офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
Шановні респонденти!

Електронна звітність

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Проєкт табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень
для підприємств, організацій та установ Дніпропетровської області на 2020 рік

Прийом звітів за принципом
"Єдиного вікна"

Терміни подання звітності у 2020 році

 
Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

УВАГА!
Закриття підрозділів статистики у районах і містах з 01 січня 2020 року
та новий порядок подання звітності

НКЦПФР запускає систему фінансової звітності, складеної на основі таксономії
фінансової звітності за міжнародними стандартами, в єдиному електронному форматі
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ


ІнфографікаКаталог офіційних
статистичних публікацій
у 2019 році


Статистичний збірник
Дніпропетровщина
у цифрах у 2018 році


Статистичний щорічник
Дніпропетровської області
за 2018 рік

НОВИНИ


27.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у Дніпропетровській області у грудні 2019 року

24.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Виробництво будівельної продукції у Дніпропетровській області у 2019 році

23.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Промислове виробництво у Дніпропетровській області у 2019 році

Підготовлено Прес-випуск:


Про роботу транспорту Дніпропетровської області у 2019 році

Поновилася інформація у розділі "Внутрішня торгівля":


Роздрібна торгівля у 2019 році

Поновилася інформація у розділі "Населення та міграція":


Чисельність населення у січні–листопаді 2019 року

22.01.2020

Підготовлено Експрес-випуски:


Про надання населенню Дніпропетровської області субсидій у грудні 2019 року

Підсумки роботи транспорту Дніпропетровської області у 2019 році

21.01.2020

Підготовлено Експрес-випуски:


Індекс сільськогосподарської продукції у Дніпропетровській області у 2019 році (попередні дані)

Чисельність наявного населення м.Дніпра на 1 грудня 2019 року

Чисельність наявного населення по містах та районах Дніпропетровської області на 1 грудня 2019 року

Демографічна ситуація у Дніпропетровській області у січні–листопаді 2019 року

Міграційний рух населення по містах та районах Дніпропетровської області у січні–листопаді 2019 року

Природний рух населення по містах та районах Дніпропетровської області у січні–листопаді 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2019 році

Поновилася інформація у розділі "Зовнішньоекономічна діяльність":


Товарна структура зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області у січні–листопаді 2019 року

17.01.2020

Поновилася інформація у розділі "Доходи населення":


Доходи населення по регіонах України (2002-2018)

15.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Зовнішня торгівля Дніпропетровської області товарами у січні–листопаді 2019 року

Підготовлено Прес-випуски:


Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області у грудні 2019 року

Зовнішня торгівля Дніпропетровської області товарами у січні–листопаді 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України":


Кількість юридичних осіб по містах та районах

Поновилася інформація у розділі "Ціни":


Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році

14.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Індекси споживчих цін у Дніпропетровській області у грудні 2019 року

10.01.2020

Підготовлено Прес-випуск:


Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Дніпропетровської області у січні–листопаді 2019 року

09.01.2020

Підготовлено cтатистичний бюлетень:


Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за січень–листопад 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2019 року

03.01.2020

Підготовлено Експрес-випуск:


Про оплату населенням Дніпропетровської області житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року

02.01.2020

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Місяць року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Архів 2019 Архів 2018 Архів 2017 Архів 2016 Архів 2015 Архів 2014 Архів 2013Наша адреса:
Україна, 49000,
м. Дніпро,
вул. Столярова, 3
• телефони: (056) 778-68-43,
• факс: (056) 778-67-69
• е-mail :

Короткі підсумки соціально-економічного становища Дніпропетровської області

Населення. На 1 листопада 2019р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало 3181,5 тис. осіб.

Заробітна плата. У листопаді 2019р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зменшилась проти жовтня 2019р. на 0,7% і склала 11079 грн. Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2019р. до жовтня 2019р. дорівнював 99,4%, до листопада 2018р. – 114,5%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж листопада 2019р. зросла на 11%, або на 33,9 млн.грн, і на 1 листопада 2019р. становила 342 млн.грн.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2019р. склала 23 тис. осіб, що на 7,8% більше, ніж на кінець жовтня 2019р. Кількість вакансій зменшилась на 15,2% і на кінець листопада 2019р. становила 7,7 тис. одиниць.

Роздрібна торгівля. У січні–листопаді 2019р. оборот роздрібної торгівлі становив 91,6 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 12,9% більше від обсягу січня–листопада 2018р.

Сільське господарство. У січні–листопаді 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 107,7%, у т.ч. у підприємствах – 113,9%, у господарствах населення – 98,2%.

Промисловість. Індекс промислового виробництва області за січень–листопад 2019р. проти січня–листопада 2018р. склав 101,1%. Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 103,4%) та добувній промисловості і розробленні кар’єрів (100,6%) при одночасному їх зменшенні у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (84,7%). У профільних видах переробної промисловості збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (індекс – 100,4%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (101%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (101,8%), виготовленні хімічних речовин і хімічної продукції (109%), машинобудуванні (111%). При цьому їх зменшення зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (99,2%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (85,3%) та виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (81,7%).

Будівництво. У січні–листопаді 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 16848,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2018р. дорівнював 126,5%.

Транспорт. У січні–листопаді 2019р. підприємствами транспорту перевезено 99,5 млн.т вантажів, що на 6,5% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року. Вантажооборот зменшився на 4,5% та склав 23,5 млрд.ткм. Послугами пасажирського транспорту області скористались 265,4 млн. пасажирів, що на 7,8% менше показника відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот виконано в обсязі 4,7 млрд.пас.км (зменшення на 2,9%).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–жовтні 2019р. обсяг експорту товарів склав 6796,2 млн.дол. США, імпорту – 4716,7 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2018р. експорт збільшився на 5,7% (на 364,4 млн.дол.), імпорт – на 7,5% (на 329,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 2079,5 млн.дол. (у січні–жовтні попереднього року теж позитивне – 2044,5 млн.дол.).

Ціни. Індекс споживчих цін у листопаді 2019р. склав 99,9%, з початку року – 103,9%.


Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька
Зворотний зв'язок
Звернення громадян
 GoogleІнші органи державної статистики
Держстат
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь

 

Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Електронна звітність  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2020
Головне управління статистики у Дніпропетровській області