офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
УВАГА! ВІДЕОНАРАДА ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
НКЦПФР запускає систему фінансової звітності, складеної на основі таксономії
фінансової звітності за міжнародними стандартами, в єдиному електронному форматі
Шановні респонденти!

Електронна звітність

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Табель (перелік) форм державних статистичних спостережень
для підприємств, організацій та установ Дніпропетровської області на 2021 рік

Прийом звітів за принципом
"Єдиного вікна"

Терміни подання звітності

Працює чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"

Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

Розпочав роботу Telegram-канал для респондентів: https://t.me/dneprstat

Оголошення
Обмежувальні протиепідемічні заходи в органах державної статистики з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19
УВАГА!!! З 16.03.2020 р. доступ до будівлі Головного управління статистики у Дніпропетровській області обмежено.
Усі форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності наполегливо рекомендуємо надавати в електронному вигляді.
Звіти, принесені особисто, слід залишати у поштовій скриньці, встановленій у холі. Контактні телефони щодо подання звітності: (056) 778-56-73, (056) 778-68-85. Запити стосовно отримання інформації з ЄДРПОУ, статистичної інформації, звернення з інших питань направляти на електронну пошту -
ous@dp.ukrstat.gov.ua
Контактні телефони:
– щодо довідок з ЄДРПОУ – (056) 778-68-69
– щодо інших питань – (056) 778-68-43.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ


Статистика в смартфоні


Інфографіка


Каталог офіційних
статистичних публікацій
у 2021 році


Статистичний збірник
Дніпропетровщина
у цифрах у 2019 році


Статистичний щорічник
Дніпропетровської області
за 2019 рік

Розміщено роз’яснення Національного агентства України з питань державної службиДо уваги користувачів ЄДРПОУ


До уваги респондентів


16.04.2021

Підготовлено Пресвипуск:


Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області у березні 2021 року

15.04.2021

Підготовлено Експрес-випуск:


Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області у січні–лютому 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України":


Кількість юридичних осіб по районах

Поновилася інформація у розділі "Ціни":


Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до попереднього місяця)

14.04.2021

Підготовлено Експрес-випуск:


Індекси споживчих цін у Дніпропетровській області у березні 2021 року

13.04.2021

Підготовлено Експрес-випуск:


Про оплату населенням Дніпропетровської області житлово-комунальних послуг у лютому 2021 року

09.04.2021

Підготовлено cтатистичний збірник:


Індекси споживчих цін у 2020 році

08.04.2021

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)

07.04.2021

Підготовлено Пресвипуск:


Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Дніпропетровської області
у січні–лютому 2021 року

06.04.2021

Підготовлено Пресвипуск:


Розподіл домогосподарств Дніпропетровської області за наявністю товарів тривалого користування
у 2020 році

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Будівництво":


Індекси будівельної продукції за видами у 2021 році

05.04.2021

Підготовлено cтатистичний бюлетень:


Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за січень–лютий 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Комплексна статистика":


Основні показники соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області
за січень–лютий 2021 року

02.04.2021

Підготовлено Пресвипуск:


Рівень оплати праці у Дніпропетровській області у лютому 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Внутрішня торгівля":


Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020)

01.04.2021

Підготовлено Експрес-випуск:


Виробництво будівельної продукції у Дніпропетровській області у січні–лютому 2021 року

Підготовлено Пресвипуски:


Основні показники діяльності підприємств оптової торгівлі Дніпропетровської області у 2020 році

Основні показники діяльності підприємств роздрібної торгівлі у Дніпропетровській області у 2020 році

Про роботу транспорту Дніпропетровської області у січні–лютому 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Поновилася інформація у розділі "Національні рахунки":


Валовий регіональний продукт (2004-2019)

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЗМІ

Отримуйте офіційну статистичну інформацію  від Головного управління статистики.

Наша адреса:
Україна, 49000,
м. Дніпро,
вул. Столярова, 3
• телефони: (056) 778-68-43,
• факс: (056) 778-67-69
• е-mail :

Короткі підсумки соціально-економічного становища Дніпропетровської області

Населення. На 1 лютого 2021р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало 3138,8 тис. осіб.

Заробітна плата. У лютому 2021р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області зменшилась проти попереднього місяця на 3,3% і становила 12322 грн. Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2021р. до січня 2021р. дорівнював 95,5%, до лютого 2020р. – 105,1%. Сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж другого місяця 2021р. збільшилась на 10,8%, або на 36,8 млн.грн, і на 1 березня 2021р. склала 377,7 млн.грн.

Роздрібна торгівля. У січні–лютому 2021р. оборот роздрібної торгівлі становив 18,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7% більше від обсягу відповідного періоду 2020р.

Сільське господарство. У січні–лютому 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 113%, у т.ч. у підприємствах – 117,9%, у господарствах населення – 94,1%.

Промисловість. Індекс промислового виробництва області за січень–лютий 2021р. проти січня–лютого 2020р. склав 96,1%. Результати роботи індустрії регіону формувалися під впливом зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 92,7%) та добувній промисловості і розробленні кар’єрів (98%), при одночасному їх збільшенні у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (116,3%). У профільних видах переробної промисловості скорочення темпів випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 67,1%), машинобудуванні (85,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (92,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95%), випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (96%), хімічних речовин і хімічної продукції (96,9%). При цьому їх збільшення зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (103%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (128,3%).

Будівництво. У січні–лютому 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 2035,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року склав 86,5%.

Транспорт. У січні–лютому 2021р. підприємствами транспорту перевезено 17,4 млн.т вантажів, що на 0,8% більше, ніж у січні–лютому попереднього року. Вантажообіг зменшився на 0,8% та склав 3593,3 млн.ткм. Послугами пасажирського транспорту області скористались 28,4 млн. пасажирів, що на 32,4% менше показника січня–лютого 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 446,8 млн.пас.км (скорочення на 37,9%).

Зовнішня торгівля товарами. У січні 2021р. експорт товарів склав 733,8 млн.дол. США, або 122,4% порівняно з відповідним місяцем 2020р., імпорт – 321,4 млн.дол., або 94,1%. Позитивне сальдо становило 412,4 млн.дол. (у січні 2020р. також позитивне – 257,9 млн.дол.).

Ціни. Індекс споживчих цін у лютому 2021р. до попереднього місяця дорівнював 101,2%, з початку року – 102,0%.


Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян
 GoogleІнші органи державної статистики
Держстат
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь

 

Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області