офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Терміни подання звітності | Статистичний календар
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька
Звернення громадян

Терміни подання статистичної звітності у грудні 2010 року

Граничні терміни подання статистичної та фінансової звітності

у лютому 2016 року

 

2 лютого

 

– ф.№24-сг (місячна) ”Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

– ф№1-торг (місячна) ”Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики.

– ф.№4-мтп (місячна) ”Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

 

4 лютого

 

  ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна)Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” подають юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС і АГНКС.

– ф.№1-опт (місячна) ”Звіт про обсяг оптового товарообігу” – подають суб’єкти господарювання – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

– ф.№1-зерно (місячна) ”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№1-П (місячна) ”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг)” – за видами подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності, за переліком та графіком, що встановлюються Головним управлінням статистики.

– ф.№1-ПО (місячна) ”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

– ф.№51-авто (місячна) ”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

 

5 лютого

 

– ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) ”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

– ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) ”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

– ф.№21-заг (місячна) ”Звіт про реалізацію продукції сільського господарства – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№2-етр (місячна) ”Звіт про роботу міського електротранспорту” подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

  ф.№51-вод (місячна) ”Звіт про роботу підприємства водного транспорту” подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом.

– ф.№51-ЦА (місячна) ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

 

8 лютого

 

ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики.

– ф.№9-ДС (річна) ”Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” – подають Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України ”Про державну службу” та ”Про службу в органах місцевого самоврядування”.

– ф.№1-кб (місячна) ”Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

 

9 лютого

 

– ф.№ 8-нк (річна) ”Звіт про діяльність музею за 20_рік” подають музеї (юридичні особи).

– ф.№ 9-нк (річна) ”Звіт про діяльність театру за 20_рік” подають театри (юридичні особи).

 ф.№12-нк (річна) ”Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20_рік” – подають концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи).

 ф.№1-Б (річна) ”Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами” – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

 

10 лютого

 

– ф.№1-ПО (поставки) (місячна) ”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

– ф.№5-ЗЕЗ (місячна) ”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

– ф.№1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

 

12 лютого

 

– ф.№1-ПЕ (місячна) ”Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондинційованого повітря, водопостачання, каналізації та поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики.

 

15 лютого

 

– ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) ”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд (у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги.

 

22 лютого

 

– ф.№1-ціни (буд) (місячна) ”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

– ф.№1-ціни (пром) (місячна) ”Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики.

 

29 лютого

 

            фінансова звітність – подають юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ.

ф.№1-підприємництво (річна) ”Структурне обстеження підприємства”подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) ”Структурне обстеження підприємства” – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

– ф.№2-Б (річна) ”Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів” – подають юридичні особи (акціонерні товариства – емітенти цінних паперів).

ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) ”Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№85-к (річна) ”Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу– подають юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти.

– ф.№7-тнв (річна) ”Звіт про травматизм на виробництві” – подають юридичні особи.

– ф.№1-житлофонд (річна) Житловий фонд” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості.

ф.№3-торг (річна) ”Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережіподають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

ф.№7-торг (річна) ”Звіт про наявність торгової мережі” – подають юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

– ф.№1-опт (річна) ”Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”– подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

– ф.№2-інвестиції (річна) ”Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

– ф.№11-ОЗ (річна) ”Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію” – подають юридичні особи – підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

– ф.№50-сг (річна) ”Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарськіх підприємств” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№10-мех (річна) ”Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№2-ферм (річна) ”Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві” – подають фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№3-лг (річна) ”Лісогосподарська діяльність” – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики.

– ф.№2-ТП (мисливство) (річна) ”Ведення мисливського господарства” – подають юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики.

– ф.№4-мтп (річна) ”Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів переробленння нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

– ф.№11-мтп (річна) ”Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище.

– ф.№11-ер (річна) ”Звіт про витрати палива, теплоенергії та електро-енергії” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення.

– ф.№11-мтп (паливо) (річна) ”Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт” – подають разом зі звітом за ф.11-мтп юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності.

– ф.№11-мтп (вер) (річна) ”Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів” – подають разом зі звітом за ф.11-мтп юридичні особи, відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності.

– ф.№1П-НПП (річна) ”Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт.

– ф.№2-тр (річна) ”Звіт про роботу автотранспорту– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

– ф.№1-КЗР (річна) ”Звіт про діяльність колективного засобу розміщування” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування.

– ф.№1-туризм (річна) ”Звіт про туристичну діяльність”– подають юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності; фізичні особи-підприємці – суб’єкти туристичної діяльності.

– ф.№11-зез (ВПІ) (річна) ”Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування”– подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємо-зв’язків прямих інвесторів.

– ф.№3-наука (річна) ”Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

– ф.№1-інновація (річна) Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” – подають юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості, за переліком, визначеним органом державної статистики.

– ф.№1-екологічні витрати (річна) ”Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” – подають юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком визначеним органами державної статистики.

– ф.№1-відходи (річна) ”Утворення та поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком визначеним органами державної статистики.

– ф.№1-ІКТ (річна) ”Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах” – подають юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

 

 

 

 

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски  
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2019
Головне управління статистики у Дніпропетровській області