офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
Шановні респонденти!

Електронна звітність

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Табель (перелік) форм державних статистичних спостережень
для підприємств, організацій та установ Дніпропетровської області на 2019 рік

Збір звітності від підприємств та організацій
м. Дніпра за принципом
"Єдиного вікна"

Терміни подання звітності у 2019 році

 
Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

УВАГА!
Закриття підрозділів статистики у районах і містах з 01 січня 2020 року
та новий порядок подання звітності

НКЦПФР запускає систему фінансової звітності, складеної на основі таксономії
фінансової звітності за міжнародними стандартами, в єдиному електронному форматі
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ


ІнфографікаКаталог офіційних
статистичних публікацій
у 2019 році


Статистичний збірник
Дніпропетровщина
у цифрах у 2018 році


Статистичний щорічник
Дніпропетровської області
за 2018 рік

НОВИНИ

Головне управління статистики пропонує в оренду вільні приміщення

13.12.2019

Підготовлено Прес-випуски:


Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області у листопаді 2019 року

Заклади вищої освіти Дніпропетровщини на початок 2019/20 навчального року

Поновилася інформація у розділі "Ціни":


Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році

12.12.2019

Підготовлено Експрес-випуск:


Індекси споживчих цін у Дніпропетровській області у листопаді 2019 року

11.12.2019

Поновилася інформація у розділі "Будівництво":


Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах та районах у січні–вересні 2019 року

06.12.2019

Підготовлено Прес-випуски:


Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Дніпропетровської області у січні–жовтні 2019 року

Заклади загальної середньої освіти Дніпропетровщини на початок 2019/20 навчального року

05.12.2019

Підготовлено Прес-випуск:


Рівень оплати праці у Дніпропетровській області у IІІ кварталі 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2019 року

04.12.2019

Підготовлено Прес-випуск:


До Дня працівників статистики

Підготовлено cтатистичний бюлетень:


Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за січень–жовтень 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2019 року

03.12.2019

Підготовлено Експрес-випуск:


Про оплату населенням Дніпропетровської області житлово-комунальних послуг у жовтні 2019 року

Підготовлено Прес-випуск:


Прямі інвестиції у Дніпропетровську область у січні–вересні 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Зовнішньоекономічна діяльність":


Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Дніпропетровській області у січні–вересні 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2019 році

02.12.2019

Підготовлено Експрес-випуски:


Заборгованість з виплати заробітної плати у Дніпропетровській області на 1 листопада 2019 року

Заробітна плата у Дніпропетровській області у жовтні 2019 року

Поновилася інформація у розділі "Комплексна статистика":


Основні показники соціально-економічного розвитку області за січень–жовтень 2019 року

Місяць року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Архів 2018 Архів 2017 Архів 2016 Архів 2015 Архів 2014 Архів 2013Наша адреса:
Україна, 49000,
м. Дніпро,
вул. Столярова, 3
• телефони: (056) 778-68-43,
• факс: (056) 778-67-69
• е-mail :

Короткі підсумки соціально-економічного становища Дніпропетровської області

Населення. На 1 жовтня 2019р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало 3184,1 тис. осіб.

Заробітна плата. У жовтні 2019р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника збільшилась проти вересня 2019р. на 0,7% і склала 11157 грн. Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у жовтні 2019р. до вересня п.р. дорівнював 99,9%, до жовтня 2018р. – 111,7%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж жовтня 2019р. зросла на 8,2%, або на 23,3 млн.грн, і на 1 листопада 2019р. становила 308,1 млн.грн.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2019р. склала 21,3 тис. осіб, що на 1,1% більше, ніж на кінець вересня п.р. Кількість вакансій збільшилась на 2,3% і на кінець жовтня 2019р. становила 9,1 тис. одиниць.

Роздрібна торгівля. У січні–жовтні 2019р. оборот роздрібної торгівлі становив 82,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 12,7% більше від обсягу січня–жовтня 2018р.

Сільське господарство. У січні–жовтні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 107,6%, у т.ч. у підприємствах – 113,7%, у господарствах населення – 98,3%.

Промисловість. Індекс промислового виробництва області за січень–жовтень 2019р. проти січня–жовтня 2018р. склав 102,1%. Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у переробній галузі (індекс – 104,4%) та добувній промисловості і розробленні кар’єрів (101,6%) при одночасному їх зменшенні у сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (86,7%). У профільних видах переробної промисловості збільшення темпів випуску продукції спостерігалося у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс – 100,9%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (102,1%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (102,3%), виготовленні хімічних речовин і хімічної продукції (109,6%), машинобудуванні (110,8%). При цьому їх зменшення зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (99,9%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (86,5%) та виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (82,5%).

Будівництво. У січні–жовтні 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 15117,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 2018р. дорівнював 129,1%.

Транспорт. У січні–жовтні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 90,4 млн.т вантажів, що на 6,5% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Вантажооборот зменшився на 3,2% та склав 21,6 млрд.ткм. Послугами пасажирського транспорту області скористались 242,9 млн. пасажирів, що на 7,3% менше показника відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот виконано в обсязі 4,4 млрд.пас.км (зменшення на 2,1%).

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту товарів та послуг області у січні–вересні 2019р. становили 6398,1 млн.дол. США, імпорту – 4388,6 млн.дол., і проти січня–вересня 2018р. експорт збільшився на 8,5%, імпорт – на 9,2%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2009,5 млн.дол. (у січні–вересні 2018р. також позитивне – 1879,9 млн.дол.). У січні–вересні 2019р. обсяг експорту товарів склав 6303,1 млн.дол., імпорту – 4205,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2018р. експорт збільшився на 8,7% (на 503,8 млн.дол.), імпорт – на 9% (на 348,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 2097,3 млн.дол. (у січні–вересні попереднього року теж позитивне – 1942,4 млн.дол.). У січні–вересні 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг складали 95 млн.дол. та 182,8 млн.дол. відповідно. У порівнянні з січнем–вереснем 2018р. експорт зменшився на 3,7% (на 3,6 млн.дол.), імпорт збільшився на 13,4% (на 21,7 млн.дол.). Від’ємне сальдо дорівнювало 87,8 млн.дол. (у січні–вересні 2018р. було також від’ємне – 62,5 млн.дол.). За попередніми даними, обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), внесених з початку інвестування в економіку Дніпропетровщини, на 1 жовтня 2019р. становив 3765,2 млн.дол. США.

Ціни. Індекс споживчих цін у жовтні 2019р. склав 100,8%, з початку року – 104,0%.


Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька
Зворотний зв'язок
Звернення громадян
 GoogleІнші органи державної статистики
Держстат
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь

 

Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Електронна звітність  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2019
Головне управління статистики у Дніпропетровській області