офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
НКЦПФР запускає систему фінансової звітності, складеної на основі таксономії
фінансової звітності за міжнародними стандартами, в єдиному електронному форматі
Шановні респонденти!

Електронна звітність

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Табель (перелік) форм державних статистичних спостережень
для підприємств, організацій та установ Дніпропетровської області

Прийом звітів за принципом
"Єдиного вікна"

Терміни подання звітності

Працює чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"

Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

Працює Telegram-канал "Дніпростат респондентам": https://t.me/dneprstat

Оголошення
Обмежувальні протиепідемічні заходи в органах державної статистики з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19
УВАГА!!! З 16.03.2020 р. доступ до будівлі Головного управління статистики у Дніпропетровській області обмежено.
Усі форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності наполегливо рекомендуємо надавати в електронному вигляді.
Звіти, принесені особисто, слід залишати у поштовій скриньці, встановленій у холі. Контактні телефони щодо подання звітності: (056) 778-56-73, (056) 778-68-85. Запити стосовно отримання інформації з ЄДРПОУ, статистичної інформації, звернення з інших питань направляти на електронну пошту -
ous@dp.ukrstat.gov.ua
Контактні телефони:
– щодо довідок з ЄДРПОУ – (056) 778-68-69
– щодо інших питань – (056) 778-68-43.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ


Статистика в смартфоні


Інфографіка


Каталог офіційних
статистичних публікацій
у 2022 році


Статистичний збірник
Дніпропетровщина
у цифрах у 2020 році


Статистичний щорічник
Дніпропетровської області
за 2020 рік

Інформація Національного агентства України з питань державної служби

Головне управління статистики пропонує в оренду вільні приміщенняДо уваги користувачів ЄДРПОУ


Працює Telegram-канал "Дніпростат користувачам": https://t.me/dneprstat2


26.01.2022

Поновилася інформація у розділі "Енергетика":


Запаси палива на 1 січня 2022 року

25.01.2022

Підготовлено експрес-випуск:


Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Дніпропетровської області у грудні 2021 року

Підготовлено пресвипуск:


Демографічна ситуація на Дніпропетровщині у січні–листопаді 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Внутрішня торгівля":


Роздрібна торгівля у 2021 році

21.01.2022

Підготовлено пресвипуск:


Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області у січні–листопаді 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2022 року

Поновилася інформація у розділі "Доходи населення":


Доходи населення по регіонах України (2002-2020)

20.01.2022

Підготовлено експрес-випуск:


Індекс сільськогосподарської продукції у Дніпропетровській області у 2021 році (попередні дані)

Поновилася інформація у розділі "Населення та міграція":


Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січні–листопаді 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Зовнішньоекономічна діяльність":


Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Дніпропетровської області
у січні–листопаді 2021 року

19.01.2022

Підготовлено експрес-випуски:


Демографічна ситуація у Дніпропетровській області у січні–листопаді 2021 року

Чисельність наявного населення м.Дніпра на 1 грудня 2021 року

17.01.2022

Підготовлено експрес-випуск:


Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області у січні–листопаді 2021 року

Підготовлено пресвипуск:


Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області у грудні 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Реєстр статистичних одиниць":


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад (ТГ)
з розподілом за ознакою статі керівника

13.01.2022

Підготовлено експрес-випуски:


Про оплату населенням Дніпропетровської області житлово-комунальних послуг
у листопаді 2021 року

Індекси споживчих цін у Дніпропетровській області у грудні 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Ціни":


Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році

11.01.2022

Підготовлено пресвипуск:


Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Дніпропетровської області
у січні–листопаді 2021 року

10.01.2022

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–листопад 2021 року

06.01.2022

Підготовлено пресвипуск:


Рівень оплати праці у Дніпропетровській області у листопаді 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Будівництво":


Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2021 році

05.01.2022

Підготовлено статистичний бюлетень:


Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за січень–листопад 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Поновилася інформація у розділі "Комплексна статистика":


Основні показники соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області
за січень–листопад 2021 року

04.01.2022

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЗМІ

Отримуйте офіційну статистичну інформацію  від Головного управління статистики.

Наша адреса:
Україна, 49038,
м. Дніпро,
вул. Столярова, 3
• телефони: (056) 778-68-43,
• факс: (056) 778-67-69
• е-mail :

Короткі підсумки соціально-економічного становища Дніпропетровської області

Населення. На 1 листопада 2021р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало 3107,1 тис. осіб.

Заробітна плата. У листопаді 2021р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області збільшилась проти попереднього місяця на 0,9% і становила 13853 грн. Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2021р. до жовтня 2021р. дорівнював 100%, до листопада 2020р. – 105,3%. Сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж одинадцятого місяця 2021р. збільшилась на 1,2%, або на 5,6 млн.грн, і на 1 грудня 2021р. склала 484,5 млн.грн.

Роздрібна торгівля. У січні–листопаді 2021р. оборот роздрібної торгівлі становив 118,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу відповідного періоду 2020р.

Сільське господарство. У січні–листопаді 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. дорівнював 122,5%, у т.ч. у підприємствах – 120,9%, у господарствах населення – 126,4%.

Промисловість. Індекс промислового виробництва області за січень–листопад 2021р. проти січня–листопада 2020р. склав 107,9%. Результати роботи індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) в усіх базових напрямках промислової діяльності: переробній галузі (індекс – 105,9%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (107,2%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (133%). У профільних видах переробної промисловості збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 101,7%), машинобудуванні (105%), випуску коксу та продуктів нафтоперероблення (106,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (109%), виготовленні гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (111,3%). При цьому їх зменшення зафіксовано у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 89,2%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (94%) та виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (95%).

Будівництво. У січні–листопаді 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами регіону становив 17134,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року дорівнював 90,6%.

Транспорт. У січні–листопаді 2021р. підприємствами транспорту перевезено 111,8 млн.т вантажів, що на 13,8% більше, ніж у січні–листопаді 2020 року. Вантажообіг збільшився на 1% та склав 22454,5 млн.ткм. Послугами пасажирського транспорту області скористались 167,9 млн. пасажирів, що на 4,3% більше показника відповідного періоду 2020р. Пасажирообіг виконано в обсязі 2997,5 млн.пас.км (зріс на 22,6%).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–жовтні 2021р. експорт товарів склав 10334,3 млн.дол. США, або 165,7% порівняно з відповідним періодом 2020р., імпорт – 4670,1 млн.дол., або 125,5%. Позитивне сальдо становило 5664,2 млн.дол. (у січні–жовтні 2020р. також позитивне – 2517,9 млн.дол.).

Ціни. Індекс споживчих цін у листопаді 2021р. до попереднього місяця дорівнював 100,9%, з початку року – 108,8%.Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

 GoogleІнші органи державної статистики
Держстат
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь

 

Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2021
Головне управління статистики у Дніпропетровській області