2023)

(01–09.2023)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

(20052022)

2.03.04 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності

 

 

02

 

 

02

 

 

01

 

 

01

(0112.2022) (попередні дані)

(01–03.2023)

(0106.2023)

(01–09.2023)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

 

 

02

 

 

02

 

 

01

 

 

01

(0112.2022)

(01–03.2023)

(0106.2023)

(01–09.2023)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

 

02

 

 

02

 

 

01

 

 

01

(0112.2022)

(0103.2023)

(0106.2023)

(01–09.2023)

Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(20102022) (остаточні дані)

2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство

Рослинництво

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

(1995–2022)

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств