офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Про Головне управління | Структурні підрозділи,їхні основні функціональні обов'язки
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька
Звернення громадян

Структурні підрозділи та їхні основні функціональні обов'язки

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
Здійснює загальну координацію діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики; складає Комплексну програму Головного управління статистики, інші плани/графіки виконання робіт, проводить моніторинг, аналіз та оцінку їх виконання; відповідає за організацію роботи колегії Головного управління статистики; проводить самооцінки діяльності Головного управління статистики, комплексні експертні оцінки роботи відокремлених та структурних підрозділів Головного управління статистики та узагальнює відповідну інформацію для підготовки звітів, запитальників самооцінки, довідок та ін.; складає річний Звіт про діяльність Головного управління статистики; забезпечує ведення автоматизованого обліку використання робочого часу у Головному управлінні статистики та аналіз даних АСОВ.
Начальник відділу – Карпенко Лариса Геннадіївна
(056) 778-68-97
Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних
Забезпечує функціонування процесу збирання форм державної статистичної і фінансової звітності та отримання адміністративних даних; забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень; здійснює моніторинг звітного навантаження на респондентів; надає консультативну підтримку та проводить роз’яснювальну роботу щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях. Забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і реєстрів респондентів статистичних спостережень у регіоні.
Начальник управління – Степенко Наталія Вікторівна
(056) 778-49-45
Управління збирання даних статистики цін
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики цін у регіоні, а саме реєстрацію, збирання, опрацювання, узагальнення статистичних даних для подальшого розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ), індексу цін виробників промислової продукції (ІЦВ), індексу цін на будівельно-монтажні роботи (ІЦБМР) та індексу цін на житло (ІЦЖ).
Начальник управління – Підорич Олена Георгіївна
(056) 778-68-53
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики в частині організації проведення вибіркових обстежень населення. Забезпечує підготовку до своєчасного та якісного проведення базових вибіркових обстежень населення, а саме: здійснює відбір територіальних одиниць вибірки та домогосподарств, актуалізацію списків адрес домогосподарств, ведення бази даних уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання, організацію їх роботи та координацію процесу навчання.
Начальник відділу – Білецька Людмила Вікторівна
(056) 778-68-68
Відділ обробки даних економічної статистики
Забезпечує функціонування процесу обробки даних економічної статистики. Здійснює організацію та проведення якісної професійної обробки даних форм державних статистичних спостережень: контроль, підтвердження та редагування статистичних даних, своєчасне внесення змін до програмного забезпечення, формування та передачу інформації для подальшої інтеграції.
Начальник відділу – Дорошкевич Наталія Михайлівна
(056) 778-67-72
Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики
Забезпечує функціонування процесу обробки даних демографічної та соціальної статистики. Здійснює організацію та проведення якісної професійної обробки даних форм державних статистичних спостережень: контроль, підтвердження та редагування статистичних даних, своєчасне внесення змін до програмного забезпечення, формування та передачу інформації для подальшої інтеграції.
Начальник відділу – Жирко Ольга Михайлівна
(056) 778-67-83
Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
Забезпечує функціонування процесу обробки даних вибіркових обстежень населення. Здійснює організацію та проведення якісної професійної обробки даних форм державних статистичних спостережень: контроль, введення інформації, підтвердження та редагування статистичних даних, формування та передачу інформації для подальшої інтеграції.
Начальник відділу – Соломоненко Вікторія Миколаївна
(056) 778-68-11
Управління аналізу даних статистики виробництва та послуг
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики капітальних інвестицій, основних засобів, промисловості, будівництва, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, транспорту, науки, технологій та інновацій, інформаційного суспільства та послуг в регіоні. Забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології, проводить аналіз повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник управління - Прохорова Олена Ігорівна
(056) 778-67-56
Управління аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Здійснює реалізацію державної політики у сфері регіональної статистики, статистики діяльності підприємств та тенденцій ділової активності в регіоні. Забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології, проводить аналіз повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник управління – Єременко Наталія Юріївна
(056) 778-69-00
Управління аналізу даних статистики торгівлі
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики енергетики, внутрішньої торгівлі та зовнішньої торгівлі в регіоні. Забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології, проводить аналіз повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник управління – Варяничко Ганна Юріївна
(056) 778-68-79
Управління аналізу даних соціальної статистики та статистики праці
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики ринку праці, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, населених пунктів та житла, правосуддя та злочинності, культури, політичної та іншої суспільної діяльності, туризму в регіоні; проводить аналіз повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень, забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник управління – Маслова Олена Миколаївна
(056) 778-68-10
Відділ аналізу даних демографічної статистики
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики населення та міграції в регіоні. Проводить опрацювання та аналіз статистичної інформації щодо масових демографічних явищ і процесів, забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник відділу – Лукашова Світлана Володимирівна
(056) 778-68-70
Управління аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики сільського, лісового, рибного господарства та навколишнього середовища в регіоні. Забезпечує функціонування процесу аналізу статистичних даних, відповідність статистичної інформації критеріям якості. Проводить аналіз повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень. Забезпечує ведення та використання даних реєстру сільськогосподарських товаровиробників (реєстр АГРО) у регіоні. Здійснює методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Начальник управління – Махницька Алла Анатоліївна
(056) 778-68-32
Сектор аналізу даних вибіркових обстежень населення
Здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики доходів та умов життя в регіоні. Проводить опрацювання та аналіз статистичної інформації, забезпечує її відповідність критеріям якості, бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону.
Завідувач сектору – Кравцова Ольга Михайлівна
(056) 778-68-72
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
Забезпечує функціонування процесу поширення статистичної інформації, а саме: здійснює підготовку комплексних статистичних публікацій і поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в області; організовує підготовку відповідей на запити користувачів статистичної інформації (у т.ч. відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”); забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Головного управління статистики, його актуалізацію та удосконалення; взаємодіє з користувачами статистичної інформації та громадськістю; вивчає потреби користувачів у статистичній інформації.
Начальник відділу – Вергун Людмила Михайлівна
(056) 778-49-88Управління інформаційних технологій
Здійснює реалізацію державної політики у сфері інформатизації Головного управління статистики, розроблення, вдосконалення і запровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики, забезпечення технічного захисту інформації. Забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб; реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики на регіональному рівні.
Начальник управління – Герасименко Сергій Свиридович
(056) 778-67-63


Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Здійснює формування проекту кошторису доходів і видатків на утримання Головного управління статистики, розроблення структури та складання штатних розписів за бюджетними програмами, ведення договірної роботи, економічного аналізу використання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи, нарахування та виплату заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; складання бухгалтерської та податкової звітності; проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів.
Начальник управління – головний бухгалтер - Оніщенко Ольга Вікторівна
(056) 778-68-55Управління персоналу
Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби у Головному управлінні статистики, добір та прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
Начальник управління- Іванова Лариса Іванівна
(056) 778-68-45


Відділ документального забезпечення та контролю виконання
Забезпечує організацію ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у Головному управлінні статистики.
Начальник відділу– Лисенко Валентина Олександрівна
(056) 778-67-69
Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд
Забезпечує господарське і технічне обслуговування будівель, інженерних мереж та технологічного обладнання у Головному управлінні статистики, управліннях (відділах, секторах) статистики у районах та містах. Здійснює роботи по матеріально-технічному забезпеченню діяльності установи та контроль за збереженням матеріальних цінностей; охорону адміністративного будинку та господарчих будівель установи.
Начальник відділу – Щербаков Олександр Петрович
(056) 778-67-60

Сектор режимно-секретної роботи
Організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності у Головному управлінні статистики, проводить заходи по забезпеченню збереження державної таємниці.
Завідувач сектора – Щербина Вікторія Дмитрівна
(056) 778-67-92

Головний спеціаліст-юрисконсульт
Здійснює організацію роботи щодо правового забезпечення.Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечує реалізацію державної політики щодо запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, розробляє заходи щодо запобігання корупції, контролює їх виконання.
Петров Віктор Іванович
(056) 778-68-83

Головний спеціаліст з питань захисту інформації
Організовує роботу щодо забезпечення захисту інформації в Головному управлінні статистики.
Єлісєєв Юрій Олександрович

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски  
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2019
Головне управління статистики у Дніпропетровській області